به فراهم کردن امکان حفاظت از مرزهای یک شرکت و سازمان در برابر هکرها، امنیت شبکه گویند. با تامین امنیت، دسترسی و کنترل تجهیزات شبکه انجام می گیرد. تجهیزاتی مثل مسیریابها، سوئیچ ها و …. با توجه به شرایط بکارگیری مجموعه ای از دستورالعمل ها و قوانین برای جلوگیری از نفوذ و دسترسی غیرمجاز به امکانات و تجهیزات داخل یک شبکه می توان امنیت آن شبکه را تامین کرد.
برای ایجاد امنیت در داخل شبکه یک شرکت یا سازمان، معمولا از راهکار تایید هویت استفاده می شود، بدین صورت که از یک نام کاربری و یک رمز عبور استفاده شده، درصورتیکه کاربران نام کاربری و رمز عبور خود را به درستی وارد کنند با توجه به نوع سیاست های آن شرکت و سازمان، سطح دسترسی خاصی برای آن کاربران توسط مدیر شبکه تعریف شده است، به منابع و تجهیزات و اطلاعات شبکه دسترسی خواهند داشت. .