About صدف ابوالقاسم

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far صدف ابوالقاسم has created 147 blog entries.

دورکاری و مزایای آن

پیشگفتار با رشد روزافزون جمعیت و همگام با پیشرفت تکنولوژیهای نوین، مرز و بوم ما نیز ازین قافله عقب نمانده و در سال های اخیر شاهد پیشرفتهای تکنولوژیکی و [...]

سرویس Exchange Moderation

یکی از امکانات مهم مدیریتی در Exchange مربوط به سرویس Exchange Moderation می باشد. سرور های Exchange جهت استفاده از سرویس های ارسال و دریافت ایمیل طراحی گردیده و [...]

بارگذاری مطالب بیشتر