هنگامی که از پشتیبانی شبکه کامپیوتری حرف میزنیم یکی از اولین راهکارهایی که به ذهن می رسد تا این عمل به شایسته ترین شیوه و با بیشترین راندمان صورت پذیرد برونسپاری آن به یک کمپانی پشتیبانی شبکه میباشد.
سرویس های کامپیوتری به شرکت های امروز بیشتراز هر عصر دیگری برون سپاری میشود. براین اساس روابطی صورت میگیرد میان کمپانی سرویس دهنده و کمپانی سرویس گیرنده صورت میگیرد. صحیح بودن این ارتباط ها به پویایی سرویس ها یاری می‌نماید.
رابطه های برون سپاری، ارتباط های دوطرفه‌ای می‌باشند. در اینجا با چگونگی ارتقا احتمال اخذ شایسته ترین سرویس های شبکه آشنا خواهید شد.
زمانی حرف از اطمینان از سود برون سپاری سرویس هاس شبکه به بین میاید، بایستی بدانید تاثیر مشتری بیشتر از آن چیزی میباشد که تصور میکنید. در پژوهش های اخیر صورت گرفته بوسیله مشاور برون سپاری ISG دریافتند که سرویس دهنده و مشتری هر دو به صورت هم اندازه مسئول حاصل نتیجه ها از این فرایند می باشند.
کلی کلهون، سهم دار و مدیریت سرویس های مشورتی چک ISG میگوید: \”مشتریان در همگی سطح ها تأثیر متعددی بر رابطه های برون سپاری سرویس های شبکه دارا هستند.\”
در چنین رابطه های برون سپاری نقش مشتری حتی مهمتر از آن میباشد که کمپانی‌ها در معاملات مبادله‌ای درنظر میگیرند.
بنابراین، اکثری از مشتریان در ساخت ارتباط های برون سپاری غالب نیستند، به ویژه زمانی دعوا تعامل مطرح باشد. جیمیت آرورا، سهیم مجموعه سرویس های شبکه در کمپانی مشورت و تحقیق برون سپاری Everest Group میگوید \”طبق تجربه ما، داشتن نیت خوب فقط اولِ برنامه مهم میباشد، ولی زمانی سراغ کارهای روزمره بروند، مجدد روی معیارها، KPIها، و باز نگری کاری متمرکز خواهند شد\”. آرورا برآورد می‌نماید 70 درصد از مشتریان برون سپاری که در عملکرد برای متحول کردن کارها میباشند اکثر اوقات در پباده سازی ارتباط های برون سپاری رضایتمند در درازمدت شکست می خورند.
در زیر به اقداماتی میپردازیم که یک خریدار برون سپاری بایستی آن‌ها‌را مد لحاظ قرار دهد تا احتمال اخذ شایسته ترین خدمات از ارائه دهندگان سرویس های IT ارتقاء یابد.

بر امکان‌های اصلی ارائه دهنده سرویس های شبکه تمرکز فرمائید

آرورا میگوید: \”طریق مدیریت، سنجش و به حداکثر رساندن قیمت‌ها با تقسیم بندی سرویس های مبتنی بر حجم یا این که مقیاس ارتباطی ندارد، بلکه با نقش آن‌ها در تیم شما دارای ارتباط میباشد\”. برخی از آن‌ها برای تقویت پرسنل، بعضی دیگر برای انباشته کردن به جا مانده، یا این که کارهای مرتبط با اکوسیستم مناسبند. در‌این در میان فقط بعضی قادر به تولید تحول در سازمان شما میباشند. از آن‌ها چیزی بالاتر از بضاعت و توان‌هایشان طلب نکنید. آرورا میگوید: \”یافتن سهیم مطلوب برای یک نقش درست در واقع کلید برد شماست.\” تناسب فرهنگی هم بسیار حیاتی میباشد. آرورا می گوید: \”تکنولوژی بخش آسان میباشد. حتی هماهنگ بودن فرهنگ و تمدن و قیمت‌ها می تواند در یک ارتباط برون سپاری برنده نقش داشته باشد.\”

یک چارچوب برای ارائه سرویس های شبکه بسازید

راهول سینگ، مدیریت اجرایی و مشاور برون‌سپاری کمپانی Pace Harmon می گوید: \”متاسفانه شاهد عدم پیروزی بخش اعظمی از همیاری‌های برون سپاری بودیم، چون ادراک صحت از نقش سازمان‌ها نیست\”. \”اهمیت از پیش گزینش کردن یک چارچوب ارائه سرویس ها و به کارگیری از آن چارچوب برای شناسایی خدماتی که قرار میباشد برون سپاری شود هم تراز با قابلیت و امکان‌ها، فرایندها و کار‌های موردنیاز برای ارائه سرویس ها قرار می گیرد.\”

در تهیه و تنظیم قرارداد پشتیبانی شبکه مراقب باشید

کالهون می‌گوید \”چه انگیزه‌تان مهیا‌سازی شرکای تجاری برای شیوه جدبد اخذ سرویس ها باشد و چه بدنبال گزینش دقیق اجزای یک قرارداد با ارزش باشید فرقی نمی‌نماید – اکثر وقت ها مشتریان چهت رسیدن به سود شتاب دارند و معمولا پس از استارت عمل با معضل‌های خدماتی حل نشده و رابطه ها کاری مواجه خواهید شد\”. \” بهتر میباشد روی گزینش دقیق نکات موجود در قرارداد تمرکز نمایید بطوریکه مطمئن باشید شرکای کاری هم آن درک مینمایند، و تمرکز گروه IT بر روی تولید ارتباط کاری متمرکز باشد.\”
ما روی وبسایتمان یک نوشته‌ی علمی بسیار بی نقص راجع‌به قرارداد پشتیبانی شبکه، همراه یک مثال از قرارداد را داریم که سفارش می کنیم بی تردید آن را مطالعه نمائید.

تمامی انتظارات‌تان را مطرح نمایید

سینگ می گوید \”مطمئن گردید تمام تغییرات تکنولوژیک مورد انتظارتان (برای مثال، قابلیت و امکان ابر) به صراحت در قرارداد گنجانده شود و بعنوان بخشی از پیشرفت طبیعی مراحل ارائه سرویس ها درنظر گرفته نشود،\”. \”در‌صورتی‌که سرویس های تحول IT در قرارداد به وضوح بیان نشود، پس بخشی از سرویس ها بحساب نخواهد آمد.\”

از نخست درمورد پرسنل، مدیریت، معیارها توافق فرمائید

کالهون می گوید: \”اکثر کمپانی‌ها کمتر از آنچه انتظار دارند از رابطه های برون سپاری‌ اخذ می کنند.\” \”از نخست راجع به سرویس ها به سیرتکامل متفاوتی تصور کنید، بدانید مراقبت ارتباط های کاری در طولانی مدت بسیار مهم میباشد. مشتریان می بایست مطمئن شوند که پرسنل در هر دو طرف مشتری و ارائه دهنده بدرستی معلوم گردیده‌اند، فرآیندهای حل خطاها رقم خورده‌اند، سطح سرویس ها تصریح گردیده و شرکت کردن شرکا تضمین شده‌است. \”
کلهون می افزاید: \”هرچه سرویس ها بیشتر دیجیتالی شود و تمرکز بر بسط نرم‌افزارها باشد، ارائه دهنده سرویس ها می بایست یک سهیم قابل اعتماد با سطح ترکیب شایان توجه و عمیق در پلتفرم‌های کسب و فعالیت و سرویس ها باشد. بااین حال نیازها از اخذ تعهد به مدیریت و در اختیار گرفتن سطح تغییر تحول سازمانی عوض شده و هوش هیجانی در حین رابطه های برون سپاری عمیقتر خواهد بود.\”

بالاتر از مدیر فروشنده پیش روید

با برون سپاران مثل بقیه فروشندگان رفتار نکنید. آرورا می گوید یک رویه مبادله‌ای قادر است نتیجه های تاکتیکی خوبی بهمراه داشته باشد.
کلهون این نظر را دارد: \”هیچ کس دوست ندارد با آن‌ها مانند یک ارائه دهنده سرویس ها رفتار شود.\” \”در سرویس های پیچیده، منش رئیس فروشنده بدلایلی موءثر خواهد بود. البته ارتباط های برون سپاری عمیق‌تر که تشویق به اعتماد، گشوده بودن ایده‌ها، پیشرفت و ابتکار عمل نماید، بسیار سود متفاوتی درست مینمایند. \”
برونسپاری مشتریان می تواند با تمرکز بر همت برای بهبود یا این که اختراع با سهم دار برونسپاری شروع شود. کلهون میگوید: \”یک موفقیت کوچک در یک حوزه بدست آورید، بعد از آن ادامه دهید و انتظارات‌تان را از گروه IT و ارائه دهنده بیش تر نمایید.\” \”در شرایطی که محیطی برای ابتکار تولید نمایید، هم گروه شما و هم گروه ارائه دهنده مزایای قابل توجهی بدست خواهند آورد \”.

به آن ها اذن ورود دهید

در صورتیکه یک سهیم استراتژیک میخواهید، بایستی با ارائه دهنده سرویس ها‌تان به همان صورت رفتار فرمائید، یعنی می بایست آن‌ها‌را در زنجیره ارزش کسب و کارتان و به اشتراک گذاشتن استراتژی، جهت‌گیری، حق تقدم‌ها و نقاط ضعف کاری خویش شریک فرمائید. راجیو تیاگی، مدیریت اجرایی Softtek در ایالات متحده و کانادا میگوید: \”در‌حالتی که تامین‌کننده شما توانمند به فهماندن استراتژی‌های شما نباشد، چه‌طور می توانید از آن‌ها انتظار داشته باشید با این استراتژی‌ها هماهنگ شوند.\”
برای مشتریان هم مهم میباشد درباره ی دور و اطراف کارشان صادقانه با خبر شوند تا ارائه دهندگان بتوانند مسائل مربوطه را بدرستی رفع نمایند و مخاطرات مربوط به آن را کاهش دهند. تیاگی میگوید: \”اکثر وقت ها مشتریان صادقانه عکس العمل نمیکنند، درواقع از افشای جزئیات در امر چگونگی عملکرد سیستم های‌شان می‌ترسند. ولی درواقع با این عمل رسیدن به هدف را به تاخیر می‌اندازند.\”

به چرایی کارها بپردازید خیر چگونگی آن

سینگ سفارش مینماید تلاش نکنید جزئیات کارهای مرتبط با ارائه دهنده سرویس ها را مدیریت نمائید. چیره‌ترین مشتریان برون سپاری بر شیوه ارائه سرویس ها متمرکز نیستند، بلکه بر اخذ نتیجه ها یا این که فرایندهای مورد توافق تمرکز دارند. برای داستن ارتباط های برون سپاری موفق تیاگی سفارش میکند: \”خویش را برای تطابق با انواع ارائه دهندگان و شایسته ترین روش‌های آنان مهیا فرمائید و ارزش هایی که آنان برای‌تان بهمراه خواهند داشت تصور کنید.\” \”بسته عکس العمل کردن با آن‌ها سبب ساز از دست رفتن قیمت‌ها خواهد شد.\”

حواس‌تان به کارهای مرتبط با خودتان باشد

آرورا میگوید در امر معاملات تحولی \”مشتریان برای جذب قیمت‌ها، نه صرفا می بایست مکانیزم‌های مطلوب را برای مدیریت ارائه دهندگان بکار ببرند، بلکه می بایست مکانیزم‌ها را مجدد آنالیز، ساختاربندی و هماهنگ باارزش‌ها نمایند\”. فرهنگ و تمدن و مدیریت تغییر‌و تحول در گزینش برد یا ناکامی ابتکارات تحولی نقشی حیاتی دارند.
\”این فعالیت بایستی 100 درصد حق تقدم نخستین سازمان باشد. آنگاه به بستن قرارداد برون سپاری بیاندیشید که طولانی تر بر نیازهای برد تحولات سازمان تمرکز دارد، تا آنرا مسئولیت مشترک مشتری نماید\”.
در هر خرید و فروشی، در اختیار گرفتن و مدیریت روز به روز عامل اصلی برد میباشد. سینگ این نظر را دارد: \”نگاهی به گروه‌تان بیاندازید و مطمئن گردید مهارت‌های لازم برای مدیریت ارائه دهندگان سرویس ها بمنظور دستیابی به حاصل متبوع را دارا هستند\”. \”اکثر وقت ها شاهدیم گروه درنظر گرفته گردیده به عبارتی مجموعه سابقی میباشد که مسئول کارهای روزانه بود و مهارت لازم برای مدیر ارائه دهنده سرویس ها برونسپاری را ندارند\”.

ارائه دهنده را سر قیمت تحت فشار قرار ندهید

شما به احتمال زیاد خدماتی که برایش هزینه پرداختید را اخذ خواهید کرد، پس چه بهتر با زنخدان زدن رمز ارزش شرکای به اصطلاح استراتژیک خویش را ناامید نکنید. تیاگی این نظر را دارد \”منطق کاری بسیار معمولی میباشد: در شرایطی که تامین کننده پول کافی نداشته باشد، در‌پی شیوه های کسب درآمد خواهد بود و این عمل اثربخشی و کیفیت خدماتی که به شما ارائه می دهد را ذیل تاثیر قرار میدهد\”. مشتری تیزهوش به سپرده گذاری دوباره برروی سرویس های برونسپاری می پندارد تا در شریک خویش هدفی برای شرکت کردن و بالا بردن قیمت تولید نماید.

به قرارداد تحت عنوان آخرين راهکار بازگردید

ساراب گوپتا، مدیریت ارشد بخش راهبردی مشورت برونسپاری و تحلیلگر کمپانی HfS Research میگوید: \” رابطه های برون سپاری خوب این نیست که هیچ مشکلی نداشته باشد، بلکه به روابطی اطلاق میشود که در آن مسائل به‌سرعت حل و فصل شوند.\” در شایسته ترین موقعیت، یعنی برای حل ایراد نیاز به استخدام نماینده قانونی نباشد.