About behzad

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far behzad has created 91 blog entries.

پنج نکته برای پیاده سازی تلفن اینترنتی (VOIP) بنگاه های کسب و کار کوچک و متوسط

آیا تصمیم گرفته اید که یک سیستم تلفن اینترنتی (VOIP) ابری برای کسب و کار خود دست و پا کنید؟ دیری نخواهد گذشت که شما و همکارانتان از امتیازها [...]

راهنمای جامع آشنایی با استانداردهای تلفن اینترنتی (VOIP)

در حال حاضر، اکثر ما اطلاعات چندانی درباره ی فناوری های زیربنایی تلفن اینترنتی (VOIP) و خدمات ارتباطات یکپارچه نداریم. این وضعیت، کاملاً عادی است. در حقیقت، بسیاری از [...]

بارگذاری مطالب بیشتر