یکی از امکانات مهم مدیریتی در Exchange مربوط به سرویس Exchange Moderation می باشد.
سرور های Exchange جهت استفاده از سرویس های ارسال و دریافت ایمیل طراحی گردیده و قابلیت هایی نظیر کنترل و مدیریت ایمیل ها را برای مدیران سیستم فراهم آورده است. این سرویس امکان مدیریت و کنترل ایمیل های ورودی و همچنین خروجی را بطور مجزا برای مدیران فراهم آورده است. با استفاده از این امکان می توان سیاستی را تعریف کرد تا نامه های ارسالی ابتدا به تایید مدیر مربوطه رسیده و سپس به دست مخاطب برسد.
بخشی از قابلیت های این سرویس شامل موارد زیر میباشد:
– کنترل برروی تمامی ایمیلهای ورودی برای تمام کارکنان و یا برخی از کارکنان
– کنترل برروی ایمیلهای ورودی از یک یا چند آدرس خاص برای تمام کارکنان یا برخی از آنها
– کنترل برروی ایمیلهای خروجی تمامی کارکنان و یا برخی از آنها
بطور مثال شما در شرکت خود بخشی دارید که حتما باید ایمیل های ورودی به این بخش قبل از دریافت توسط کاربران به تایید مدیریت رسیده و سپس کارکنان دریافت نمایند، در این حالت شما میتوانید در قسمت تنظیمات سرویس Exchange Moderation دستوری را اجرا کنید تا ایمیلها برای مدیریت ارسال و پس از تایید مدیریت به دست کارمندان برسد.

در بحث ایمیلهای خروجی نیز به ترتیب بالا میتوان از امکان Exchange Moderation استفاده کرد تا تمامی ایمیلهای خروجی و یا حتی ایمیلهای افرادی خاص قبل از ارسال به خارج از شرکت برای مدیر ارسال شود و مدیریت بعد از دیدن آدرس فرستنده، گیرنده و متن ایمیل آنرا تایید ویا مرجوع می نماید.

با استفاده از سرویس Exchange Moderation به شما این امکان داده می شود تا مدیریت کامل تر وجامع تری برروی ایمیل های ورودی و خروجی شرکت خود داشت باشید.

برای راه اندازی ایمیل سازمانی یا بهره مندی از خدمات شرکت پیراسیس با ما در ارتباط باشید