توافقنامه SLA ‌از اجزاء اصلی و اساسی در قراردادهای برون سپاری هستند!

تعهد و تقیّد به توافقنامه ‌های SLA، ضمانت کننده حصول برد در برون سپاری یک قرارداد پشتیبانی شبکه نیست. در زیر، راهکارهایی به شما معرفی می کنیم که از [...]

برای مشورت درباره برون‌سپاری در حوزه پشتیبانی شبکه، این 6 توصیه را بخوانید

استخدام شایسته ترین و کارآمدترین کمپانی پشتیبانی شبکه برای برون سپاری سرویس های شبکه شرکتتان، مهم‌ترین تصمیمی میباشد که می بایست در طی روند برون سپاری اتخاذ فرمایید. درپی، [...]

باور های اشتباه در مورد برون سپاری خدمات IT به شرکت خدمات پشتیبانی (MSP)

تکنولوژی مرز دربین کالاهای فیزیکی و سرویس ها را برداشته میباشد. برای مثال Datto پشتیبان گیری را هم برای یک کالا و هم یک خدمت  عرضه مینماید. Michael Schrage [...]

برون سپاری فرآیندهای بخش فناوری اطلاعات را به یک شرکت خدمات پشتیبانی شبکه (MSP) بسپارید!

چرا برون سپاری فرآیندهای بخش فناوری اطلاعات به یک کمپانی سرویس های پشتیبانی (MSP) ، تصميمي هوشمندانه میباشد؟ چنانچه صاحب و مالک یک بنگاه کسب و فعالیت یا این [...]