با خودتان روراست باشید: تاکنون چه تعداد پروژه ی پرثمر و خوش آتیه، پیش روی گروه فناوری اطلاعاتِ شرکت تان قرار گرفته اما هرگز کلید نخورده اند؟ شاید هم پروژه هایی بوده اند که کلید خوردند اما هرگز به خط پایان نرسیدند! این وضعیت برایتان آشناست؟

در گذشته، کارکرد فناوری اطلاعات، تسریع روال طِی مراحل مختلف در فرآیندهای کاری بوده است؛ اما بدین ترتیب، تغییر و تحول چندانی در کسب و کار حاصل نمی شده است.
پیاده سازی و اجرای یک سیستم، صرفاً به مثابه یک نقطه ی آغاز است. مدیران و متخصصان فناوری اطلاعات باید ضمن چشم پوشی از پروژه های نیمه کاره و آمال و آرزوهای غیرمحقق، تمرکز خود را بر شناسایی هدف و مقصود شرکت از استفاده از فناوری های جدید مبذول دارد. رویه های سنگین و مداوم اجرا و بروزرسانی سیستم ها باید جای خود را به بازده ها و منافع حداکثری بدهند. برخی از شرکت ها، ترقی و نوآوری را در صدر فهرست اولویت هایشان قرار داده اند و در نتیجه، منافع و بازده های قابل ملاحظه ای از سرمایه گذاری بر فناوری اطلاعات به دست می آورند. این شرکت ها، اِعمال تغییر و تحول در فناوری اطلاعات را به مثابه یک مأموریت و تکلیف مهم تلقی میکنند؛ شاید بد نباشد که شما نیز همین رویکرد را پیش بگیرید.

شناسایی نقش فناوری های مختلف در پشتیبانی از اهداف استراتژیک یک سازمان، از جمله اقدامات کلیدی و مهم به شمار می آید. به عنوان مثال، فرض کنید که مدیر فروش قصد دارد که ضمن اجرای فرآیند داده کاوی، میزان فروش را تا 10 درصد افزایش دهد. این هدف، صرفاً بواسطه ی پیاده سازی و اجرای یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، محقق نخواهد شد. آیا اعضای گروه فروش، به نیاز سیستم مذکور به بروزرسانی، توجه میکنند؟ یا اصلاً امکان پیگیری روند افزایش فروش را دارند؟ برای آنکه واحدهای کسب و کار بتوانند هرآنچه از فناوری توقع دارند را اکتساب کنند، فناوری اطلاعات باید از نقش دیرین خود فاصله بگیرد و از یک “کنش گر” به یک “توانمندساز” تبدیل شود. این تحول، چه تأثیری بر داده کاوی خواهد داشت و سازمان ها چطور میتوانند از این سیستم جدید، سود کسب کنند؟

وقوع این تغییر و تحول در رویکردها، مستلزم آن است که نقش و تکلیف فناوری اطلاعات تغییر پیدا کند و یک جایگاه استراتژیک تر در سازمان برای آن منظور شود. یکی از راهکارهای مؤثر جهت حصول این هدف، همکاری با تأمین کنندگان خدمات کامپیوتری و پشتیبانی شبکه است. این تأمین کننده ها، ضمن واگذاری امور به دستان توانمند فروشندگان و متخصصان فناوری اطلاعات، در جهت تخصیص زمان و تخصص وافر به شناخت مهم ترین اندیکاتورهای عملیاتی و دیگر متریک ها در سازمان اقدام می کنند. ایشان از تخصص و دانش خود در جهت تحلیل اوضاع جاری در شرکت استفاده کرده و نتیجتاً، فروش را به حدی که پیشتر مورد انتظار بوده است، افزایش میدهند. علاوه بر این، فناوری اطلاعات میتواند به منظور پیگیری روال پیشبُرد اهداف (مثل پیاده سازی و راه اندازی سیستم های جدید؛ آموزش سیستم ها؛ و تلاش کاربران در جهت ادغام فناوری در جریان کاری) نیز مورد استفاده قرار گیرد و این اطمینان را به دست دهد که تمام اقدامات و عملیات های سازمانی به موفقیت ختم خواهند شد.

شرکت ها و دپارتمان های فناوری اطلاعات آن ها، در محیط کاری شان با چالش هایی روبرو هستند که باید رفع و رجوع شوند. بسیاری از سازمان ها، حدود بیست سال یک روال ثابت را پیش گرفته اند و هنوز از علت ضرورت تغییر و تحول آگاه نیستند. تجربه نیز یک چالش دیگر است. اگر تمام دانش و مهارت شما به حل مسائل و مشکلات روزانه محدود باشد، آیا اعضای تیم کاری شما میتوانند یک تعامل مؤثر و معنادار با مدیران و متخصصان عرصه ی کسب و کار برقرار کنند و در جهت پیشبرد اهداف تلاش نمایند؟ برقراری تعامل و مکالمه ی حضوری با مدیران و سرپرستان بخش های مختلف سازمان، ساده ترین و سهل العبورترین مانع پیش روی شماست. فرار کردن، از اکتساب آگاهی در مورد نحوه ی همیشگی به اجرا رسیدن امور، دشوارتر است! اما مدیران و متخصصان فناوری اطلاعات نمیتوانند زمان کافی به هیچکدام از این دو کار اختصاص بدهند؛ مگر آنکه جریان های کاری، کمتر حول محور امور روزمره و دیگر مراتب عملیاتی عادی باشند و بیش از هرچیز دیگری، بر دستیابی به ارزش ها و امتیازهای راهبردی با استفاده از راه حل های فناورانه متمرکز شوند. اگر از نیروی محرک یک تأمین کننده ی خدمات کامپیوتری و پشتیبانی شبکه استفاده کنید، اعضای گروه فناوری اطلاعات میتوانند پیش از آنکه امور، بغرنج تر و پیچیده تر شوند، تغییر و تحولات لازم را پدید آورند.

شرکت پشتیبانی شبکه پیراسیس با 9 سال سابقه پشتیبانی خدمات کامپیوتری و شبکه برای سازمان ها و شرکت های معتبر ، می تواند ثبات سیستم های رایانه ای و زیر ساخت های شبکه ای شرکت یا سازمان شما را تامین و تضمین نماید، تا مدیران فناوری اطلاعات بتوانند فارغ از امور روزمره به گسترش و تسهیل فرایندها و افزایش بهره وری سازمان بپردازند.