مسئولیت اجتماعی پیراسیس

در حوزه پشتیبانی شبکه فعالیت می‌کنیم، اما از مسئولیت‌های دیگرمان غافل نیستیم

ما در پیراسیس باور داریم که رشدمان به عنوان یک شرکت در گرو رشد جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کنیم. ایمان داریم که حرکت‌های کوچک و مفید است که در نهایت تغییری بزرگ ایجاد می‌کند و می‌کوشیم تا بی‌تفاوت از کنار مردم و محیط زیست اطرافمان عبور نکنیم. در این راستا هر ساله اهدافی را به عنوان مسئولیت‌های اجتماعی برمی‌گزینیم و همگی برای تحقق آنها تلاش می‌کنیم.

اقدامات ما به عنوان مسئولیت‎های اجتماعی به دو دسته‌ی “فعالیت‌های اجتماعی” و “فعالیت‌های زیست‌محیطی” تقسیم می‌شوند.

همچنین ما در “پیراسیس” هر ساله نصف کردن مصرف کاغذ را جزو هدفگذاریهای ابتدای سال قرار می‌دهیم. تا آنجا که در سال ۱۳۹۷ و در طول یک سال کاری تعداد پرینت‌هایی که در دفتر مرکزی گرفته شد، از2100 برگ تجاوز نکرد. در حالی که این تعداد در سال پیش از آن بالغ بر 5000 برگ بود. تصمیممان بر این است که این روند را تا paperless کردن کامل سیستم پیش ببریم.

همچنین ما در “پیراسیس” هر ساله نصف کردن مصرف کاغذ را جزو هدفگذاریهای ابتدای سال قرار می‌دهیم. تا آنجا که در سال ۱۳۹۷ و در طول یک سال کاری تعداد پرینت‌هایی که در دفتر مرکزی گرفته شد، از2100 برگ تجاوز نکرد. در حالی که این تعداد در سال پیش از آن بالغ بر 5000 برگ بود. تصمیممان بر این است که این روند را تا paperless کردن کامل سیستم پیش ببریم.

چرا پیراسیس

همراه ما باشید تا دلایل انتخاب پیراسیس به عنوان شرکت خدمات شبکه را با شما به اشتراک گذاریم

چرا پیراسیس