یکی سوال های دائمی درباره به کار گیری از سرویس های شرکتهای پشتیبانی شبکه این میباشد که در حالتی که ما در سازمان خودمان بخش فناوری داده ها داشته باشیم آیا باز هم نیازی به به کار گیری از سرویس های یک کمپانی پشتیبانی شبکه میباشد یا این که خیر؟ یا این که میتوان این سوال را به سیرتکامل دیگری مطرح کرد؛ آیا وظایف پیمانکار سرویس های شبکه با مسئل IT سازمان تداخلی پیدا نمی‌نماید؟
بخش اعظمی از شرکت های  پشتیبانی سرویس های IT برای بی آلایش‌سازی چارچوب‌های پشتیبانی شبکه و کامپیوترها در کسب و کارشان استعمال مینمایند. با استعمال از موسسات پشتیبانی شبکه اکثر شغل های IT بوسیله کسانی بیرون از کمپانی انجام می شود. ولی این فرمان چه تاثیری بر دپارتمان IT خودتان خواهد داشت؟ آیا لازم میباشد کسانی که در کمپانی می باشند اکثر وظایف شبکه شمارا مدیریت نمایند؟ جواب کوتاه آری میباشد. ولی با کمک تصاحب کردن از یک پیمانکار سرویس های شبکه، همت بخش IT شما تغییر تحول خواهد کرد.

همیاری دپارتمان IT شما با ارائه‌دهنده سرویس های شبکه

یک شیوه برای اینکه دپارتمان IT شما بتواند همیاری موفقی با یک کمپانی پشتیبانی شبکه داشته باشد، این میباشد که ارائه دهنده را تحت عنوان یک منشا درنظر بگیرید، نه بعنوان جایگزینی برای پرسنل IT تان. در‌این حالت، ارائه دهنده سرویس های شبکه بخش عمده‌ای از کارهای سرویس های شبکه را از دوش بخش IT برمی‌دارد. ولی لزومی برای حذف این بخش نیست. دپارتمان IT شما تبدیل به ترکیبی از پشتیبانی سخت افزاری و ارتباطات، ارائه به‌روزرسانی منظم و در اختیار گرفتن شرایط به کمپانی سرویس های شبکه خواهد شد. کارمندان درون دپارتمان هم می توانند اضافه وقتشان را صرف تحقیق در باب راه حل‌های نو و ارائه پیشنهاداتی برای تغییرات و به‌روزرسانی خدمت‌ها نمایند که مجموعاَ به ارتقاء سود‌وری کمپانی امداد خواهد کرد. بخش عمده‌ای از این مورد ها را میتوان در گفتگو و توافق اول با شرکتی که قرار میباشد نصب و فعال سازی شبکه را انجام دهد، مطرح کرد.

سرویس ها داخلی

نکته‌ای که می بایست درمورد ارائه دهنده سرویس های کامپیوتر و شبکه به خاطر داشته باشید این میباشد که آنان تنها بایستی به محافظت و رسیدگی به مسائلی بپردازند که مستقیماً به آن‌ها مربوط میباشد. یعنی شما هنوز هم به گروه IT برای رسیدگی به مسائل داخلی کمپانی، مانند ایرادات سخت افزاری، به‌روزرسانی اینترنت‌وبسایت‌ها یا این که انطباق نرم‌افزاری نیاز دارید. پس مشخص و معلوم کردن تعریف قانونی وظایف ایده‌ی خوبی میباشد. زیرا در این‌حالت دقیقاً می دانید چه چیزی مرتبط با دپارتمان IT میشود و چه مشکلی بایستی مستقیماً به کمپانی پشتیبانی شبکه ارجاع داده شود. با رعایت این گزینه سرعت حل اشتباهات ارتقا خواهد یافت.

سرویس های IT مدام در دسترس

چنانچه قصد استفاده یک پیمانکار پشتیبانی شبکه را برای کاهش نیازتان به دپارتمان IT دارید، بهتر میباشد نقش آنان را کاهش دهید، ولی تماماً حذف نکنید. در بعضا موردها، به ویژه در شرایطی‌که پیمانکار شما یک سازمان وسیع با مشتریان زیاد باشد و در گیر قطعی سیستم ناگهانی شوند، ممکن میباشد بازه متعددی طول بکشد تا به خلل شما رسیدگی شود. در چنین مواقعی، حضور کارکنان IT در محل می تواند یاری بزرگی باشد تا در طول‌های مشقت بار بتوانید ایراد را حل فرمایید. البته شاید بهتر باشد یک گروه IT فردی داشته باشید که حقوقشان بر مبنای حجم کاری که انجام می دهند احتساب شود، نه حقوق و دستمزد ثابت. در اینصورت مجموعه IT شما تبدیل به یک خدمت در دسترس می شود که قابلیت و امکان ارائه سرویس ها در حالت ضروری را خواهد داشت.
کلاً، کمپانی سرویس ها شبکه کارکشته به حل و فصل اکثر مسائل شما خواهد بود. تعداد پاره ای از کمپانی‌ها برای پشتیبانی شبکه تماما بر سرویس ها فرد ثالث توکل می کنند. با اینکه سرویس ها شبکه سبب کاهش نیاز به حضور بخش IT داخلی می گردند، البته بهتر میباشد حضور آن‌ها‌را کلاً در کمپانی نادیده نگیرید. به ویژه در شرایطی‌که اکثر اوقات با قوانینی مواجهید که سریعاً نیاز به سرویس ها پشتیبانی خواهید داشت. هنگام گفتگو با ارائه دهنده سرویس ها جدیدتان مطمئن گردید کمپانی‌های برتر از دید ارائه سرویس ها را تعیین میکنید.