زیروبَم توسعه و گسترش باطن سازمانی

به کار گیری از فناوری برای برقراری رابطه، در بخش خصوصی نیز رایج میباشد.

رفتار تجربیات مناسب و خوشایند برای مشتریان، غالباً نیازمند استعمال از برنامه هایی میباشد که نیازهای مخصوص سازمان یا این که کمپانی شما‌را برطرف نمایند.

آنجلا موران، در فرآیندهای کاری اتحادیه ی اعتباری حاشیه دریا کالیفرنیا، از این حوزه فایده می‌گیرد. او می گوید: “مطرح ترین بحران ما در این سال ها، تعیین یک پلت فرم دیجیتال میباشد که در کردار تجربیات خوشایند و مورد قبول برای مشتریان، به ما یاری دهد … و بتوانیم با استناد به آن، کیفیت تجربه ی مشتریان را گسترش دهیم… ما بایستی از بضاعت و قابلیت و امکان های لازم جهت آینده سازی برخوردار باشیم”.

شونا بگلی، رئیس سیستم های داده ها در رستوران های زنجیره ای وایت اسپات، نیز سپرده گذاری بر گسترش داخل سازمانی را بسیار مهم می‌داند.

قیمت و تأثیر گسترش، مشخصاً در بخش پررقابت رستوران داری که شونا در آن کار می نماید، محسوس و مشاهده میشود. شونا، دورنمایی از موقعیت رقابت کننده های مولتی میلیارد دلاری که پیشتر  نرم افزارها و برنامه هایی کارآمد جهت تسهیل کارها برای مشتریان بسط داده اند، رسم نموده است. مثلا، استارباکس اعلام نموده است که قابلیت و امکان تجربه ی فناوری حقیقت افزوده را در سرزمین چین برای مشتریان مهیا میاورد؛ و حتی یک قابلیت و امکان نو به اپلیکیشن GM افزوده است که مشتری می‌تواند با به کارگیری از آن، از درون ماشین خویش قهوه پیشنهاد دهد. این تجهیزات، افزون بر برنامه های رایگانی می باشند که روزمره، موجب صرفه جویی در وقت برای مشتریان میگردند.

نهاد های کوچکتر، مانند وایت اسپات، نیز در‌حالتی که می خواهند که با این پیشتازان صنعتی به رقابت بپردازند، می‌بایست وارد عرصه ی گسترش اپلیکیشن شوند.

شونا، راجع‌به بحران های پیرامون به کار گیری از اکوسیستم رو به پیشرفت برنامه های شخص ثالث که همگان بدان متکی می‌باشند نیز سخن نموده است. پیرو پیدایش و گسترش نرم افزارهای شخص ثالث، توسعه و گسترش داخل سازمانی تبدیل به یک ابزار مهم و کارآمد شده‌است که کمپانی هایی نظیر وایت اسپات می‌توانند از آن در سمت هماهنگ سازی کارها گوناگون با یکدیگر به کار گیری نمایند.

البته بحران حقیقی پیش روی شونا، آن بود که جهت های فکری اعضای هیئت مدیره را با هم هماهنگ نماید. شونا می‌گوید که پیش از این اعضای گروهش، حدود دو سال و نیم دوره برای بسط سیستم های مدیریت بودجه و مدیریت قراردادهای کلیدی صرف کرده اند.

شونا، ضمن تأکید بر راهکارهای مورد استناد رستوران وایت اسپات جهت بهره‌برداری از سعی و کوشش اعضای مجموعه توسعه، قیمت و تأثیر یک کدام از مهمترین راهبردهای بشر محور در فناوری داده ها را به رسمیت می‌شناسد؛ این دستورالعمل، کشف کردن توجیه های درست برای هماهنگ سازی نظرها و آراء تصمیم گیرندگان با یکدیگر میباشد.

تمرکز بر راندمان ها، نَه فناوری!

کلید تقابل با معضل ارتقا تصاحب سهام در سطح سازمانی، آن میباشد که به خاطر داشته باشیم که مردم، مایل به سپرده گذاری بر فناوری نیستند؛ بلکه ایشان، تخصیص سرمایه به چاره های مؤثر جهت رفع ایرادات را ترجیح می دهند.

در واقعیت، همین روش فکری به شاری والاس یاری کرد تا اعضای گروهش را راضی کرده و جواب مثبت را از ایشان اخذ نماید:

“فعالیت ما هنگامی شروع میشود که یک پرونده ی کاری را پیش روی خویش در اختیار بگذاریم. در‌این موقعیت، رئیس کمپانی برمی‌خیزد و می‌گوید: کاری که بایستی انجام دهیم چنین میباشد! هزینه ی برنامه اینقدر میباشد … ولی، طی x درصد از پروژه، به فناوری استناد  خوا‌هیم داشت. و این عمل، بسیار معمولی‌تر از آن میباشد که اینجانب همت کنم چیزی را بفروشم که هیچکس آن را نمی‌خواهد”.

تمرکز بر راندمان و خروجی، در اتخاذ تصمیم های بر پایه ی مدیریت ریسک نیز دارای نقش است.

آنجلا موران این نظر را دارد که از نظر رویش و بسط، سازمان ـَش همواره به صورت افراطی بر مقوله ی کاهش و تقلیل ریسک متمرکز بوده میباشد.

وی عقیده دارد که به رغم آنکه ریسک، یک موضوع بسیار مهم به حساب می آید، ولی اهمیت بازتعدیل وضع در سمت و سوی دستیابی به خلاقیت و ابتکار نیز قابل انکار نیست.

موران می‌گوید:

“ما حقیقتاً قصد داریم اقدامات مؤثرتری در باب ایجاد ارزش، ارتقای سطح شرکت کردن شهروندان و بهبود سرویس رسانی به جوان ها و باقی سرویس های شبیه به آن را اتخاذ کنیم”.

مشکلی که در‌این موقعیت مطرح میباشد، باز هم توجیه هزینه ها برای مدیران است. این موضوع، هنگامی بغرنج و طاقت فرسا خواهد شد که برای آنکه زیرساخت های تازه فناوری داده ها، تداوم و پایداری یابند، کمی هزینه ی عملیاتی نیز بایستی به مخارج سپرده گذاری بیش تر شود.

در‌این‌صورت، مکالمه با مدیران، اندکی تنش زا خواهد بود؛ “چون، لبه های منفعت در کمپانی، کوچک و کوچکتر می گردند؛ و منابع و سرمایه ها در آن کمپانی به طور مختلف خرج خواهند شد”.

مجدداً انگیزه اصلی، درست کردن یک تصویر و وجهه ی مناسب از کمپانی میباشد. این تصویر می بایست ارزش‌ها و امتیازهای نتایج سرمایه های سازمانی شمارا نشان دهد و به تصمیم گیرندگان اثبات نماید که سپرده گذاری هوشمند بر فناوری داده ها، شایسته ترین مورد برای حصول پیروزی های استوار و طولانی برهه زمانی میباشد.

در سال های گذشته، شاهد ارتقاء 6000 درصدی خطرها و تهدیدهای امنیتی بوده ایم.

یک کدام از دیگر از اعضای فروم اجرایی ابتکار عمل، در طی کنفرانس تلفنی، دقت مارا به تأثیر عنصرهای انسانی بر امنیت در سال های گذشته جلب کرد و اعلام‌کرد:

“آمارها نشان می‌دهند که تهاجم های فیشینگ در سال های گذشته تا 6000 درصد ارتقاء داشته اند. و این رقم، ابداً شوخی نیست؛ 6000 درصد!”.

با اعتنا به ارتقا فراوانی و همینطور پیچیدگی هجوم های فیشینگ، کارکنان موسسات می بایست بیشتراز پیش هوشیار و مهیا باشند.

شونا بگلی می گوید که وایت اسپات، مخاطرات و تهدیدهای ناشی از عدم یادگرفتن و آمادگی کارکنان را به درستی می شناسد. این رستوران زنجیره ای، جدیداً یک پست الکرونیکی فیشینگ ماهر را بطور آزمایشی پباده سازی و ارسال نموده است تا توان اعضای تیم در شناسایی و رویارویی با آن را محک بزند. آمار ناکامی پرسنل، متأسفانه 45 درصد بوده ؛ و این به طور کامل ناامید کننده میباشد.

“شما می‌توانید قلعه، دیوارها، خندق ها و هرچیز دیگر را که وابسته به آن سازه میباشد، ایمن سازید. شما می توانید پل ها را بالا بکشید؛ البته با اعتنا به شدت و پیچیدگی ریسک های امنیتی، نگهداری یک مقام و موضع ماهر برای عنصرهای انسانی دراین باره، یکی‌از مشقت بار ترین امور خواهد بود”.

نکته ی کلیدی ای که درین خصوص مطرح میباشد، آن میباشد که نیروهای کاری آموخته‌شده و فهمیده می‌توانند امنیت سیستم های فناوری داده ها را تضمین کنند.

سازمان ها و شرکتهای بایستی بامسئولیت به تدوین و تهیه برنامه های آموزشی درست و همینطور آفرینش هدف های مشوّق برای اعضای مجموعه های خویش باشند.

اریکا وَن نورت، به گزارش یک کدام از دیگر از اعضای فروم اجرایی ابتکار عمل، یک استراتژی بی آلایش را معرفی می‌کند که بسیار کارآمد میباشد.

یک سازمان را در لحاظ بگیرید که تصمیم گرفته میباشد تمام پیام های امنیتی را که از سوی بخش فناوری داده ها ارسال می‌شوند، با رنگ کد گذاری نماید. در صورتیکه یک پست الکرونیکی، دارنده کُد قرمز‌رنگ باشد، بدان معناست که اعضای پرسنل مطلقاً و بی تردید بایستی در همان روز به محتوای پست الکرونیکی رسیدگی و آن را دنبال نمایند.

اریکا می‌گوید:

“شما بایستی بخوانید؛ بایستی بیاموزید؛ و می بایست به هرآنچه میبینید عکس العمل نشان دهید. چون در غیر اینصورت، از کارایی درست باز میمانید و توانایی ادامه ی عمل خویش را نخواهید داشت”.

نتیجه: در سال های اخیر، فناوری به سرویس انسان در آمد!

یک کدام از پیشگامان پیشکسوت علم های کامپیوتر می گوید:

“علم کامپیوتر، به معنای مطالعه ی کامپیوترهاست؛ همان طور که دانش ستاره شناسی، بر تلسکوپ ها متمرکز میباشد”.

ایده ای که از این گزاره مستفاد می شود، درمورد اکوسیستم پیچیده ی معضل های فناوری داده ها که امروزه با آنان روبرو هستیم نیز کاربرد دارد.

در غایت، صرف لحاظ از واحد سنجش آمادگی و پیشرفتگی سازمان، مطرح ترین اختلال پیش رو در دنیای فناوری داده ها، حتماً مرتبط با مسائل انسانی خواهد بود.

البته دقیقاً همین بحران های مرتبط با گسترش اپلیکیشن و برقراری تعامل با مشتریان که شونا بگلی و آنجلا موران با آن ها مشغول میباشند، برای مشتریان امتیاز و بها خواهند آفرید. معضل پیش روی شاری والاس نیز جستن طرز های نوین و بدیع جهت ارزش افزایی برای مدیران و ارتقاء هدف سیاسی در ایشان میباشد که سبب به ترغیب ایشان به پیوستن به حرکت شهرهای هوشمند خواهد شد. یا این که حتی بحران های پیرامون ثابت امتیازهای تغییر‌و تحول و توجیه هزینه ها برای مدیران را در لحاظ بگیرید. تمام این حالت به ما یاد‌آوری می نمایند که تدوین یک داستان متقاعدکننده از پیامدهای تغییر و تحول و تحولات، شایسته ترین و اصلی ترین فناوری دوره میباشد.

ولی، امنیت هم همواره یکی‌از مسائل اساسی مربوط به عنصرهای انسانی بوده . تا‌هنگامیکه عنصرهای انسانی، تحت عنوان یک جزء در معادله حضور داشته باشند، یاد دادن و تربیت نیروهای کاری، فقط راهکار مؤثر برای رویا رویی دربرابر ارتش پهناور و توانا مهاجمان سایبری خواهد بود؛ این مهاجمان مدام درگاه های ورود به سیستم های ما‌را در محاصره دارند!