فهرست بندی موجودی نرم افزار و سخت افزار شبکه مشتری هم برای شما، هم برای آن‌ها لازم و با ارزش میباشد. وقتی که یک مشتری شمارا استخدام مینماید تا شبکه را برایشان راه اندازی فرمایید یا این که اینکه شبکه موجود را مجدد پباده سازی فرمایید، یکی از مهم ترین وظایف شما تحلیل وب سایت مشتری میباشد. گذشته از اینکه بتوانید شبکه مشتری را پباده سازی (یا این که بازطراحی نمایید)، نیاز به ادراک بدون نقص گوشه و کنار محاسبات کنونی دارید و آنچه که مشتریان امیدوار می باشند از شبکه تازه به دست آورند را نیز می بایست درک نمایید. دراین نوشته‌علمی، او‌لین گام مهم برای تحلیل تارنما مشتری را باز‌بینی خوا‌هیم کرد.

مزایای جمع آوری موجودی نرم افزار و سخت افزار

جمع آوری موجودی نرم افزار و سخت افزار اولین قدم حیاتی در محاسبه وبسایت مشتری میباشد. اکثری از سازمانها مستندات شبکه خویش را مراقبت می نمایند و مطمئنا میتوانید یک نسخه برداری از آن را درخواست فرمایید. با این حال، این داده ها ممکن میباشد با هدف های شما مطابقت و همخوانی نباشد. در واقع قابلیت داراد، صرفا در موردهای نادری، مستندات ارائه گردیده به وسیله مشتری برای نیازهای شما کافی باشد. در برخی مورد ها، داده های موجود منسوخ گردیده اند. در موردهای دیگر، این داده ها بی نقص نیستند، و در شایسته ترین شرایط صرفا مشتمل بر شماره سریال فارغ از توضیح سخت افزار کامپیوتر میباشد.

شماره های سریال در یک پروژه مشارکت نسبتاً به طور کامل بی‌اهمیت‌اند. آنچه شما نیاز دارید اطلاعاتی مانند مدل CPU، مقدار حافظه، اندازه هارد دیسک و سیستم عامل میباشد. این جور داده ها در مقایسه با لیستی از شماره های سریال به شما دیدگاهی بهتر از دامنه پروژه ارائه می‌دهد. در صورتیکه واقع‌بینانه نگاه کنیم، یک لیست از شماره سریال تعداد پایانه کاری که بایستی شبکه شوند را نشان میدهند. همینطور اجازه گزینش اینکه چه تعداد جواز دسترسی به سرویس گیرنده می بایست خریداری شود میدهد و نه چیز بیشتری. همان طور که خودتان می‌دانید، کامپیوترها میتوانند ویندوز 3.11 را اجرا نمایند. به همین علت مهم میباشد که تیمی از نرم افزار و سخت افزار موجود را گردآوری نمایید. موجودی ظریف به شما در یک نگاه نشان میدهد که آیا پایانه های کاری، ورژن فعلی و آپدیت ویندوز را اجرا می نمایند یا این که نه. درصورتی که کامپیوترها ورژن قدیمی ویندوز را اجرا می‌نمایند، موجودی نشان می‌دهد آیا سخت افزار موجود برای افزایش به ورژن فعلی کافی میباشد یا این که نه. ممکن میباشد دریابید که بایستی ارتقا سخت افزاری را انجام دهید یا این که کاملا برخی کامپیوترها را جایگزین نمایید. تا‌زمانیکه موجودی دقیق در چنگ شما نباشد نمی‌توانید محدوده بدون نقص پروژه را قضاوت نمائید.

حتی در شرایطی‌که مطمئن باشید که تمام نرم افزار و سخت افزار آپدیت می باشند، یک موجودی دقیق هنوز هم مهم تلقی میشود. برای مثال فکر کنید با یک مشتری روبرو می باشید که میخواهد هزاران کامپیوتر نو خریداری شده را شبکه نماید. از‌آن‌جا‌که کامپیوترها تازه می باشند، می توانید مطمئن باشید که آخرین سیستم عامل ویندوز را اجرا می‌نمایند. در حالتی‌که برآورد هزینه خویش را برای پروژه تنها بر این فرض سازه فرمایید، می توانید حسابی شگفت زده گردید. مثلا، سوای موجودی سخت افزاری ظریف، مطمئن نیستید که آیا کامپیوترهای متبوع کارت های شبکه را نصب کرده اند یا این که نه. فکر کنید که در صورتی‌که پس از ارزش دادن به مشتری، بدون چاره گردید کارت شبکه خریداری فرمایید چقدر زیان میکنید.

هیچوقت نباید پیشین از اینکه دقیقا مطمئن گردید وارد چه وضعیتی می‌شوید یک پروژه مشارکتی در مقیاس پهناور را پذیرش نمائید. شایسته ترین راه برای گزینش شرایط کنونی شبکه به کارگیری از فهرست جامع نرم افزار و سخت افزار میباشد. این فهرست موجودی به آسانی شما‌را در قبال ضرر و زیان مالی مرتبط با مفروضات بد حفظ مینماید.

از‌آنجا که اکثر مشاوران بر پایه ی سا‌عتها کاری پول میگیرند، ممکن میباشد مشتریان شما تمایلی به پرداخت هزینه مازاد برای گردآوری یک موجودی دقیق نداشته باشند. البته شاید بتوانید مشتریان خویش را برای پرداخت هزینه دراین مورد راضی نمایید، در حالتی‌که به آن ها امداد فرمائید تا درک نمایند تهیه و تنظیم فهرست موجودی جامع نیز برای آن ها با فایده میباشد.

 

مزایای جمع آوری نرم افزار و سخت افزار برای مشتری

داشتن یک موجودی نرم افزار و سخت افزار جامع و آپدیت قادر است دست کم به سه روش به نفع مشتری شما باشد. نخست، می‌تواند مشتری خویش را از شوک هزینه‌ها نجات دهد. همانگونه که تا قبل از این ذکر شد، با داشتن یک موجودی در دست، بهتر قادر خواهید بود هزینه دقیق پروژه را تقریب بزنید. در صورتیکه ارزش اعلامی خویش را مبنی بر موجودی غیر ظریف و به طور تخمینی و حدودی بنویسید، ممکن میباشد بدون چاره گردید یک سری توشه به مشتری خویش بازگردید تا پول مازاد را برای اکانت های متعدد برای پیش‌بینی‌های غیر ضروری درخواست فرمایید.

موجودی آپ تو دیت به مشتری نیز برای تطابق جواز های نرم افزاری مورد نیاز امداد می نماید. یک فهرست بندی بی نقص اپلیکیشن فهرست هر برنامه و سیستم عامل نصب گردیده در شبکه را نشان میدهد. مشتری شما کار کشته به مقایسه فهرست موجود در لیست مجوزهای خریداری شده‌است. این امر به مشتریان فرصتی میدهد تا مراقب هرگونه عدم توافق باشند، به گونه ای که از این مسئله که می بایست ممیزی اپلیکیشن را اخذ نمایند غافلگیر نشوند.

شیوه دیگری که فهرست موجودی نرم افزار و سخت افزار قادر است به نفع مشتری شما باشد از نگرش بازیابی فاجعه میباشد. مشتری می‌تواند یک نسخه برداری از موجودی را به کمپانی بیمه خویش بدهد، و این دستور سبب ساز میگردد که وصال به توافق آسان تر شود. فارغ از داشتن موجودی، متقاعد کردن کمپانی بیمه از این که چندین کامپیوتر در طول حادثه از دست رفته‌اند، خلل خواهد بود.

همان گونه که میبینید، فهرست موجودی نرم افزار و سخت افزار بدون نقص میتواند از شما و مشتری شما نگهداری نماید. به همین ترتیب، پیشنهاد می کنیم در گام نخستین در هر پروژه مشارکتی عمده از همان اول کار موجودی را فهرست بندی فرمائید.