هنگامی که “مدیریت فناوری داده ها” به گوشمان می‌خورد، ناخودآگاه تصویر یک دپارتمان فناوری داده ها سنتی و دیرین به ذهنمان می‌آید. وظیفه ی کارمندان سنتی آن بخش، فقط آن بود که سازمان را پر‌نور نگه دارند. ولی تیم ها و مدیران فناوری داده ها در دنیای امروزه، تماماً متعدد از پیشین میباشند. این اشخاص مسئولیت پیشبُرد سازمان به سوی رویش و کسب پیروزی در دنیای تلفن همراه محور، ابری و دیجیتال امروز را برعهده گرفته اند. به همین برهان، ما تصور می کنیم که به جای عبارت “مدیریت فناوری داده ها”، می بایست از عبارت “رهبر و پیشوای ابداع های دیجیتال” به کارگیری نماییم.

به‌دنبال تغییر و تحول عنوان سِمت ها، در مسئولیت ها و آموزه های اشخاص نیز تغییر و تحول به وجود میاید. بخش فناوری داده ها در سازمان ها، از جمله قسمت های ضروری و حیاتی به شمار میایند و نقش به سزایی در وقوع تحول و انقلاب در سازمان برعهده دارند. اینک، وظیفه ی اعضای مجموعه فناوری داده ها، ایجاد و تعمیر بنا های ما یحتاج برای اجرا و پیشبرد عملیات های معمولی وجود ندارد.

بخش فناوری داده ها در سازمان، مکلف میباشد جورچین پیچیده ی مرتبط با زیرساخت ها و خدمت های ابری و داخل سازمانی را حل نماید. در تمام عملیات های سازمانی، از گزینش شایسته ترین راه‌حل ابری گرفته تا تشریک مسئولیت سرویس رسانی با افراد ثالث و همینطور اجرای فرآیندهای دستی و تکراری، پای فناوری داده ها در بین میباشد. اعضای مجموعه فناوری داده ها، خیال و خاطر شما‌را از بابت بهینگی، در اختیار گرفتن و ایمنی تصمیم هایتان آسان می کند. و برای آنکه به راندمان برسیم، تمام این کنش ها باید سریع رخ بدهند!

در دنیای کسب و عمل امروز، سرعت با چابکی ارتباط بی واسطه دارد. ولی، اکثر موسسات و سازمان هنوز نتوانسته اند به سطح های مناسب چابکی دست یابند.

چابکی در کسب و فعالیت به چه معناست؟

منابع آنلاین زیادی هستند که درصدد پاسخگویی بدین پرسش برآمده اند. در یکی از منابع، یک فرمول شالوده برای چابکی معرفی شده‌است:

فراگیری × (هدف + رویت پذیری) = چابکی در کسب و فعالیت

ولی در صورتی که بخواهیم این فرمول را ساده سازی کنیم و عبارت “در کسب و عمل” را از تیتر حذف کنیم، آن گاه چابکی به عنوان “جنبش سریع و بی آلایش” مفهوم می‌گردد. برای آنکه اعضای یک تیم فناوری داده ها بتوانند سریع و معمولی به نیازهای سازمانی جواب دهند، می بایست هر یک در جایگاه درست خویش قرار گیرند و شایسته ترین ابزارها را نیز در مشت داشته باشند.

پروژه های دیجیتالی که امروزه ذیل دست اعضای مجموعه های فناوری داده ها اجرا می گردند، بر اساس به کار گیری از پلت فرم ها و فناوری های نوین میباشند. مدیران و متخصصان فناوری داده ها، برای آنکه بتوانند پروژه ها را به‌سرعت و آسانی به اتمام برسانند، می بایست به استراتژی های مؤثرتر و کارآمدتر روی بیاورند. از بین آن استراتژی ها می توانیم به برون سپاری، شناسایی راهکارهای مؤثر جهت فراگیری اعضای مجموعه ها و سپرده گذاری بر تنظیم و استفاده از ابزارهای درست اشاره کنیم.

به این ترتیب، فرمول مورد استناد “رهبران و پیشوایان ابتکار های دیجیتال” برای حصول هدف های مناسب در بخش فناوری داده ها، به شرح تحت خواهد بود:

تیمی از مهارت های نو + منابع فناورانه = چابکی در فناوری داده ها

این فرمول، چندان جدید و بدیع نیست. در واقعیت، اکثر مراجعان و مشتریان ما، پیشتر، قدم های درست جهت استعمال از فناوری و مهارت برای رفع سریع و آسوده نیازمندی های سازمانی را شناسایی کرده و پیش گرفته اند. کمپانی سافت چویس، جدیداً مطالعه ای با تیتر “بازنگری آمادگی شرکتهای برای ورود به دنیای ابر” تألیف نموده است. طی این مطالعه، 67 درصد از اعضای اذعان داشته اند که ارتقا چابکی در کسب و عمل، عامل و ادله گرایش سازمان به دنیای ابر بوده است. این موسسه ها، از زیرساخت های شبکه سازی، محیط های ذخیره و سرورهای سه حلقه ای سنتی دور شدند.

زمینه ی ساختار سه حلقه ای

چنانچه سازمان شما برمبنای معماری سنتی سه حلقه ای فعالیت می نماید، دیگر لازم نیست زحمت حل کردن معادله ی چابکی در سازمان را به خودتان بدهید. معماری سه حلقه ای، در یک زمان دیگر و پیش از شیوع نرم افزارهای تلفن همراه و اینترنت نوآوری شده‌است. از دهه 1990 به بعد، ویژگی ها و خصوصیت های نرم افزارها به واحد سنجش قابل مراعاتی تغییر‌و تحول یافت؛ و ساختارهای سه حلقه ای، به جهت پباده سازی خطی و انعطاف ناپذیرشان، دیگر بضاعت و توان رفع نیازمندی های عصر را نداشتند.

اولگ کوپرمن، معمار فنی EMC در سافت چویس می‌گوید: “سازمانهای اکثری وجود دارند که سرعت پیشرفتشان از سرعت تکامل فناوری فراتر میباشد. تا قبل از این، فناوری داده ها مسئولیت پیشبرد فرآیندها و عملیات های سازمان را برعهده داشت؛ البته آی فون، همه چیز را عوض کرد. نرم افزارهای موجود برروی آیفون یا این که دیگر تلفن های هوشمند، قابلیت دسترسی و پردازش داده های سازمانی را در هر عصر و مکان در دست ما قرار می‌دهند”.

معماری سه حلقه ای، دیگر دوام و پایداری ندارد. سرورها، مقر های ذخیره و کانال ها می بایست برمبنای نیازمندی های تخصصی ـشان و بوسیله اشخاص یا این که تیم های متفاوت مدیریت شوند. اکنون، کلام از مدیریت سرورها و تعمیر نقصان در اتصالات میان میباشد!

در شرایطی که فرض کنیم که فرمول چابکی، به شرح پایین باشد:

گروهی از مهارت های تازه + منابع فناورانه = چابکی در فناوری داده ها

سپس معماری سه حلقه ای، هیچ نقش و تأثیری در رفع نیازمندی های کاری در دنیای امروز نخواهد داشت.

معادله ی چابکی در فناوری داده ها را چطور حل کنیم؟

شما، تحت عنوان پیشوا و رهبر ابداع های دیجیتال در فناوری داده ها، می توانید ضمن استقرار مطلوب ترین منابع فناورانه در دور و بر، سرعت پیشبرد و اتمام پروژه ها را به میزان قابل مراعاتی ارتقا دهید. یک کدام از راهکارهای پیشنهادی در این مورد، استناد به راه‌حل های بر پایه ی ابر میباشد!

بخش اعظمی از ما با امتیازها و اهمیت اجرای نرم افزارها در فضا ابر آشنا هستیم؛ ولی هیچ سازمان و شرکتی، در فضا ابر به راندمان 100 درصد نمی رسد. برای دستیابی به راندمان 100 درصد، علاوه بر تجهیزات ابری، به چندین قطعه ی فیزیکی و سخت افزاری هم نیاز داریم. به همین استدلال میباشد که اعضای گروه فناوری داده ها، بخش قابل مراعاتی از سرمایه خویش را به راه‌حل های بر طبق زیرساخت های فراهمگرا (HCI)، مثل دل او.ایکس ریل (Dell VXRail) اختصاص داده اند.

کوپرمن می‌گوید: “ اطراف ابر و زیرساخت های فراهمگرا، به اعضای مجموعه فناوری داده ها قابلیت و امکان می دهند تا مرکزها داده ی خویش را امروزی سازی نمایند. یک راس داده ی امروزی، تولید های سنتی را در هم می‌شکند. و فعالیت پشتیبانی از کارها متفاوت برای دپارتمان فناوری داده ها، را تسهیل می کند”.

چاره بر پایه ی زیرساخت های فراهمگرا، بر نیازمندی های سرور و ذخیره سازی داده تمرکز می نماید و این دو مؤلفه را در یک چارچوب ترکیب می‌نماید. شما می‌توانید ضمن استناد به این شیوه حل، به جای صرف دوره های طولانی برای تصحیح، بروزرسانی یا این که کامل شدن چاره های مرتبط با مدیر سرور و ذخیره سازی و استعمال از خط مش سه حلقه ای، تمرکز خویش را بر اِعمال تغییر و تحول در زیرساختها از روش اپلیکیشن معطوف سازید.

در طول سپرده گذاری بر زیرساخت های فراهمگرا، می بایست به چاره های بر پایه ی اپلیکیشن زیرساخت های فراهمگرا روی آورید. این اپلیکیشن، به اعضای تیم فناوری داده ها قابلیت و امکان می‌دهد تا از نقش سنتی خویش و صرف زمان طولانی بر تعمیر و ترمیم بنا های فیزیکی مسافت بگیرند. در صورتی که بتوانید از توشه کاری اعضای تیم فناوری داده ها بکاهید و دوره خالی برایشان آماده کنید، آن‌گاه قدرتمند خواهید بود در سمت کسب مهارت های نو برای پشتیبانی از تحولات و دگرگونی های دیجیتال مبادرت فرمایید.

کوپرمن اظهار داشته میباشد: “در حال حاضر، کلام از تغییر و تحول رویکردهاست؛ ما می بایست از گرایش به “تولید” مسافت بگیریم و به روحیه ی سرویس ها رسانی نزدیک شویم. برای آنکه بتوانید به چابکی برسید، می بایست بدانید که عصر در دپارتمان فناوری داده ها شما به قدری دارای اهمیت میباشد که نباید آن را تنهاً صرف تولید زیرساخت نمائید. زمانی که بر خرید یک فناوری کارآمد، مثل چاره مبنی بر زیرساخت های فراهمگرا، سپرده گذاری می کنید، متعاقباً شایسته ترین و درست ترین منابع در مشت سازمانتان قرار خواهند گرفت”.

متخصصان را گردآورید!

بیایید با خودمان روراست باشیم؛ گهگاه، همگی ما برای حل مسائل و اشتباهات در محیط کاری، به امداد احتیاج داریم. در‌حالتی که مایل میباشید نقش خویش را تحت عنوان یک رهبر و پیشوای ابتکار عمل های دیجیتال نگهداری نمایید، مجموعه ها و منابع ما می‌توانند عضوی از مجموعه دیجیتال گرای شما باشند و شمارا دراین دستور کمک دهند!

برای مشاوره رایگان میتوانید با ما تماس بگیرید