نشانه هایی وجود دارد که چه زمانی شما به یک شرکت خدمات پشتیبانی شبکه (MSP) نیاز دارید

با اختلال شبکه مواجه شده‌اید؟ اینترنتتان سرعت کافی ندارد؟ کامپیوترهایتان به خلل برمی‌خورند؟ در اینجا نشانه‌هایی را نظارت میکنیم که نشان می دهند شما نیاز به یک شرکت پشتیبانی شبکه دارید تا کسب و کارتان دوباره شکل بگیرید!

مدیریت IT بنیان کل عملیات تجاری می باشد. اصلا مهم نیست چه هنگامی از سال یا چه فصلی باشد، شبکه شما بایستی بهترین سعی را در 24 شبانه‌روز و کل هفته داشته باشند. درحال حاضر، مدیریت سیستم‌های IT ممکن می باشد سخت و گران باشد. بعلاوه در‌حالتی که مشکلی در سیستم‌های شبکه شما صورت دهد، مثلاً سرور خراب گردد ممکن است تمرکزتان را از فعالیت‌‌های اصلی تجاری‌تان از دست بدهید.

چنین فرایندی مستلزم برنامه‌ریزی، تحقیق و تحلیل مداوم می باشد تا کسب و عمل آنلاین‌تان تندرست بماند، و در عین حال که سرگرم با صرفه‌سازی سعی کسب و فعالیت خود هستید از وقوع مشکلات بیشتر دوری خواهد شد. با تمرکز به عمق مساله، صاحبان کسب و کار اکثر اوقات معتقدند مدیر IT تنها دلیل تاخیر و حواس‌پرتی آنها در عملیات کلیدی کسب و کار است. فعلا از کجا بایستی فهمید که مهیا رئیس IT برونسپاری هستید و به یک شرکت خدمات پشتیبانی شبکه نیاز دارید؟

ارائه دهندگان سرویس های جامع پشتیبانی

نشانه اول:

مشکلات IT پشت سرهم واقعه می افتند – پیشرفت‌های موجود در صنعت IT در حال تغییر دادن فناوری و روش‌های جدید مهارتی ما هستند. البته باوجود حجم کاری روزانه‌تان مجبورید در کنار آن به‌این مسائل یکی پس از دیگری رسیدگی فرمایید.

تاثیر: با همکاری یک شرکت خدمات پشتیبانی شبکه کامپیوتری، خیالتان از بابت مسئولیت پرسنل IT شل و ول شده و کوشش کارآمدتری برای امور تجاری خود خواهید داشت.

نشانه دوم:

گروه IT شما پاسخگوی نیازهای خدماتی شما نیست – کارکنان IT شما با وجود تکنولوژی وسیع، به شدت درگیر برآوردن نیازهای خدماتی می‌باشند که مستلزم مهارت‌های تخصصی آنهاست.

تاثیر: وقتی راه‌حل‌های پشتیبانی ما یحتاج فراتر از تیم مهارت‌های کارکنان شما باشد، وجود خدمات نگهداری شبکه کامپیوتری از CenCal Tek برای داشتن بالاترین سعی سیستم‌هایتان ضروری خواهد بود.

نشانه سوم:

هنگامی با اطلاعات بسیار اساسی و حساسی سروکار دارید – کسب و فعالیت شما اطلاعات بسیار مهمی را ذخیره می‌کند، به آن دسترسی داراست و یا آنرا انتقال میدهد و شما از احتمال فاش شدن یا هک شدن این اطلاعات حساس مطمئن نیستید.

تأثیر: خدمات شبکه از CenCal Tek شما‌را مطمئن می‌کند که داده‌های حیاتی مانند اطلاعات شخصی و مالی و پرونده‌های پزشکی همیشه تحت مراقبت بوده و از پروتکل‌های استراتژیک برای تقابل با سرقت و کوشش برای نفوذ به اطلاعات به کار گیری می‌گردد.

نشانه چهارم:

اقتدار پیش‌بینی میزان دارایی IT خود را ندارید- به خودتان می‌آیید و می بینید هزینه‌های IT شما هر ماه بیشتر میشود و نمی‌توانید یک اپ بودجه منظم داشته باشید. هرگاه مشکلی پیش میاید، باید هزینه‌های اضافی پرداخت نمائید.

تاثیر: با استخدام یک ارائه دهنده خدمات مدیر شده هزینه ثابتی پرداخت خواهید کرد مهم نیست چقدر نیاز به پشتیبانی داشته باشید، حتی زمانی نیاز به پشتیبانی اضطراری دارید مایحتاج نیست هزینه‌های اضافی بپردازید. با این کار قابلیت داشتن یک طرح دارایی قابل‌ پیش‌بینی را خواهید داشت.

نشانه پنجم:

می‌خواهید، اما نمی‌توانید نیازهای IT را تقدم بندی نمایید – بعد از اینکه هر سیستم بزرگی تحت به حساب آوردن مجدد قرار می‌گیرد، نیاز به اپلیکیشن‌ریزی صحیح برای تقدم‌بندی IT و ایرادات پیش رو داراست، اما برای شما این کار بخاطر وجود مسائل دیگر قابلیت‌پذیر نیست.

تاثیر: با وجود اپلیکیشن خدمات مدیر شده، نیازهای IT شما تقدم‌بندی شده و سیستم‌های شما تحت بررسی 24 ساعته جمعاًَ طول هفته قرار میگیرند. سایر مسائل هم قبل از اینکه مشکلی برای کسب و کار یا وب‌سایت‌تان پیش بیاورند شناسایی و حل میگردند.

در حالتی‌که کسب و کارتان هریک از این نشانه ها را تجربه کرده، وقت آن رسیده که به متخصصان IT مراجعه نمایید و از ارائه دهندگان خدمات مدیریت شده کمک بگیرید.