بهتر میباشد در همین اولِ عمل توضیح دهیم که یک کمپانی MSP چه می باشد و دقیقاً چه کاری انجام میدهد.
هنگامی که شما برای رفع نیازهای IT، از یک کمپانی ارائه دهنده سرویس ها جامع پشتیبانی شبکه (MSP) در کنار خودتان فایده میگیرید، می توانید تمام تمرکز خویش را به روی هدف های کمپانی، استراتژی، رویش و توسعه و گسترش کسب و کارتان بگذارید و صرفا کافی میباشد تصور کنید که چطور بهره و فایده بیشتری رو عاید کمپانی خویش فرمائید.
در واقع چنین کمپانی هایی با حضور در محل کسب و عمل شما و یا این که انجام سرویس های پشتیبانی از روش ریموت تمام یا این که بخشی از وظایف مرتبط با سرویس های فناوری داده های سازمان را انجام می دهند. این سرویس ها از حداقلی‌ترین امور تا ارائه پکیج جامعی از تمام سرویس ها شبکه را مشتمل بر می گردد. سطح سرویس های ارائه گردیده بستگی به قراردادی که با چنین شرکتی می‌بندید دارد و حدود این سرویس ها را این قرارداد میباشد که تعریف می‌نماید. قراردادهای سرویس های شبکه معمولاً توافقنامه‌های مفصلی میباشند که در آن‌ها به تمام زوایای این سرویس ها اشاره می شود.
کمپانی ارائه دهنده سرویس ها جامع پشتیبانی شبکه (MSP)، برونسپاری سرویس های شبکه را به سطح بالاتری برده‌اند. به عبارت معمولی‌تر، فعلا میتوان کل دپارتمان IT را به یک ارائه دهنده سرویس های شبکه واگذار کرد. در‌این‌صورت‌ لازم نیست کمپانی حتی یک وظیفه فنی را هم بعهده بگیرد. یعنی در واقع از روش همیاری با ارائه کننده خارجی سرویس ها، نه به کارمند مازاد و نه به برنامه خاصی در‌این ارتباط نیاز خواهید داشت. در صورتی بدنبال اخذ پشتیبانی برونسپاری IT می‌باشید، در اینجا به مزایایی میپردازیم که میتوانید از چنین خدماتی انتظار داشته باشید.

نوع سرویس های مدیریت گردیده برونسپاری چه می‌باشد؟

دسته سرویس ها مدیریت گردیده، یا این که به عبارتی \”مدل برونسپاری بی نقص\” گونه خاصی از برونسپاری میباشد که به طور کامل تمام عمل‌های IT را پوشش می دهد. در اکثری از موردها، این استراتژی قادر است به آسانی چاره و امداد پرسنل IT در حل بی نقص خطاها‌شان باشد. در مدل سرویس های مدیریت گردیده، ارائه دهنده سرویس ها تمام تصمیمات مرتبط با تکنولوژی را تازمانیکه مربوط به پارامترهای کسب و عمل رقم خورده باشد بعهده خواهد گرفت. فقط وظیفه خویش کسب و فعالیت باز بینی این فرایند‌هاست.

دسته سرویس های مدیریت گردیده ریسک‌ها را نادر مینماید

کمپانی‌هایی که دپارتمان IT خودشان را دارا‌هستند، تمام خطرهای مربوط به آن را هم می‌پذیرند. یعنی چنانچه برنامه‌ای عمل نکند، داده‌ها از دست بروند یا این که یک سیستم به طور کامل آسیب ببیند، طرز حل و فصل آن به طور کامل بستگی به خود کمپانی دارد، که خود به معنای صرف زمان و هزینه زیاد و یک سری عواقب دیگر میباشد. در گونه سرویس های مدیریت گردیده ، ارائه دهنده سرویس ها مدیر تمام این خطرها را به عهده میگیرد. در شرایطی‌که تکنولوژی بصورت فیزیکی یا این که غیر آن جراحت ببیند، ارائه دهنده سرویس های مدیریت گردیده شبکه (MSP) مسئولیت تعمیر آن را بعهده دارد. پس دیگر لازم نیست خود کمپانی نگران کارهای پشتیبانی IT باشد.

مدل سرویس های مدیریت گردیده در معنای هزینه‌های ثابت ماهانه میباشد

شاید به نظر رسد که دپارتمان IT داخلی یک هزینه اساس ثابتی دارد: پرداخت هر ساله برای یک سری برنامه بعلاوه حقوق و دستمزد هر کارمند. متاسفانه کم کم پیش می آید که تکنولوژی یک متغیر اثبات باشد. برنامه‌ها مرتبا آپ دیت میشوند، سخت افزارها حاد میگردند، و ضابطه مورفی حادثه میفتد. ولی با داشتن نوع سرویس های مدیریت گردیده هزینه ثابت شما تضمین می‌گردد. یعنی کمپانی مدام می داند با نوع تامین کننده سرویس های مدیریت گردیده دقیقا دارایی ماهانه مایحتاج بخش IT مشخصی خواهد داشت.

ذخیره علم

ذخیره علم در اینجا بدین معناست که اکثری از کمپانی‌ها در زمان و با تغییر و تحول پرسنل درواقع علم خویش را از دست می دهند. هنگامی که کارمندی کمپانی را ترک می‌نماید یا این که بازنشسته می شود، فرآیندهای مهم و اطلاعاتی که داشتند با آن‌ها از دست می‌رود. دسته سرویس های مدیریت گردیده قادر است به ذخیره علم کمپانی یاری دهد. از آنجاییکه بخش IT بوسیله یک کمپانی خارجی اداره می شود، هیچگونه جابجایی یا این که تغییری در کارمندان هم بوجود نخواهد آمد. همینطور، کمپانی سرویس ها پشتیبانی شبکه (MSP) نه صرفا داده های مرتبط با کمپانی شما‌را در دست میگیرد، بلکه با اطلاعاتی که از دیگر مشتریان به دست می آورد تخصص و تجربه بیشتری خواهد داشت. سرویس های شبکه سبب می‌گردد تا آن ها بتوانند با خاطر راحت روی هسته اصلی کسب و کارشان تمرکز نمایند.

با بکارگیری نوع سرویس های مدیریت گردیده بر هدف های اصلی خودتان تمرکز فرمائید

مدل سرویس های مدیریت گردیده می تواند به دو شیوه تمرکز کمپانی بر روی هدف های اصلی کاری‌اش را معمولی‌تر نماید. نخستین اینکه کارمندان و رئیس دیگر نگرانی ایرادات IT را نخواهند داشت. دوم اینکه این گونه برای دستیابی به هدف های بلندمدت پباده سازی شده‌است. یعنی MSP می تواند فرایندهای فرعی که به هدف های کمپانی کمکی نمی کنند را حذف نماید. این فعالیت کار بخش IT را ارتقاء داده و عملکرد کلی کمپانی را ارتقاء میدهد.
برای کمپانی‌هایی که بکارگیری سرویس های MSP را مد لحاظ دارد، این دسته برونسپاری می تواند سیستم بسیار موثری باشد. درین ارتباط و برای کسب داده های طولانی تر با همیاران ما در پیراسیس تماس حاصل نمایید.