آیا دوره یافتن یک کمپانی تازه برای برون سپاری دوباره بخش فناوری داده ها فرا رسیده؟

آیا قرارداد شما به انتها رسیده و می بایست تصمیم بگیرید که می خواهید قرارداد با کمپانی خدمات دهنده فناوری داده ها فعلی خویش را تمدید نمائید یا این که خیر؟ آیا علامت هایی دراین مورد میبینید که به شما می گوید وقت تغییر‌و تحول فرا رسیده؟ انتها دادن به قرارداد فعلی و مبادرت برای برون سپاری دوباره به یک کمپانی خدمات دهنده فناوری داده ها، آنقدرها هم که فکر می‌کنید عمل دشواری نیست.

دراین نوشتار چهار نکته بعنوان راهنما به شما درباره ی اینکه قراردادتان را پایان دهید یا این که آن را تمدید فرمایید ارائه می‌دهیم:

نگاهی به دلیل های نخستین خویش برای برون سپاری بیاندازید.

عامل اول شما برای برون سپاری ممکن است کاهش هزینه ها، کاهش ریسک یا این که معدود کردن توشه مسئولیت کارمندان داخلی باشد. با این وجود، با پرورش کسب و فعالیت شما، عامل‌های دیگری مانند بهبود کیفیت سرویس ها، و ارائه ابتکار اهمیت بیشتری نسبت به کاهش هزینه ها برایتان داشته باشند.

موج جدیدی از سرویس ها \”تحت عنوان یک خدمت\” یا این که \” as-a-service\” وارد بازار گردیده و شرکتهای مایل به فعالیت با شرکای سرویس ها دهنده نو برای ساخت مزیت رقابتی می باشند.

دلایلی که می‌خواهید تغییر و تحول انجام دهید را تحلیل کنید

سرویس های ضعیف از شرکای شما و باخت مداوم در انجام صحیح وظایف، دلیلی بدیهی برای این عمل میباشد. برهان دیگر این میباشد که میپندارید در مقابل مبلغی که می پردازید، بهای خاصی به دست نمی‌آورید.

ولی عامل‌های مهم دیگری نیز موجود هستند که بایستی به آن ها دقت شود. زمانی که یک کمپانی خدمات دهنده را نظارت می‌کنید، تنها آنچه که امروز به شما ارائه می دهند را در لحاظ نگیرید، بلکه خوب بازنگری نمایید تا متوجه شوید این مجموعه چقدر قادر است نیازهای فعلی و آینده شما‌را برطرف نماید.

با توجه کامل تصور کنید و مشاهده کنید که آیا ارائه دهنده سرویس های فعلی شما هم پیشرفت کرده‌اند؟ آیا آن ها توانایی هماهنگ کردن خویش و تطابق با پرورش شما را دارند؟ در حالتی که شما دارید، ممکن میباشد به ارائه دهنده سرویس ها فناوری اطلاعاتی نیاز داشته باشید که فنی‌تر باشند و یا این که 24 ساعته شبانه روز در 7 روز هفته پشتیبانی داشته باشند؟ آیا سیستم ها و فرآیندهای آنان به اندازه کافی توسعه یافته میباشند؟ آیا آنان یک مجموعه ماهر با تخصص و توان فنی برای یاری به شما در ساخت ابتکار عمل هستند؟

برعکس، در صورتی که شما با یک ارائه دهنده سرویس های فناوری داده ها وسیع فعالیت می کنید، ممکن میباشد درگیر سندرم ماهی کوچک در دریاچه پهناور گردید. دقیق بررسی فرمایید تا مشاهده کنید آیا کسب و عمل شما، دقت و سرویس های کافی را از کمپانی طرف قراردادتان اخذ می نماید یا این که خیر؟ در حالتی‌که خیر، پس لازم میباشد به یک ارائه دهنده کوچکتر مراجعه کرده و ارتباط بسیار نزدیکتری را با وی بوجود آورید چون آن ها به نیازهای شما دقت بیشتری خواهند کرد.

در‌صورتی‌که شما هر کدام از این علائم را تجربه میکنید، شاید موقع برای تغییر‌و تحول فرا رسیده میباشد.

دراین تغییر و تحول ممکن میباشد با کمپانی هایی روبرو گردید که بسیار بهتر فعالیت می‌نمایند البته لزوما ارزانتر نیستند.

ریسکهای فعالیت را با کمپانی جدید، باز بینی نمائید.

احتمالا هزینه‌هایی برای انتقال فعالیت به یک ارائه دهنده نو موجود هست بدین ترتیب می بایست پیش از این تغییر‌و تحول آنان‌را بدانید. مخاطرات، هزینه ها و سطح و ماهیت نقص‌ احتمالی را یادداشت فرمائید و آنان‌را با مزایای این تغییر‌و تحول مقایسه نمایید.

قیمت افزوده ارائه دهنده تازه و ریسک های نتایج از این تغییر تحول را تحلیل فرمایید تا بفهمید که کسب و کارتان چه زخم هایی ممکن میباشد ببیند.

علاوه بر این، قرارداد برون سپاری که امضا می کنید، ممکن میباشد حق شما‌را برای پرس و جو در زمینه ی کارمندان و استخدام آن ها محدود نماید و انتقال علم و داده ها از سوی سهم دار سابق به سهیم نو نیز با مشکلاتی همپا باشد.

تحقیق خویش را انجام دهید و یک لیست کوتاه از کاندیدهای احتمالی تنظیم فرمایید.

بعداز تصمیم گیری برای انتقال به یک ارائه دهنده سرویس های فناوری داده ها تازه، برد این تصمیم بستگی به گزینش جایگزین مطلوب و محاسبه بضاعت آنان در تأمین سرویس های موردنیاز شما در بازه زمانی معین خواهد داشت. دراین مرحله، می‌توانید برای انتقال بدون نقص قرارداد سرویس فناوری داده ها از یک سرویس دهنده به سرویس دهنده دیگر ریسک نکنید و صرفا جزئی از فعالیت های خویش را به شریک تازه انتقال دهید و در واقع فرآیند برون سپاری را با یکسری ارائه دهنده سرویس انجام دهید. صرفا اعتنا داشته باشید که عمل با یک‌سری کمپانی ارائه دهنده سرویس ها کاری زمان بر میباشد که انرژی متعددی هم می برد.

معیارهای مفیدی که به شما در تعیین یک سهم دار نو برای برون سپاری فناوری داده ها یاری می‌نمایند عبارتند از:
داشتن تجربه پیشین در مدیریت تغییرات شغلی نو
محل و تجهیزات و وام ها
انعطاف پذیری در قرارداد
فرایندهای بالغ و اعتباربخشی
در دسترس بودن

در برون سپاری دوباره، فعالیت خویش را به پیراسیس بسپارید.

برخی از شرکای ما که فعالیت های مفیدی نیز با یکدیگر داشته‌ایم، کمپانی هایی می‌باشند که در روند برون سپاری دوباره، کار خویش را به ما سپرده‌اند. اینها شرکتهایی می باشند که با ارائه دهنده اول انقطاع همکاری کرده و نیاز به سرویس یک ارائه دهنده بالغ تر و باتجربه‌ تر داشتند تا بتوانند به مسیر خویش ادامه دهند.

ما با به‌کار‌گیری از متدهایی که سوابق و تجربه استفاده آنان‌را داریم و امکان های قراردادی و حقوقی که داریم می‌توانیم سرویس انتقال سرویس را با کمترین خلل و هزینه انجام دهیم.