About صدف ابوالقاسم

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far صدف ابوالقاسم has created 165 blog entries.

چطور بفهمیم که به یک شرکت خدمات پشتیبانی شبکه نیاز داریم؟!

با ایراد شبکه مواجه شده‌اید؟ اینترنتتان سرعت کافی ندارد؟ کامپیوترهایتان به مشکل برمی‌خورند؟ در اینجا پنج علامتی را محاسبه میکنیم که نشان می دهند شما نیاز به یک شرکت [...]

آیا میتوان دسترسی کارمندان به اینترنت را مدیریت کرد؟!

قصد ندارید دسترسی کارمندان خود را به اینترنت  زیاد محدود فرمائید؟ ولی شاید موردنیاز باشد فعالیت‌های کاربران خود را تا حدودی در دست بگیرید. این توصیه‌ها در یافتن راهی [...]