برای همکاری با یک شرکت برون سپاری فناوری اطلاعات جدید چه اقداماتی لازم است انجام دهید؟

آیا فرصت یافتن یک شرکت تازه برای برون سپاری مجدد بخش فناوری اطلاعات فرا رسیده؟ آیا قرارداد شما به نقطه پايان رسیده و می بایست تصمیم بگیرید که می‌خواهید [...]

نکاتی درباره‌ی اسکایپ فور بیزینس که بهتر است بدانید

از جمله کارهایی که یک کمپانی نگهداری شبکه بایستی برای شما انجام دهد گسترش زیرساختی برای ارتباطات درون‌سازمانی در کمپانی شماست. یک کمپانی نگهداری شبکه دارای اعتبار به خوبی [...]