استخدام شایسته ترین و کارآمدترین کمپانی پشتیبانی شبکه برای برون سپاری سرویس های شبکه شرکتتان، مهم‌ترین تصمیمی میباشد که می بایست در طی روند برون سپاری اتخاذ فرمایید. درپی، شش راهکار برای یک تعیین هوشمندانه معرفی میکنیم.

وقتی که حرف از برون سپاری نصب و راه اندازی شبکه به در میان میاید، گزینش یک مشاور درست و مطلوب، مهم‌ترین تصمیم پیش روی شما تلقی خواهد شد؛ این مشورت می بایست ارتباطات آتی شما با یک تأمین کننده ی سرویس های فناوری داده ها را مدیریت و تهیه کند. به همین برهان، مشاوران تأثیر به سزایی بر حصول برد یا این که تجربه ی ناکامی در سازمان دارا هستند. باتوجه به آنکه معاملات پیرامون برون سپاری فناوری داده ها، بسیار پیچیده میباشند و فروشنده ها نیز غایت معاملات را به طوری هوشمندانه و در سوی حصول منافع فردی تهیه می نمایند، سازمان می بایست ضمن اخذ مشورت کردن از یک فرد ثالث خویش را برای حضور در میدان فراهم نماید؛ این مشورت کردن ها، مشخصاً برای خریداران و مشتریانی که تجربه ی چندانی درباره ی اخذ سرویس های پشتیبانی شبکه کامپیوتری ندارند، کاربرد خواهند داشت.

ولی تصمیم گیری راجع به گزینش یک مشورت برای برون سپاری مطلوب، از آنچه که به لحاظ میاید، پیچیده و دشوارتر میباشد. تمام مشورت کردن برون سپاری ، برای همگی یکسان نیست. برای مثال، یک کمپانی وسیع، دارای شهرت و اسم آشنا شاید نتواند آن مقدار توجهـی که موردنظر شماست، به شما مبذول داراست. و یک کمپانی مبتدی، از تجربه و سوابق ی کافی برای رفع نیازمندی های شما برخوردار وجود ندارد.

فیل فرشت (Phill Fersht)، چک گر قدیمی اِی. ام. آر (AMR) و مولف ی وب لاگ “پیش به سوی منابع” (Horse for Sources) می گوید:

“قبلا، نیاز به مشورت کردن در مورد برون سپاری، تا این حد شدید نبوده ؛ و تا کنون، این تعداد مشورت دهنده ها بر رمز ارائه ی سفارش و مشورت کردن دراین باره با یکدیگر به رقابت نپرداخته بودند”

فرشت حال برای یک تأمین کننده به اسم کاگنیزنت تکنولوژی سُلوشن عمل می کند. وی اعتقاد دارد که:

“تفاوتی نمیکند که یک کمپانی با ساختار پیچیده و تجربه ی طولانی در امر برون سپاری باشید یا این که یک نهاد مبتدی و تازه کار؛ در هر حال، شما می بایست با یک طی یک مرحله از چرخه ی برون سپاری، با یک فرد ثالث مشورت فرمائید. این شخص قادر است شمارا در مصاحبه بر راز یک قرارداد پیچیده کمک کند یا این که اینکه در زمان کل پروسه چک، دست شما‌را بگیرد و پیروزشود”.

یک راهنما و مشاور برون سپاری خوب، مشخصات و مشخصه هایی داراست. جورج کیمبال، یکی‌از نمایندگان برون سپاری در دفتر کار بیکر و مک کنزی در ساندیگو می گوید:

“شایسته ترین مشاوران، نه صرفا نگهدارنده و مدافع منافع مشتریان می‌باشند، بلکه فرآیندهای اجرای کارها را نیز به معیار قابل مراعاتی تسهیل مینمایند؛ این اشخاص، رویکردها، منابع و نقاط ضعف طرفین داد و ستد را می‌شناسند و می توانند چاره هایی خلاقانه و آفریننده را جهت حصول پیروزی در چنگ هر دو طرف خرید و فروش قرار دهند”.

به دنبال، شش راهکار و پیشنهاد برای تعیین هوشمندانه ی یک مشورت برای برون سپاری معرفی می‌کنیم.

1.هدف های خویش را بشناسید.

ریچارد ماتلوس، مشاور و محقق کمپانی خدماتی و مرجع یابی فناوری داده ها گارتنِر می‌گوید:

“بدون شک و اکیداً، پیش از تعیین یک مشورت دهنده منشاء یابی، استراتژی های شالوده ی خویش دراین مورد را گزینش و تمجید نمائید”.

مثلا: آیا انگیزه شما از برون سپاری، کاهش هزینه هاست؟ در‌صورتی‌که چنین میباشد، بایستی مشورت دهنده ای را تعیین فرمائید که شما‌را در وصال به همین انگیزه مشخص کمک کند. برخی از مشورت دهندگان، مهارت نیکی در مجاب کردن فروشنده ها به کاهش بها دارا هستند؛ و مابقی در حوزه های دیگر تخصص دارا‌هستند.

2.موسسات بزرگتر، مدام شرکتهای بهتری نیستند!

موسسات مشورت دهنده برون سپاری، اشکال و اندازه های مختلفی دارا‌هستند؛ از موسسه های اسم آشنا و پهناور که حق الزحمه های گزاف می طلبند، گرفته تا اشخاص جداگانه با حق الزحمه های ساعتی محدود.

این لغت ها را به خیال بسپارید: فایده وری، گنجایش، رؤیت پذیری و سازگاری کاری.

فرشت می‌گوید:

“هنگامی که با یک مشورت دهنده فرد ثالث همیاری می‌کنید، دقیقاً همانقدری که پول میدهید آش میخورید. ولی گهگاه از وقت ها، مغایر این مسئله نیز میباشد. به عنوان مثالً موسسات در عوض پرداخت مبالغ هنگفت، مشورت کردن ها و سفارش های جايگاه سه اخذ می‌کنند و در مواقع دیگر، در قبال پرداخت مبالغ اندک به موسسات مشورت دهنده کوچک و ارزان ارزش، سرویس ها مؤثر و کارآمد اخذ میکنند”.

یک کمپانی مشورت دهنده وسیع و خوش اسم، انتخاب بسیار نیکی خواهد بود؛ البته تصمیم خویش را تنها برمبنای نام و اعتبار کمپانی اتخاذ نکنید. درحال حاضر، تعداد متعددی مشورت دهنده خبره و خوش سوابق وجود دارند که در طی زمان رکود اقتصادی، از بازار فعالیت بیرون گردیده اند و حالا به تنهایی و بصورت غیر وابسته، کار می نمایند. این اشخاص، طرح های تخفیفی بسیار خیر و خوبی برای شما حیث خواهند کرد.

3.رابطه های فردی در میان خویش و مشورت دهنده برون سپاری را با ارزش بدانید.

شما با یک کمپانی مشورت کردن قرارداد می بندید؛ ولی در واقعیت، با یک شخص مشورت دهنده منفرد همیاری خواهید کرد. کیمبال می‌گوید:

“فرد مشورت دهنده، همانقدری اهمیت دارد که کمپانی مشورت کردن. شایسته ترین شرکتهای مشورت دهنده، همواره کسانی شایسته و لایق را به شما معرفی می‌نمایند؛ به شیوه های کارآمد و مؤثر استناد می‌نمایند؛ و از تجربیات بی نیاز برخوردار می باشند. ولی دربین فرد مشورت دهنده و مشتری بایستی یک ارتباط ی صمیمی برقرار باشد”.

ماتلوس نیز می گوید:

“مراقب باشید که گیر یک مبتدی نیافتید”.

4.برای آنالیز مشاور، چند بار به مراجع مراجعه‌کنید.

شما می بایست بصورت بی واسطه و صریح، با یک سری از مشتریان مشورت دهنده متبوع خویش که دست کم 1سال با او همیاری داشته اند، گفتمان و سخن فرمائید. این مشتریان، در شایسته ترین موضع برای بررسی و قضاوت مشورت دهنده ایستاده اند و می‌توانند بر موعظه ها و راهبرد های پیشنهادی او قیمت گذاری نمایند. این توشه هم مثل سایر ی مواقع، شایسته ترین مراجع، کسانی می‌باشند که آن‌ها‌را می‌شناسید و به ایشان اعتماد دارید.

فرشت می گوید:

“آن نوع از موسسه ها و نهادها که مشورت دهنده، آنان را برای کسب لحاظ توصیه نمیکند، ارزشمندتر و موثق تر می باشند. با همیاران و همتاهای خویش در موسسه ها دیگر که تجربه ی همیاری با مشاوران متبوع شمارا داشته اند، رابطه برقرار کرده و در باب آن مشاوران، با ایشان رای زنی نمایید”.

ماتلوس نیز می گوید:

“صد در صد با منشا هایی گفت وگو فرمائید که از اولِ مراحل برون سپاری، با به عبارتی کمپانی مشورتی متبوع شما همیاری داشته اند؛ ولی بهتر آن میباشد که منشا هایی را پیدا نمایید که سوابق همیاری با فردِ مشورت دهنده موردنظرتان را داشته باشند”.

5.کارکرد ابزارهای پیشنهادی مشورت دهنده را تست نمایید.

فرآیندها و شیوه های مور استناد مشورت دهنده را مکاشفه و باز نگری نمائید. مشاور بایستی از یک روش مثبت و مؤثر برای پیشبُرد هدف ها کمپانی مشتری در چرخه ی برون سپاری پیروی نماید.

فرشت می گوید:

“از آن ها، راجع‌به کارکرد شیوه های گزینه استنادشان برای مشتریان قبل سوال بپرسید و از ایشان بخواهید که درخصوص روال کارشان با شما در طی هر مرحله از چرخه ی برون سپاری، توضیح بدهند. به این ترتیب، متوجه خواهید شد که تاچه حد برای باز بینی و شناسایی مسائل منحصر به فرد به شما وقت نهاده اند”.

ماتلوس می گوید:

\”هرچه که ابزارهای مشورت کردن شما کارآمدتر باشند، مراحل برون سپاری نیز سریع تر و سهل تر طی خواهد شد\”

البته هیچگاه مقوله ی انعطاف پذیری را فراموش نکنید. کیمبال می گوید:

“در پی مشورت هایی باشید که در صورت نیاز بتوانند راه و روش ها را برحسب وضعیت و نیازمندی های کمپانی مشتری، تغییر تحول بدهند و طریق های بدیع رفتار کنند. یک نحوه، برای همگی شرکت های مطلوب وجود ندارد؛ علی الخصوص در دنیای امروز!”.

6.تضادومغایرت منافع را شناسایی نمائید.

مسلما، شما به مشورتی نیاز دارید که از منظر تیم فروشندگان، متشخص باشد؛ ولی در شرایطی‌که مشورت دهندگان، بیشتراز حد با تأمین کننده ها صمیمی شوند، شما بازی را می بازید.

فرشت می‌گوید:

“شما می بایست منافع خودتان را مدنظر داشته باشید؛ نه منافع مشورت دهندگانتان را! دیگر مناطق و خطوط خدماتی کمپانی مشورت را باز‌نگری فرمائید تا منافع و حوزه های سودآوری ایشان را شناسایی کنید. بعلاوه، از ایشان در زمینه ی رابطه ـشان با تأمین کنندگان سرویس های برون سپاری نیز سوال فرمایید تا مطمئن گردید که نگرش و نظرشان از آن تأمین کننده ها جدا میباشد”.