مهیا سازی مجموعه فنی شبکه سازی در سازمان به دلیل کسب بیشترین مزایا از ابزار و سرویس های نو به صبوری و فهم فراوانی نیاز دارد. در‌این مقاله طرز موءثر بودن این فراگیری ها در سازمان ها ارائه می‌گردد. تکنولوژی‌های شبکه سازی در صنعت حفظ و پشتیبانی شبکه به سرعت در حال پیشرفت می‌باشند. نسل 4G امروز به زودی به 5G تبدیل گردیده و شبكه PSTN دیروزی به محیط IP مدرن بدل شده‌است.

امروزه آگاه نگه داشتن اعضای گروه فنی شبکه از روندهای کنونی و فراهم سازی آن‌ها برای جریان‌های کاری و مسئولیت‌های تازه به یکی‌از حق تقدم‌های نسبتاًً تمام مدیران در حوزه پشتیبانی و حفظ شبکه تبدیل شده‌است.

فراگیری مداوم در موضوع تکنولوژی‌های نوین و در درحال ظهور ممکن میباشد مهم ترین برنامه استراتژیکی کمپانی‌ها محسوب شود و زمانی که شرکتی از این برنامه جا باقی‌مانده باشد، در حالت بدی قرار میگیرد.

در واقع هیچ استدلالی برای عدم حق تقدم دادن به فراگیری و تخصیص سرمایه‌گذاری به آن نیست. یافتن دوره مطلوب برای انجام تمرین، سوای داشتن تداخل در عمل‌های اصلی کسب و عمل، زمینه اصلی و حایز اهمیتی میباشد. سازمان در صورت تعهد و طرح ریزی برای نیل به تعهدات خویش، از معضل‌های پیش رو سربلند خارج خواهد آمد.

نیازهای حیاتی

حوزه محافظت و پشتیبانی شبکه به سرعت در حال گذار به روندهایی میباشد که تا همین چند سال پیش حتی قابل تصور نبودند. دیگر صرفا قضیه سرعت مطرح نیست.

کریگ ویلیامز، نایب رییس و مدير داده ها‌ی سیستم‌های شبکه ، سرویس ها و ارائه دهنده اپلیکیشن Ciena، این نظر را دارد: “اپراتورهای شبکه مسئول پشتیبانی از تحولات دیجیتال می باشند.” “کارمندان بایستی همگی چیز را از گونه های ترافیک گرفته تا شیوه اجرای تجزیه و محاسبه، هماهنگ سازی و تصمیم گیری در حین حقیقی، حتی هنگامی که متغیرها دائما در حالا تغییر و تحول می‌باشند را ادراک نمایند.”

ویلیامز اشاره میکند که SD-WAN، محاسبات ابری، زمانبندی و هماهنگی و تجزیه و بررسی، فقط بخشی از تکنولوژی‌هایی میباشند که لازم میباشد مدیران و کارمندان با آن ها آشنا شوند؛ به دلیل آن که به گفته او “این تکنولوژی‌های درحال ظهور به کمپانی‌ها یاری می نمایند تا بر وضعیت دائما در درحال تغییر‌و تحول مدرن پیروز آیند.” آنگونه که ویلیامز بیان می کند تکامل و قابلیت و امکان کاربرد نرم افزار‌های بر طبق ابر محرک‌های پهناور در موسسات IT بوده و همچنان خواهد بود. مبنی بر همین بیانات سرویس های شبکه امروز در سطح متفاوتی از قبل می بایست ارائه شود.

از هوش تصنعی و یادگیری ماشینی تا توسعه و گسترش IoT، انعطاف پذیری و توان ابر برای مدیریت داده ها و برای به کار گیری از این فناوری‌های توسعه یافته لازم و بسیار مهم میباشد. پی‌ریزی نسل جدیدی از ابزارهای پیچیده کسب و عمل و امکان‌های توسعه یافته امنیتی سایبری به ضرورتی فزاینده تبدیل شده‌است. استراتژی‌های امنیتی آینده بوسیله اتوماسیون با حمایت انسانی هدایت خواهد شد و با هجوم این تکنولوژی‌ها، نقش یادگرفتن حیاتی خواهد بود.

عصر و مکان

ویلیامز به سازمان ها پیشنهاد می نماید “شیوه چند جانبه‌ای را برای فراگیری پرسنل در حیث بگیرند که مشتمل بر ترکیبی از قرائت، یادگرفتن، حضور در کنفرانس‌ها و تجربه عملی، تحت عنوان مهم ترین جنبه آن، میباشد.”

ویلیامز بر این یقین میباشد که اعضای مجموعه بایستی فراگیری را بخشی از شرح شغلی خویش می داند و ابتکاراتی را به خواسته یادگیری مداوم و فعالانه تغییرات صنعت، جستجوی مجال‌ها و شرکت کردن اتخاذ نمایند. به گفته او در اکثر اوقات مواقع یادگیری مهارت‌های نو و تجدید معلومات خویش در مسئله پایانی تکنولوژی‌ها در وقتی که حجم فعالیت فشرده می شوند، ولی یادگرفتن بایستی از حق تقدم برخوردار باشد نادیده انگاشته میشود.

انعطاف‌پذیری در هنگام تعیین مدل یادگرفتن دارای فایده میباشد. پائولا فردریک کسن، بنیانگذار کمپانی Veras Partners، یک کمپانی برون سپاری مدیریت برنامه، می‌گوید: “یادگرفتن آنلاین و یا یادگرفتن الکترونیکی پرسنل در برخی موردها میتواند کم هزینه تر و مطلوب تر باشد، ولی مبتنی بر تجارب قبل، رابطه رو در رو با مربی حاصل چیره تری به بار میاورد. به گفته او تجزیه و ارزیابی نیازها قادر است شایسته ترین شیوه یادگرفتن یک تکنولوژی در حال ظهور به اعضای مجموعه باشد. زمانبندی ارائه فراگیری نیز مهم میباشد؛ به این دلیل‌که به عقیده او فراگیری بایستی مدام قبل از استعمال و استقرار تکنولوژی نو ارائه شود.”

بعداز استقرار تکنولوژی، یادگرفتن کارمندان فقط در حالتی‌که ضروری میباشد که تکنولوژی آپ تو دیت شود، به بیان دیگر مورد به کارگیری قرار گیرد یا این که چنانچه که فراگیری اصلی غالب به ارائه علم لازم در خصوص یک مسئله مختص نگردد. فردریک کسن اذعان مینماید که:”اکثر اوقات، کارمندان از مشخصات/ قابلیت و امکان های نو بی خبر میمانند، چون هیچ کدام آنان را از پایان آپدیت رسانی ها باخبر نکرده است.”

اعطای آزادی و منابع برای تست فناوری های نوظهور، موضوعی میباشد که اکثر اوقات در یادگرفتن کارمندان غافل باقیمانده است.

استیون سالامون، یکی از بنیانگذاران و مدیران کمپانی Arcutek، یک کمپانی سرویس های فناوری داده ها، این نظر را دارد: “باز بینی تکنولوژی‌های جایگزین می تواند به شدت برای یک سازمان دارای فایده بوده و تحولات مثبت به عمل آورد.”

کلام آخرین

در فراگیری پرسنل، شکیبایی و صبر و فهم آن ها اهمیتی حیاتی دارد. کارمندان در شرایطی که زیر فشار نباشند شایسته ترین یادگیری را خواهند داشت. سرعت یادگیری کارمندان گوناگون میباشد، چون یادگیری در باب تبدیل چیزی غیر حسی به حسی میباشد.

یادگرفتن بی تردید نتایجی پیروزی-موفقیت برای کارفرمایان و کارمندان به یار دارد. در‌صورتی‌که شما مجموعه خویش را در مسیر پیروزی قرار ندهید، کل سازمان ضرر و زیان خواهد کرد.

ما در پیراسیس برنامه مدونی برای فراگیری کارمندان و حتی فراگیری مشتریان خویش داریم که حاصل بسیار خوب برایمان به همپا داشته است.