(یاد گرفتن/ یاد دادن)

شایسته ترین راهکارها برای ارتقای سطح امنیت سایبری کدامند؟ به کارکنان خویش آموزش بدهید. چرا یک مجموعه مطلع و خبره در سازمان، به شایسته ترین نحو ممکن قادر است در مقابل مجرمان سایبری بایستد و از سازمان دفاع نماید؟

حمله های سایبری و سرقت داده، به عنوان مثال رویدادهای فاجعه آمیزی میباشند که هیچ کمپانی و سازمانی مایل نیست به آن ها گرفتار گردد. در دنیای دیجیتال امروز، موسسه ها به شیوه های گوناگون مبادرت به سپرده گذاری بر امنیت سایبری در سازمان خویش میکنند تا از ورود و نفوذ مجرمان سایبری به شبکه های کاری خویش پرهیز کنند. این نوع از امنیت، در صنعت های مربوط به سرویس های ماهر، مثل صنعت های مالی، حقوقی و دولتی، از اهمیت بالاتری شامل است. هرچه اطلاعات حساس تر باشند، گرایش مجرمان سایبری به سرقت آن ها بیشتر خواهد بود.

دنیای فناوری داده ها، روزبروز در حال رویش و تکامل میباشد و به طوری پیشرفت میکند که بتواند در قبال تهدیدهای امنیتی، مقاومت نماید. فعلا، چاره های فناورانه و استانداردهای رگولاتوری بسیار کارآمدی پباده سازی و عرضه گردیده اند؛ البته، تکنیک های مجرمان سایبری از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشند.

با دقت به اینکه اکثری از ضعف ها و نفوذپذیری سیستم های امنیت سایبری دراثر خطاهای انسانی به وجود می‌آیند، پیشگیری از وقوع این نوع جنایت ها بسیار مشقت بار خواهد بود. بله! کارکنانِ شما می‌توانند یکی‌از منابع خطر و تهدید برای امنیت سایبری در شبکه باشند. و قسمت تلخ تر روایت آنجاست که‌این تهدیدهای داخلی، به آسانی قابل شناسایی و پیگیری نیستند. در غیاب یک مجموعه دانشمند در حوزۀ امنیت سایبری، شبکۀ کسب و فعالیت شما مدام در معرض تهدید ها و خطر تهاجم ها سایبری خواهد بود.

نقش مجموعه های خبره در تأمین امنیت شبکه

ارائۀ یادگرفتن و دور اندیشی به پرسنل سازمان، از اهمیت ویژه ای برخوردار‌است؛ چون اکثر موردهای سرقت و فقدان اطلاعات، ناشی از اشتباه و عدم دوراندیشی پرسنل صورت می‌دهند. صرف لحاظ از آنکه تهدید داخلی پیش روی شما، مخرّب و فاجعه بار میباشد یا این که بی تأثیر و جزئی، ضرورتاً می بایست به آن تهدید‌ها رسیدگی و آن ها را حذف کرد.

کمینه سازی خطاهای انسانی، مثل دانلود پوشه های مخرب یا این که کلیک برروی پیوند های غیرامن، نقش به سزایی در کاهش آسیب پذیری شبکه نسبت به تهاجم های سایبری داراست. بدین ترتیب، می بایست در ادامه راهکاری برای کمینه سازی خطاهای انسانی باشیم. آموختن و توانمندسازی اعضای تیم امنیت شبکه و ارتقای وضعیت آن ها به “کارشناسان امنیت شبکه”، یکی از راهکارهای کارآمد برای کاهش خطای انسانی خواهد بود. در حالتی‌که اعضای تیم از مخاطرات و تهدیدها حمله های سایبری باخبر نباشند و آن‌ها را نشناسند، ابدا برای رویارویی با آن ها فراهم نخواهند بود.

یکی از نکات جالبی که دربارۀ فراگیری دوراندیشی و هوشیاری امنیتی مطرح میباشد، این میباشد که‌این یادگرفتن ها به معنای سختگیری و تنگ کردن عرصه نیست. سپرده گذاری طمانی و مالی بر آموختن پرسنل، یک مبادرت آگاهانه پیرامون گروه سازی سازمانی و ارتقای کیفیت خوی در سازمان به حساب می آید. ارائۀ فراگیری های تخصصی و ماهر به پرسنل، ابزاری برای تأکید هرچه بیشتر بر بها ها و اصول اصلی سازمان میباشد. علاوه بر این، این راهکار، نرخ ماندگاری پرسنل در سازمان را نیز ارتقا می دهد.

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که: فراگیری نکات امنیتی، چطور می‌تواند تعهد و وفاداری پرسنل به سازمان را ارتقاء دهد؟ جواب این سوال، بسیار معمولی میباشد:هنگامی که اعضای گروه را در مسئولیت ها و عملیات های اصلی سهیم می کنید، وی به اهمیت خویش در سازمان اعتقادوباور پیدا میکنند؛ و خویش را تحت عنوان یک تکۀ اصلی و گران بها از جورچین سازمانی تلقی مینمایند. به همین آسانی! درصورتی که پرسنل شما به بها و اهمیت خویش در سازمان اعتقاد و باور پیدا نمایند، در مسئولیت های اساسی سهم دار شوند و گزینه اعتنا قرار بگیرند، وفاداریشان به سازمان افزایش خواهد یافت و تعهدشان به هدف ها سازمانی تقویت شود.

علاوه بر این، نرم افزار های یادگرفتن امنیت سایبری، به مثابه یک زنگ تفریح دربین مسئولیت های سنگین و اجباری مرسوم کار میکنند. چه کسی از تفریحات و هیجان های میان ساعتها کاری بدش میاید؟ درصورتی که در نرم افزار های آموزشی، اعضای گروه را ترغیب به تحقیق و کسب داده ها بیشتر دربارۀ تهدیدهای سایبری نمایید، وی می‌توانند تمرکز خویش را بر سوژه های جدید و بیرون از عادت معطوف سازند. اپلیکیشن های بر پایه ی پباده سازی هجوم های ذهنی نیز بسیار دارای فایده خواهند بود. شما می‌توانید یک مسابقه ترتیب دهید و توانمندی کارکنان در رویارویی با حمله ها سایبری مشابه سازی گردیده را چک فرمائید. شما بایستی کل قدرت خویش را برای ارتقای دور اندیشی و علم ‌کارکنان دربارۀ فناوری های مورد به کارگیری شان بکار بگیرید.

مطرح ترین امتیاز اپلیکیشن های آموزشی در حوزۀ امنیت سایبری، آن میباشد که احتمال کسب پیروزی در سازمان را ارتقاء می‌دهند. با حضور یک گروه مطلع و کارآمد، شبکۀ کاری سازمان شما در امنیت بدون نقص خواهد بود و در قبال کل اشکال تهدیدات و خطرها، مقاومت خواهد کرد. اتخاذ یک روش آموزشی درگیر کننده و در عین حال، پربازده در حوزۀ امنیت سایبری، یک وجه تمایز نسبت ارگان های دیگر به حساب می آید و نتیجه ها و پیامدهای طولانی مدت زمانی به دست خواهد بخشید. شما نباید دعوا ها و مذاکرات پیرامون امنیت سایبری را به جلسات مدیران و پشت درهای بسته محدود نمایید؛ بلکه می بایست اعضای مجموعه فناوری داده ها را نیز در جریان فعالیت و تصمیم ها قرار دهید، ایده های وی را جویا گردید و همۀ اعضاوجوارح را اساسی بپندارید. این روش، یک ابزار تماماً مطمئن برای القای احساس اساسی بودن به پرسنل و ارتقاء احتمال کسب برد در کمپانی می باشد.

غرض از ارتقای سطح امنیت سایبری در کمپانی را برای کارکنان خویش توضیح دهید؛ و بعد از آن، همه چیز به خودی خود درست میشود. آیا این داعیه صراحت دارد؟ آری صحت دارد؛ ولی شما بایستی با نرم افزار پیش بروید. پباده سازی و اجرای یک طرح آموزشی برای آموختن کارمندان در زمینۀ امنیت سایبری، نیازمند آن میباشد که شما از پیش، یک مقصود و غرض خاص در ذهن داشته باشید. شما بایستی آن هدف ها و هدف های را به مثابه یک نقطۀ استارت در حیث بگیرید و برمبنای آنان، یک طرح سفارشی برای رفع نیازهای سازمانی و انتقال مجموع داده ها مربوط به امنیت سایبری به کارکنان خویش تدوین کنید.

برای آنکه یک برنامۀ آموزشی آموزنده و کارآمد در حوزۀ امنیت سایبری پباده سازی و اجرا فرمائید، پیشنهادات پایین را بخوانید.

نقاط ضعف سازمان خویش را شناسایی فرمائید.

اولین قدم برای تدوین یک طرح آموزشی جهت انتقال مطالب آموزنده دربارۀ امنیت سایبری، آن میباشد که نقاط ضعف سازمان را شناسایی نمائید و پرسنل را برای رسیدگی به آن ضعف ها آموزش دهید. آیا وسیع ترین دغدغۀ شما، فیشینگ در آدرس اینترنتی میباشد؟ آیا اعضای مجموعه، بایستی در حین به اشتراک گذاری داده ها کنترل دسترسی اعتنا بیشتری به خرج دهند؟ شما می بایست مجموع نقطه ضعف های سازمان را شناسایی فرمایید و صراحتاً، دربارۀ آنان با اعضای مجموعه سخن نمائید.

بدبینی و ناامیدی را کنار بگذارید.

شما بایستی اعضای مجموعه را از مخاطرات و تهدیداتی که متوجه شبکۀ فناوری داده ها سازمان یا این که کمپانی می‌باشند، مطلع فرمائید؛ ولی نباید آن‌ها‌را بترسانید یا این که کاری نمایید که ترس یک معضل امنیتی مدام همراهشان باشد. تا حد قابلیت و امکان، اپ های آموزشی را مشغول کننده و در متانت بی نقص برگزار فرمایید. شما نباید احساس بدبینی و ناامیدی را به کارمندانتان القا نمائید؛ بلکه بایستی راهی پیدا نمایید که تدبیرها امنیتی را به یک کنش تولیدکننده و مؤثر بدل سازید.

قدرت مجموعه امنیت شبکه را افزایش بدهید.

شایسته ترین رویه برای فراگیری نکات مربوط به امنیت سایبری در سازمان، این میباشد که به پرسنل خویش مسئولیت واگذار فرمایید. شما بایستی لحاظ وی را دربارۀ تهدیدهای متفاوت بپرسید؛ به وی قابلیت دهید که پیشنهادات استراتژیک خویش را مطرح نمایند؛ و ایده هایشان را با شما بین بگذارند. براین اساس، کارآمدی وی در محافظت از اطلاعات و داده ها سازمانی افزایش خواهد یافت.

با اشخاص کارشناس و ماهر مشورت نمایید.

یکی دیگر از پیشنهادات کارآمد ما که در طول ارائۀ یادگرفتن به پرسنل کاربرد خواهد داشت، این میباشد که با یک کارشناس یا این که متخصص امنیت فناوری داده ها مشورت فرمائید. چنانچه هنوز ایده ای دربارۀ چگونگی شرورع برنامه های آموزشیتان ندارید و نمیدانید که چه سوژه هایی را بایستی در کانون تمرکز قرار دهید، با یک کارشناس یا شرکت فناوری داده ها مشاوره فرمایید؛ چون وی می‌توانند مسیر صحیح را به شما و اعضای گروهتان نشان دهند. متخصصان و کارشناسان فناوری داده ها، از تخصص و تجربۀ کافی برای ایجاد یک دیوار دفاعی در قبال مجرمان سایبری برخوردار میباشند.

اجرای نرم‌افزار های گوناگون جهت ارتقای آشنایی و ادراک پرسنل از تهدیدهای سایبری و استراتژی های مدیریت آن تهدید ها، از ارکان اساسی و ضروری برای برد در هر کسب و عمل امروزی به حساب می آید. کارکنان شما نباید خطاهایی را مرتکب شوند که راه را برای ورود مجرمان سایبری به شبکه بگشایند؛ و شما نباید دایم از واهمه تهاجم ها سایبری در عذاب باشید. شما بایستی تهدید ها و مخاطرات حمله های سایبری را به کارکنان خویش معرفی کرده و وی را به دلیل اجرای اقدامات ضروری در طی بروز واقعه توانمندسازی فرمایید.