نظارت بر شبکه از طریق سرویس‌های ابری و سه مزیت آن برای سازمان ها

هر روز شاهد تغییرات و پیشرفت های تازه‌ای در زمینه نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری هستیم. این خدمات هر روز بر بسترهای جدیدتری ارائه می‌گردند که می‌توانند [...]

باج افزار چیست؟ و چگونه می‌توانیم از حمله باج افزارها جلوگیری کنیم؟

یکی از مشکلات کنونی بسیاری از شرکت ها مسائل امنیتی در خصوص اطلاعات سازمانیشان است. امنیت اطلاعات امروز یکی از وظایفی است که شرکت های پشتیبانی شبکه به عهده [...]

شبکه نرم‌افزارمحور و تامین امنیت آن توسط یک شرکت پشتیبانی شبکه

پدیدۀ امنیت شبکه نرم‌افزارمحور، کارکردی فراتر از “ریزتقسیم‌بندی” یا Microsegmentation شبکه دارد. شرکت ها می‌توانند شبکه نرم‌افزار محور را در جهت تعریف ناحیه های امنیتی، ارتقای کیفیت نظارت و [...]

قرارداد با یک شرکت پشتیبانی شبکه هزینه‌ها را می‌کاهد یا افزایش می‌دهد؟

نظرسنجی اخیر ESG درک سازمانی را در مورد زیرساخت شبکه و ارزش سازمانی آن نشان می‌دهد. آیا پشتیبانی شَبکه به عنوان یک نقطه عطف برای یک سازمان در نظر گرفته [...]