تمامی ما میدانیم که سرمایه‌گذاری در بخش فناوری داده ها تا چه حد می‎تواند روی فایده‌وری کاری یک سازمان تاثیر بگذارد.

هرچقدر در یک کمپانی روندهای بهتری بر مدیریت شبکه کامپیوتری قاضی باشد میشود مطمئن بود که سعی و منفعت‌وری در آن کمپانی فراتر خواهد بود. این سعی روی هزینه‌ها هم تاثیر بسزایی خواهند داشت.

همچنین تمام کارهایی که در راستای بهتر شدن مناسبات شبکه و پشتیبانی آن انجام میشود می بایست در قالب قراردادهای محکم و مشقت بار و همه‌جانبه مکتوب گردیده باشد.

مدیران بخش فناوری داده ها، فناوری را در سمت و سوی ارتقای تجربه‌ی مشتریان و ترانسفورماسیون دیجیتال صرف خواهند کرد.

در گزارش مدیران ارشد داده ها (2018 State of the CIO) آمده میباشد که بنگاه‌های کسب و فعالیت و بخش‌های فناوری داده ها در آنان، در غایت خاطر گرفته‌اند که چه‌طور به صورت مؤثر با یکدیگر همیاری نمایند و در سوی اجرای کنش‌های استراتژیک و حصول هدف ها مشترک قدم بردارند. مدیران بخش فناوری داده ها می بایست فناوری‌های مؤثر بر بسط‌ خلاقیت در سازمان، ارتقاء سهم بازار، بسط و اجرای راه حل‌های نو و رفع نیازمندی‌های مشتری را شناسایی کرده و بر آن‌ها سرمایه‌گذاری نمایند تا بتوانند به هدف ها موردنظرشان دست یابند.

البته مدیران، سرمایه‌های خویش را به کدام بخش‌ها اختصاص می دهند تا بتوانند بیشترین راندمان را از آن به دست آورند؟ بر اساس نتیجه های نوشته شده در گزارش مدیران ارشد داده ها، حیطه های برتر کسب و فعالیت و فناوری را که برای سرمایه‌گذاری، در حق تقدم می‌باشند و طی این سال ها، به ثمر می‌نشینند، شناسایی کرده و معرفی میکنیم؛ شایان ذکر میباشد که‌این حق تقدم‌ها برحسب حیث 738 رئیس ارشد داده ها، رئیس ارشد فناوری، مدیریت ارشد اجرایی، قیم بخش فناوری داده ها و دیگر مسئولان اجرایی استخراج گردیده‌اند.

منفعت‌وری عملیاتی – تجربه‌ی مشتری

وقت طلاست؛ و ارتقاء منفعت‌وری عملیاتی به شما اطمینان میدهد که نه پول و نه زمان، هیچکدام به هدر نرفته‌اند. به عقیده‌ی 39 درصد از جواب‌دهندگان یک نظرسنجی، منفعت‌وری عملیاتی، بیشترین واحد سنجش اهمیت را به خویش اختصاص داده و درصدر حق تقدم‌ها واقع می گردد. به علاوه، 35 درصد از جواب‌دهندگان نیز معتقد بوده‌اند که به خواسته دستیابی به منفعت‌وری عملیاتی، هزینه های بخش فناوری را به نرم‌افزارهای سازمانی، نظیر CRM و ERP و همینطور توسعه و گسترش‌ برنامه‌های بر طبق ارتقای بازاریابی اختصاص خواهند بخشید؛ اما شری دوویل، مدیرعامل مدیاگرام (Mediagram)، اکنون از این شیوه استعمال می‌نماید.

دوویل میگوید:

“ما برای باز‌بینی و تحلیل کارآمدی کمپین‌های خویش، از برنامه‌ی Salesforce استعمال خوا هیم کرد؛ و به علاوه، به مراد دستیابی به بازارهای انگیزه، به راه حل‌های بازاریابی نسل آینده استناد می کنیم”.

سی.آر.ام. تکنولوژی (CRM Technology) نیز با انگیزه ارتقا کیفیت تجربه‌ی مشتریان از اخذ سرویس ها  به کار گیری قرار می گیرد و 38 درصد از جواب‌دهندگان نظرسنجی اذعان داشته‌اند که ارتقای کیفیت تجربه‌ی مشتریان، یکی‌از حق تقدم‌های مهم در کسب و عمل به شمار می آید. به علاوه، حدود 19 درصد از جواب‌دهندگان نیز بر فناوری‌های سرمایه‌گذاری کرده‌اند که مشخصاً با انگیزه ارتقای تجربه‌ی مشتریان پباده سازی گردیده‌اند.

بخشی از پروسه ارتقای کیفیت تجربه‌ی مشتریان، بر اساس ارتقا سرمایه‌گذاری بر بسط‌ نرم‌افزارهای گوشی برای اخذ و بازنگری هرچه بهتر نیازهای مشتریان میباشد. حدود 11 درصد از جواب‌دهندگان نظرسنجی اذعان داشته‌اند که، پاره ای از سرمایه‌ی فناورانه‌ی خویش را مستقیماً به گسترش‌ نرم‌افزارهای موبایل اختصاص خواهند بخشید.

بررسی‌ها – گسترش و ترویج اتوماسیون

حدود 33 درصد از جواب‌دهندگان اذعان داشته‌اند که برای یاری به شناسایی و ارزیابی رویکردها و دیدگاه‌هایی که احتمالاً به ارتقا منفعت‌وری، ارتقای تجربه‌ی مشتریان و رویش کسب و فعالیت مختوم می شوند، بر آنالتیک‌های داده و کسب و فعالیت سرمایه‌گذاری می نمایند. علاوه بر این، 11 درصد از جواب‌دهندگان نیز سرمایه‌های فناورانه‌ی سازمان را یگانه به نرم‌افزارهای مدیر کسب و فعالیت و ابزارهای اتوماسیون می داند‌اند.

ضرورت پیاده‌سازی و در دست گرفتن امنیت سایبری

امنیت سایبری نیز از اهمیت بسیار بالایی شامل است؛ حدود 31 درصد از جواب دهندگان اذعان داشته اند که گسترش امنیت سایبری، یک کدام از حق تقدم های کاری میباشد و حدود 28 درصد از ایشان نیز تیتر کرده اند که بخش قابل مراعاتی از سرمایه ی فناورانه ی خویش را در سال جاری، به توسعه و گسترش امنیت سایبری اختصاص خواهند بخشید.

پرسون اشفورث می گوید: “امنیت سایبری بایستی حق تقدم شماره ی 1 باشد. به زعم اینجانب، امنیت سایبری، معمولاً چندان موردتوجه مشتریان و سازمان ها واقع نمی‌شود؛ تازمانی که به سیستم ایشان حمله و بدان نفوذ نماید. این طریق تامل، به طور کامل غلط میباشد. شما بایستی فرض را بر آن بگیرید که همواره در معرض حمله و هجوم هکرها میباشید؛ ولوآنکه خودتان از آن اطلاع نداشته باشید. شما بایستی در زمینه‌ی برقراری امنیت و کاهش احتمال حمله های سایبری، به یک رویه پیشگیرانه استناد فرمائید. سازمان ها همواره می توانند در این مورد، پیشرفت و گسترش داشته باشند”.

تحقق مقتضیات و ضروریات امنیتی، مثل GDPR، متعلق به اقدامات و کنش های بر اساس ارتقای امنیت خواهد بود؛ حدود 19 درصد از جواب دهندگان اذعان داشته اند که، گسترش امنیت سایبری را در حق تقدم خواهند اعطا کرد. پرسون اشفورث این نظر را دارد که در صورتی امنیت سایبری سازمان مختل گردیده و گزینه هجوم و حمله قرار گیرد، سازمان ها از پَس بازیابی آن برنخواهند آمد.

وی می گوید: “اروپایی ها، در مورد تهیه و اجرای قانون ها امنیتی (مثل GDPR) از یک رویه پیشگیرانه پیروی می کنند و اینجانب واقعاً با این نگرش موافق هستم. آنها مدام از روال بازی جلوتر می‌باشند و اینجانب مدام به مشتریانم سفارش می کنم که ضمن پیگیری همین روال، ریسک و احتمال عدم پیروزی را کاهش دهند”.

کنش های مبنی بر تحول و تغییر و تحول

تولید تغییر در فرآیندهای روان سازمان، ارتقاء سودآوری و سئو کارآمدی پرسنل نیز از سایر حوزه های کاری مهم می‌باشند که به ترتیب، 30 درصد، 23 درصد و 20 درصد از جواب دهندگان، اذعان داشته اند که در همین سال، این حوزه ها را در فهرست حق تقدم های کاری ـشان درج می‌کنند. بعلاوه، 28 درصد از جواب دهندگان از گرایش به ادامه ی سپرده گذاری بر محاسبات ابری صحبت به میان آورده اند؛ 22 درصد از ایشان، قصد به سپرده گذاری بر امروزی سازی نرم افزارها/ انتقال زیرساخت های کهن داشته اند؛ و 12 درصد نیز تیتر کرده اند که بر مجازی سازی/ تقویت زیرساخت ها تمرکز خواهند کرد.

ملیسا پرسون اشفورث، مدیر کمپانی ملیسا اینترنشنال (Melissa International) می‌گوید: “اینجانب از سال 2013 به محیط ابر گرایش پیدا کرده ام؛ چون این محیط، یک ابزار مطلوب برای تسهیل  وآسان سازی فرآیندها و عملیات ها به حساب می آید. و در‌حالتی که قرار باشد که  این حوزه را برای سپرده گذاری در حق تقدم قرار دهم، ابداً غافلگیر نمی‌شوم”.

به عقیده ی 17 درصد از جواب دهندگان، تولید جریان های درآمد دیجیتال تازه و افزایش/ توسعه و گسترش ی تولیدات نوین نیز از انشعابات و شاخه های فرعی تغییر سازمانی به شمار میایند که در حق تقدم واقع می باشند؛ بعلاوه، به زعم 11 درصد از جواب دهندگان نیز پرورش بنگاه کسب و فعالیت در حق تقدم میباشد. پرسون اشفورث این نظر را دارد که تحول و تطابق با یک اقتصاد دیجیتال تازه، یک کدام از لازمات و ضروریات مهم در طی سال های قبل بوده میباشد؛ و در سال های آینده نیز از واحد سنجش اهمیت و ارزشمندی آن معدود نشده میباشد.

این مدیر می گوید: “اکثری از موسسه ها، فناوری را به مثابه یک بودجه تلقی نمی کنند؛ ایشان می بایست فناوری و فناوری داده ها را یک ابزار کارآمد و مهم برای سازمان بدانند. در حالتی‌که شرکت ها بزرگتر نتوانند با استعمال از فناوری، به تحول و تطابق برسند، بایستی از میدان بیرون شوند. اینجانب عقیده دارم که همین فرمان، ادله محرک و مؤثر بر حق تقدم های فناوری و فناوری داده ها در دنیای امروز میباشد”.