انگیزه توافقنامه سطح سرویس ها (SLA) می بایست تلفیق عادلانه شایسته ترین طرز‌ها و الزاماتی باشد که سعی سرویس ها را محافظت کرده و از هزینه‌های مازاد خودداری نماید. در زمینه‌ی مخارج سرویس ها شبکه میتوانید صفحه تعرفه سرویس ها شبکه پیراسیس را بخوانید که در آن توضیحات جامعی راجع‌به تمام مخارج شبکه داده‌ایم و هیچ سوالی را بی پاسخ نگذاشته‌ایم.

شیوه‌های اندازه گیری تعیین فرمایید که خلق و خوی درست را اشاعه نمایند:

انگیزه نخستین هر معیاری، تولید هدف برای اخلاق و رفتار مطلوب از سوی مشتری و ارائه دهنده سرویس ها میباشد. هر طرف این ارتباط کاری میکند تا اقداماتش را برای برآوردن هدف های اجرایی تعریف‌و‌تمجید گردیده به وسیله معیارها باصرفه‌سازی نماید. با قرار دادن خودتان به جای طرف مقابل، آن معیارها را تست فرمایید. اکنون مشاهده کنید چه طور تلاش خویش را باصرفه‌ میکنید؟ آیا این با صرفه‌سازی اخلاق و رفتار اجرایی قادر است از نتایج اول  شما حمایت نماید؟ آیا این بهینه سای بر هزینه ها و تعرفه ها تاثیری خواهد گذاشت؟

مطمئن گردید که معیارها بر عامل های تحت کنترل طرف ارائه دهنده‌ی سرویس های شبکه تمرکز داشته باشند:

برای ساخت هدف برای خلق و خوی صحیح، معیارهای توافقنامه سطح سرویس ها (SLA) می بایست مشتمل بر عامل های قابل در اختیار گرفتن برون سپاری باشند. یکی‌از مشکلات معمول، انتخاب جریمه برای طرف ارائه دهنده سرویس های شبکه برای تاخیر در اجرای درخواست‌های مشتری میباشد. برای مثال، در صورتی مشتری چند هفته در ارائه خصوصیات تغییر و تحول کد برنامه‌ها تاخیر نماید، تقصیر کار فهمیدن ارائه دهنده سرویس ها به جهت عدم تحویل به موقع کار خواهد بود. پس SLA را طوری تهیه و تنظیم نمایید که سنجش تلاش دو طرف را چهت نیل به نتیجه مناسب مدنظر قرار دهد تا به هیچ طرفی هزینه ناعادلانه‌ای اجبار نشود.

شیوه‌های اندازه‌گیری تعیین نمائید که بازبینی آنان سهل باشد:

میان توان موردنظر و سهولت جمع‌آوری آن تعادل ساخت فرمایید. در شرایط ایده‌آل، معیارهای SLA به طور اتوماتیک با حداقل هزینه قابل دسترسی و باز‌بینی می باشند. البته چنین هدفی ممکن میباشد برای تمام معیارهای متبوع ممکن نباشد. در صورت وجود هر تردیدی، درجهت توده‌آوری راحت معیارها توافق نمایید. هیچ‌کس علاقه‌ای به عملکرد برای جمع‌آوری دستی داده‌ها ندارد.

هرچه کمتر بهتر :
صحت دارد که وسوسه میشوید تا جای ممکن کارداران بیشتری را در اختیار بگیرید، اما از تعیین خیل عظیم معیارها یا این که گزینش معیارهایی که داده متعددی ساخت می نمایند مستقل دوری کنید، زیرا هیچ‌کس وقت تجزیه و چک آنهمه داده را ندارد. معیارهای مقداری هم وجود دارند که در گزینش مضمون‌ نقص سرویس ها ایراد تولید می نمایند.

مبداء تغییرات را بادقت انتخاب فرمایید:

انتخاب معیارهای مطلوب صرفا نیمی از روش میباشد. برای موءثر بودن توافقنامه، معیارها بایستی در سطح عملکرد سنجیده و قابل دستیابی گزینش شوند. مگر اینکه داده‌های اندازه‌گیری قدرتمند در دسترس باشد و با تهیه دوباره طبق یک روند از پیش تعریف گردیده فراهم به کار گیری در آینده در SLA شود.

تعاریف را با دقت معلوم فرمایید:

گهگاه ممکن میباشد ارائه دهنده سرویس ها تعاریف SLA را تغییر و تحول دهد. به عنوان مثال، میزان انتخاب زمان وقوع واقعه برای اطمینان از اینکه ارائه دهنده سرویس ها آن را در پهنا دستکم تعدادی دقیقه برطرف می‌نماید معین شود. ولی در درحال حاضر ارائه‌دهندگانی هم ممکن میباشد 100٪ دوره پاسخگویی SLA را با ارائه جواب خود کار در یک گزارش واقعه انجام دهند. پس مشتریان می بایست توافقنامه سطح سرویس ها (SLA) را به طور کامل بدیهی تعریف نمایند تا بخوبی انگیزه سطح سرویس ها را نشان دهند.
علاوه بر انتخاب خدماتی که می بایست ارائه شود، قرارداد می بایست به طرز محاسبه بر سرویس ها هم بپردازد از جمله طرز جمع کردن  گزارش داده‌ها، زمان باز نگری آن ها و فرد باز بینی کننده.

آیا قابلیت و امکان مصاحبه برای توافقنامه سطح سرویس ها (SLA) با ارائه دهندگان خدمت ابری موجود است؟

فروشندگان خدمت ابری نسبت به تصحیح استانداردهای توافقنامه سطح سرویس ها (SLA) خویش بسیار محتاطند، زیرا حد و حدود عمل آنان در ارائه سرویس ها برای بخش اعظمی از خریداران به طور کامل معین میباشد. با این حال، در بعضی مورد ها قابلیت و امکان مصاحبه موقعیت برای مشتریان موجود هست.
چه جای دست بردن در حالت توافقنامه باشد چه نباشد، فهم و شعور و بازبینی موشکافانه SLA در قراردادهای محاسباتی ابری بمنظور تشخیص وجود هر سیرتکامل خطر قابل توجهی بسیار مهم میباشد.

آیا می‌توان SLAهای مشترک میان یکسری فروشنده یا این که ارائه دهندگان سرویس ها ساخت؟

مشتریان میتوانند معیارهای مشترکی را برای ارائه دهندگان سرویس های متعدد به عمل ببرند که مشتمل بر کارداران تاثیرگذار بر فرآیندهای مدنظر هر قرارداد غیر وابسته شود.
ممکن میباشد کمپانی‌های سرویس های شبکه بخواهند توافقنامه‌های سطح عملیاتی (OLAs) داشته باشند، زیرا در آن چگونگی شرکت کردن هر طرف مشخص و معلوم در مراحل ارائه سرویس ها کانال گزینش میشود و آن ها به مراد برآوردن هدف ها اجرایی میتوانند با یکدیگر در تعامل باشند.

چنانچه طرز بها‌گذاری بر طبق سود بدست آمده از برون‌سپاری سرویس ها کانال باشد، آیا گشوده هم به SLA نیاز دارید؟

از آنجایی که گونه‌های نرخ‌گذاري زمانبندی و پرسنل تمام وقت تماماً دستخوش تغییر و تحول گردیده، امروزه معاملات برون‌سپاری IT هم هرچه بیش تر به سمت گزینش جبران ضرر از سوی ارائه دهنده براساس به حساب آوردن نتیجه ها اجرایی عملکردش پیش می‌رود.
در چنین مواقعی، طولانی تر فیض کسب و فعالیت مهم میباشد، نه انجام یک عمل یا این که وظیفه مختص. ولی حتی‌در معاملات بر پایه ی سود، SLA شاخص مهم تلاش برای احتساب حاصل کسب و عمل میباشد. دراین معاملات قرار نیست SLA لازمات فنی و عملیاتی را برای وظایف رقم خورده معلوم نماید. بلکه به هدف های پایانی مشتری میپردازد. برای اینکه این راه و روش به نیکی فعالیت نماید، حاصل به دست آمده نباید نا مفهوم باشند. شیوه های چک و سنجش نتیجه ها، نقش‌ها و مسئولیت‌ها می بایست به وضوح تعریف‌و‌تمجید شوند، و تامین‌کننده بایستی ملزومات سرویس ها آخری را برای دستیابی به حاصل مناسب در دست بگیرد.

آیا میتوانید SLA را برای سرویس ها و چاره‌های فناوری داده ها (shadow IT) هم به عمل ببرید؟

IT قادر است توان سرویس ها و چاره‌های فناوری داده ها را تحت اختیار بگیرد و خطرها مربوط به به کار گیری از SLA شبیه برای مدیریت عملکرد ارائه دهندگان سرویس ها را کم کند. یک کمپانی سرویس ها شبکه قادر است یک‌سری مرحله را به مراد تولید یک چارچوب SLA برای سرویس های شبکه از سازمان و اندازه‌گیری و گزارش تلاش آن ها انجام دهد.

چه اتفاقی می‌ افتد در حالتی‌که ارائه دهنده سرویس ها نتواند سطح سرویس های مورد توافق را اجرا نماید؟

SLAها مشتمل بر توافق راجع به جریمه ها هم می‌گردد و در شرایطی‌که که ارائه دهنده سرویس های شبکه دستکم استانداردهای رقم خورده را هم اجرا نکرد قابل انجام میباشند. ارائه دهنده و مشتری برای گزینش درصد مشخصی از هزینه‌های ماهانه (عموما برابر با منفعت فروشنده) موافقت میکنند که در رخ عدم رعایت SLA از این اعتبارات کسر خواهد شد. درواقع انگیزه این منش ساخت هدف اجرایی برای ارائه دهنده سوای تثبیت جریمه بیشتراز حد میباشد.
سازمان‌های فنی عملکرد مینمایند از شروط SLA تحت عنوان مجازات برای شرکای IT خویش استعمال نکنند و درعوض از معیارهای SLA تحت عنوان پیشگفتار‌ای برای گفتمان درمورد تلاش، حق تقدم‌ها و جهت‌گیری آینده تعامل یا این که ارتباط تجاری استعمال میکنند.

اخذ اعتبار چه میباشد؟
ممکن میباشد برخی فروشندگان برای اعتبار سرویس ها ارائه گردیده حق اخذ منفعت بخواهند. چنین شرطی برای دوران مشخصی به آن‌ها اذن اخذ اعتبار از خدماتی را می دهد که طبق SLA در سطح فراتر یا این که ذیل‌خیس از استانداردها ارائه شده‌است. شاید ارائه دهنده سرویس ها داعیه نماید اخذ اعتبار از درآمد تماما منصفانه میباشد، البته این عمل طرز اعتبار سرویس ها را به کلی تحت سوال میبرد.

SLA هر چند وقت یکبار می بایست باز‌نگری شود؟
با تغییر تحول کسب و امور لازمات خدماتی آن‌ها هم دستخوش تغییر و تحول شده‌است. پس وضعیت توافقنامه SLA هم نباید ثابت بماند. در واقع SLA می بایست دارنده یک چارچوب برای تصحیح حالت در حین دوره قرارداد باشد و بایستی به طور مرتب مورد بررسی قرار گیرد، به ویژه در‌صورتی‌که:
– نیازهای کسب و فعالیت مشتری عوض شده باشد (به عنوان مثال فعال‌سازی یک وب سایت تجارت الکترونیک، نیاز به در دسترس بودن را ارتقا میدهد).
– فضای فنی عوض شده باشد (برای مثال تامین امکانات قابل اعتمادترتضمین در دسترس بودن فراتر را ممکن میکند).
حجم فعالیت عوض شده باشد.
– معیارها، ابزار اندازه‌گیری و فرایندها ارتقاء یافته باشد.
توافقنامه سطح سرویس ها (SLA) بخش مهمی از هر توافقنامه تامین کننده سرویس ها میباشد و مطمئن باشید درصورت تهیه درست حالت در اولِ توافق، در بلندمدت نتیجه آن را خواهید روئت کرد. SLA از هر دو طرف توافقنامه حمایت می کند و در شرایطی که اختلافاتی بوجود آید، چاره‌ها را مشخص و معلوم کرده و از وقوع هر دسته سوء تفاهمی دوری میکند. با این عمل در واحد سنجش قابل توجهی از عصر و پول مشتری و تامین کننده صرفه جویی خواهد شد.