ما در تمام تلفن-کنفرانس-های خویش که در فروم اجرایی اختراع برگزار شدند، از مباحث گسترده و آموزنده ی زیادی فایده بردیم.

ما میزبان گروهی از متخصصان و کارشناسانِ قسمت های شخصی و همگانی بودیم که در باب بحران هایی که تجربه کرده بودند و همینطور مجال هایی که احتمالاً در سال های پیش رویشان قرار میگرفت، صحبت میکردند. این مجموعه از کارشناسان و متخصصان را اعضای فروم اجرایی ابتکار تشکیل میدادند:

شونا بِگلی، رئیس سیستم های اطلاعاتی در رستوران های زنجیره ای وایت اسپات (دارای مسئولیت محدود)
شاری والاس، رئیس ارشد فناوری داده ها در شهر بورنابی، کلمبیا، بریتانیای کبیر.
آنجلا موران، جدیدترین مدیریت ارشد فناوری داده ها در کهن ترین اتحادیه ی اعتباری کالیفرنیا، اتحادیه ی اعتباری کنار دریا کالیفرنیا.

همینطور از همراهی و همیاری شماری از مدیران غالب صنعت های گوناگون نیز سود مند شدیم.

موضوعات مطرح شده:
-شناخت با عنصر انسانی و تأثیر آن بر گسترش راندمان های فناوری داده ها برای مشتریان، شهروندان و مدیران
-چرا روند قیمت افزایی، یکی اصلی ترین معضل ها به حساب می آید؟
-مبادرت به ساخت و گسترش نرم افزارهای سازمانی، چه تأثیری بر ارتقای کیفیت تجربه ی مشتریان خواهد داشت؟
-چرا تمرکز بر راندمان، درست ترین شیوه برای مبادله ی سهام کمپانی میباشد؟
-چرا پرسنل شما، وسیع ترین خطرها و تهدیدها احتمالی برای امنیت شبکه به شمار میایند؟

ابتکار‌عمل، واحد میزان برتری بشر است!

هرمورد از سخنران ها تلاش داشتند به ما تذکر نمایند که صرف نظر از آنکه معیار پیچیدگی و پیشرفتگی سیستم ها، ما نمیتوانیم اهمیت و تأثیر موادتشکیل دهنده انسانی را که تمام این سیستم ها در سمت سرویس رسانی به آن ها پباده سازی گردیده اند، نادیده بگیریم.

این موضوع، بالاتر از تأمین یک تجربه ی مناسب و خوشایند برای مشتریان میباشد. مدیران و متخصصان فناوری بایستی اندیشه ایده پرداز و بدیع داشته باشند و رویکرد های مؤثرتری برای انتقال ارزش ها و امتیازهای ابتکار های تازه به سهام داران و مدیران پیدا نمایند.

برای آنکه بتوانیم به بالاترین سطح منفعت وری برسیم، می بایست بدانیم که رابطه و مراوده، یک جاده ی دوطرفه میباشد. تمام متخصصان و کارشناسان ما، بر اهمیت گوش فرادادن به صحبت های پرسنل، مدیران، مشتریان و شهروندان و تأثیر این دستور بر خلق و خوی سرویس ها، فرآیندها و تجربیات استثنایی برای ایشان تأکید دارا هستند.

شونا بگلی، مدیریت سیستم های داده ها رستوران های زنجیره ای وایت اسپات، اذعان داشته  که در تمام تصمیم گیری هایش، مشتری را همواره مورد اهمیت قرار میدهد. وی می‌گوید:

“هنگامی که راجع به نقش فناوری صحبت می کنیم، در واقعیت منظورمان این میباشد که چطور می بایست آن را به یک ابزار بی آلایش و مشغول کننده برای مردم تبدیل کنیم تا بتوانند با به کارگیری از آن، با ما خرید و فروش و تعامل داشته باشند”.

آنجلا موران که در اتحادیه ی اعتباری حاشیه دریا کالیفرنیا سرگرم به فعالیت میباشد نیز بر همین قضیه تأکید دارد و می‌گوید:

“نقش فناوری در معاش اعضای این اتحادیه آن میباشد که معاش آنها‌را معمولی تر نماید و ضمن ارائه ی آموزه های با فایده به ایشان، برد های مالی برایشان به بار آورد”.

این تأکید جدی بر عنصر انسانی، فقطً محدود و منحصر به فرد به بخش خصوصی نمیباشد.

شاری والاس می گوید که مسئولان شهر بورنابی، از فناوری در سمت و سوی خلق و خوی اشکال تازه از ارتباطات دربین دولت و شهروندان به کار میگیرند. وی می‌گوید:

“اینجانب مطمئن هستم که بعضی از شما با شهرهای هوشمند و تعامل های دوسویه شناخت دارید . همگی ما در سعی هستیم تا هر‌روز به دنیای دیجیتال، نزدیک تر شویم. و به شهروندان قابلیت و امکان دهیم که اقدامات و عملیات های مارا انتقاد کرده و در مواقع‌ لزوم، آنها‌را تغییر و تحول دهند… این موقعیت، یک دستاورد به طور کامل تازه برای دولت به حساب آورده می شود”.

تاک بک در شهرهای هوشمند

تأمین یک جریان سیال داده ها دربین دولت و شهروندان، یکی‌از پیامدهای باورنکردنی شهرهای هوشمند به حساب می آید. شهرهایی که دراین حرکت مشارکت کرده اند، از تیمی از داده های الکترونیکی برای تأمین داده های مایحتاج جهت مدیریت هرچه مؤثرتر بودجه ها و منابع شهرها به کار گیری مینمایند.

این موسسه از اطلاعات مشتمل بر گزینه های مختلفی مثل داده های محل ورود شهروندان یا این که داده های مرتبط با ترافیک که از حسگرهای منصوب در خیابان ها جمع آوری می گردند، است. برطبق نظر شورای شهرهای هوشمند، انگیزه اصلی شهرهای هوشمند آن میباشد که از تمام این اطلاعات و داده ها در سمت و سوی گسترش زیست پذیری، کارکردپذیری و پایداری اقتصادی در شهرها به کارگیری نمایند.

اقدامات نوآورانه و بدیع در شهر بورنابی، کاملاً با انگیزه گسترش راهکارهای استراتژیک پباده سازی و اجرا میگردند؛ این راهکارها، به مثابه نقشه هایی میباشند که به وسیله مسئولان شهر بورنابی و با انگیزه توسعه و گسترش ی پایداری زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی و همینطور تسریع پروسه تکامل جامعه تمجید و تدوین گردیده اند.

باتوجه به آنکه در سال‌های اخیر، بیشتراز 1 میلیاد دلار میزان دارایی به طرح های توسعه و گسترش در شهرها اختصاص داده شد و فرایند رویش و ترقی نیز به میزان قابل مراعاتی ارتقاء پیدا کرد، اهمیت روش شهرهای هوشمند نیز دوچندان شد و نقش آن در انتخاب مسیر گسترش در بورنابی و حصول امتیاز و منافع چشمگیر برای 250.000 شهروند آن شهر، بیشتراز پیش به رسمیت شناخته شد.

البته، بحران اصلی وقتی پدیدار می‌شود که بخواهیم هزینه ی بالای زیرساخت های فناوری داده های لازم برای دستیابی به‌این انگیزه را برای سایر افراد توجیه کنیم.

به عقیده ی شاری والاس، خلل اصلی آن میباشد که مسئولان شهرها، معمولاً بر بودجه ها و تجهیزات استوار و محسوس سپرده گذاری می کنند.

لامپ های خیابان، لوله کشی و شبکه های زیرزمینی، معمولاً بیش تر از 50 سال قدمت اثر گذار دارا هستند؛ به همین ادله، صرف هزینه برای این تجهیزات و امکانات، موجه میباشد. باوجود آنکه زیرساخت های فناوری داده ها نیز از گزاره تجهیزات مهم و ضروری به شمار می‌آیند، ولی ارتفاع قدمت آن ها نسبت به مورد ها دیگر کوتاهتر است.

شاری والاس، یک شیوه بسیار دیدنی پیدا کرد که به اعضای گروهـَش یاری می نماید تا این زمینه را راحت‌تر مدیریت نمایند.

وی آموخت که در غایت، وقتی که مدیران و متخصصان فناوری داده ها بتوانند این چارچوب های مفهومی قابل دسترس را فهم نمایند، مبادله ی سهام تبدیل به یک پروسه معمولی تر خواهد شد.

یک کدام از دیگر از مسائل پیش روی شاری، آن میباشد که به اعضای گروهش یاری دهد تا متوجه شوند که با تکامل فناوری، نقش های اعضای سازمان نیز می بایست به‌سرعت تغییر تحول پیدا نمایند.

مسئولان شهر بورنابی در راستای کارایی برای حصول هدف ها در شهرهای هوشمند، اولین رئیس ارشد بازاریابی خویش را استخدام کردند.

مدیر ارشد بازاریابی، یک سِمت تماماً تازه میباشد و شاری و اعضای گروهش، حالا در حال تشریک مسئولیت های متفاوت راجع‌به گسترش ی استراتژی های بازاریابی دیجیتال می باشند. این تغییر، برای بعضی از اعضای تیم، سخت میباشد؛ چون از قبل تا کنون، مسئولیت تدوین استراتژی های دیجیتال همواره برعهده ی دپارتمان فناوری داده ها در سازمان بوده میباشد. البته شاری این گونه ها از توسعه و گسترش ه و پیشرفت های سازمانی را به مثابه یک قدم وسیع به سوی آینده ای هوشمند دانسته.

ادامه دارد….