بی‌پرده سخن کنیم! تا به امروز یک سری پروژه ثمربخش و آینده‌دار پیش روی واحد فناوری داده های کمپانی شما قرار گرفته، ولی هیچ گاه آغاز نشده است؟ شاید هم پروژه‌هایی بوده‌اند که شروع خورده‌اند، البته هیچ وقت به انتها نرسیده‌اند! این شرایط برایتان آشناست؟

در گذشته، کارکرد پشتیبانی شبکه، تسریع در فرآیندهای کاری بوده میباشد؛ و تغییر تحول چندانی در کسب و عمل یا این که نتایج نمی‌گردیده یا این که به هیچ عنوان مد نظر نبوده.

پشتیبانی شبکه اکنون یکی از مهم‌ترین بخشهای هر سازمانی میباشد و کسب و امور به یاری آن می‎توانند پیشرفت قابل توجهی در کارکرد المانهای اساسی سازمان خویش تولید نمایند. البته نباید فراموش شود که فناوری داده ها هم مثل هر دانش جدیدی که در مشت بشر‌ قرار میگیرد، نیاز به خدماتی برای پشتیبانی داراست تا کارکرد درست آن را تضمین نماید. این سرویس ها امروز بوسیله موسسه های متعددی ارائه میگردند. حقیقت این میباشد که هرکدام از این موسسه ها سطح خاصی از تجهیزات را ارائه می دهند. پس پیش از چنین قراردادی نیاز به باز نگری بی نقص اینگونه پیمانکاران میباشد. ما در کمپانی پشتیبانی شبکه پیراسیس معتقدیم که برای بستن چنین قراردادی کمپانی شما نیاز دارد تا دست‌کم با پنج کمپانی مصاحبه نماید. سطح سرویس ها و قرارداد آنها‌را بسنجید و مقایسه فرمائید و جلسات مختلف برگزار فرمائید. زیرا این سرویس ها با اعتنا به قراردادهای بلندمدتی که بسته میگردد میتواند تاثیر بسزایی در پرورش کسب و کارتان داشته باشد. بعداز طی کردن این مرحله شما نیاز به یک قرارداد سفت و همه جانبه دارید تا تمام نیازهای شبکه شمارا برآورده سازد. نوشته ی علمی بدون نقص ما راجع به قرارداد پشتیبانی شبکه را مطالعه نمائید و یک مثال قرارداد پشتیبانی شبکه را دانلود نمائید.

پیاده‌سازی و اجرای یک سیستم، فقط به مثابه یک نقطه استارت میباشد. مدیران و متخصصان فناوری داده ها و سرویس های شبکه بایستی ضمن دیده‌پوشی از پروژه‌های نصفه کاره و خواسته ها و آرزوهای دست نیافته، تمرکز خویش را بر شناسایی هدف های کمپانی به هدف به کارگیری از فناوری‌های تازه معطوف دارند. منش‌های سنگین و مداوم اجرا و بروزرسانی سیستم ها بایستی جای خویش را به راندمان‌ها و منافع حداکثری بدهند. بعضی از شرکت ها، ترقی و ابتکار را در بالای فهرست حق تقدم‌هایشان قرار داده‌اند و در نتیجه، منافع و راندمان‌های قابل مراعاتی از سرمایه‌گذاری بر فناوری داده ها به دست میاورند. این موسسه‌ها، اِعمال تغییر‌و تحول در فناوری داده ها را به مثابه یک مأموریت و تکلیف مهم تلقی مینمایند؛ شاید بد نباشد که شما نیز همین خط مش را پیش بگیرید.

شناسایی نقش فناوری‌های متفاوت در پشتیبانی از هدف های استراتژیک یک سازمان، از جمله اقدامات کلیدی و مهم به شمار می آید. برای مثال، فرض فرمایید که رئیس فروش قصد دارد که ضمن اجرای روند داده‌کاوی، میزان فروش را تا ۱۰ درصد ارتقا دهد. این انگیزه، فقط بواسطه پیاده‌سازی و اجرای یک سیستم مدیریت رابطه با مشتری، محقق نخواهد شد. آیا اعضای تیم فروش، به نیاز سیستم ذکر شده به بروزرسانی، دقت می نمایند؟ یا این که به هیچ وجه قابلیت و امکان پیگیری فرآیند ارتقاء فروش را دارا هستند؟ برای آنکه واحدهای کسب و عمل بتوانند هرآنچه از فناوری توقع دارند را کسب نمایند، فناوری داده ها بایستی از نقش سابق خویش فاصله بگیرد و از یک “کنش گر” به یک “توانمندساز” تبدیل شود. این تحول، چه تأثیری بر داده‌کاوی خواهد داشت و سازمان ها چطور میتوانند از این سیستم تازه، بهره کسب نمایند؟

وقوع این تغییر تحول در رویکردها، نیازمند آن میباشد که نقش فناوری داده ها تغییر‌و تحول پیدا نماید و یک مقام استراتژیک‌تر در سازمان برای آن خواسته شود. یکی از راهکارهای مؤثر جهت حصول این انگیزه، همیاری با تأمین‌کنندگان شبکه، میباشد. این تأمین کننده ها، ضمن واگذاری کارها به دستان قادر فروشندگان و متخصصان فناوری داده ها، در سمت تخصیص زمان و تخصص وافر به آشنایی مهم‌ترین اندیکاتورهای عملیاتی و دیگر متریک ها در سازمان مبادرت مینمایند. ایشان از تخصص و علم خویش در سمت و سوی محاسبه وضع و اوضاع موجود در کمپانی به کارگیری کرده و در نتیجه، فروش را به حدی که پیشتر مورد انتظار بوده میباشد، ارتقاء می دهند. علاوه بر این، فناوری داده ها میتواند به مراد پیگیری روال پیشبُرد هدف ها (مثل پیاده‌سازی و فعال‌ساز‌ی سیستم های نو؛ فراگیری سیستم ها؛ و امداد به یوزرها در سمت و سوی ترکیب فناوری در جریان کاری) نیز مورد استعمال قرار گیرد و این اطمینان را به دست دهد که تمام اقدامات و عملیات های سازمانی به برد ختم خواهند شد.

شرکتهای و دپارتمان های فناوری داده های آن‌ها، در گوشه و کنار کاری‌شان با بحران هایی روبرو می‌باشند که بایستی رفع و رجوع و برگشت شوند. اکثری از سازمان‌ها، حدود بیست سال یک روال اثبات را پیش گرفته‌اند و هنوز از علت ضرورت تغییر‌و تحول مطلع نیستند. تجربه نیز یک بحران دیگر میباشد. در حالتی‌که تمام علم و مهارت شما به حل مسائل و ایرادات روزمره محدود باشد، آیا اعضای گروه کاری شما می توانند یک تعامل مؤثر و معنادار با مدیران و متخصصان عرصه کسب و فعالیت برقرار نمایند و در سمت و سوی پیشبرد هدف ها سعی کنند؟ برقراری تعامل و مکالمه حضوری با مدیران و سرپرستان قسمت های گوناگون سازمان، معمولی ترین و آسوده ترین بازدارنده پیش روی شماست. گریختن از اکتساب دوراندیشی، از روش مستمر به اجرا کارها، دشوارتر میباشد! ولی مدیران و متخصصان فناوری داده ها نمی‌توانند زمان کافی به هیچکدام از این دو عمل اختصاص بدهند؛ مگر آنکه جریان های کاری، کمتر حول محور کارهای روزانه و دیگر مراتب عملیاتی معمولی باشند و بیشتراز هرچیز دیگری، بر دستیابی به قیمت ها و امتیازهای راهبردی با به کارگیری از چاره های فناورانه متمرکز شوند. چنانچه از نیروی محرک یک تأمین کننده سرویس های کامپیوتری و پشتیبانی شبکه استعمال فرمائید، اعضای مجموعه فناوری داده ها میتوانند پیش از آنکه کارها، بغرنج تر و پیچیده تر شوند، تغییر و تحول لازم را پدید آورند.

کمپانی پیراسیس با یک دهه سوابق پشتیبانی شبکه و ارائه سرویس های کامپیوتری به سازمان ها و موسسات دارای اعتبار ، قادر است ثبات سیستم های رایانه ای و زیرساخت های شبکه ای کمپانی یا این که سازمان شمارا تامین و تضمین کند، تا مدیران فناوری داده ها بتوانند بدون کارهای روزانه به توسعه و تسهیل فرایندها و ارتقا سود وری سازمان بپردازند.