امنیت شبکه نرم ‌افزار محور چیست و چگونه کار میکند؟!

پدیدۀ امنیت شبکه نرم افزار محور، کارکردی بالاتر از “ریزتقسیم‌بندی” یا این که Microsegmentation شبکه دارااست. شرکت ها میتوانند شبکه نرم‌افزار محور را در سوی تعریف حوزه‌ های امنیتی، [...]

بارگذاری مطالب بیشتر
Go to Top