دراین نوشته‌ی‌علمی در تلاش هستیم لزوم مستندسازی شبکه را در خدماتی که برای شبکه کامپیوتری شما ارائه میگردد آنالیز کنیم. عوارض متعددی برای مستندسازی شبکه وجود دارد. برای مثال، گروهی مثل پیراسیس که کار سرویس های شبکه ارائه می دهد، میداند که مستندسازی به اجرای وظایف اصلی سرویس های شبکه مانند عیب‌یابی و مدیریت اپلیکیشن یاری می‌نماید. همینطور شبکه های خویش را با غرض درک طرح های مهم آن و حفظ توپولوژی‌های مبنا تحت عنوان مرجعی برای پروژه‌های تازه، مستند میکنیم. ما از مستندسازی برای به دست آوردن اطلاعاتی که بعداً گزینه به کار گیری قرار میگیرد و اجرای شایسته ترین اقدامات و جهت فراگیری نیروهای تازه به کار گیری می کنیم. در غایت، ما از مستندسازی شبکه برای اثبات پیروی از مقررات مربوطه به کار گیری میکنیم.

در عمل، بخش اعظمی از اقدامات مستندسازی به انگیزه ناکافی بودن ابزارهای فعلی و خسته کننده بودن این وظایف به صحت انجام نمی شود. از تیم کارهایی که برای پشتیبانی شبکه انجام میگردد می‌توان به مستندسازی اشاره نمود. این مستندسازی برای کوشش درست شبکه فوق‌العاده اثرگذار و ضروری میباشد، البته فعالیت جذابی نیست و معمولاً در انتها لیست کارهایی که می بایست صورت پذیرد قرار میگیرد.

بیشتر از مشكلات آشكاری كه در طریق سنتي وجود دارد(غیر سیستمی بودن، خطاها در آپدیت بودن این اقدامات، ناقص بودن آن و غيره)، با تیمی ديگر از ایرادات مستندسازی به طریق سنتی در تيم‌هايي كه میخواهند مفید، جامع و عملی آن را پیاده نمایند مواجه هستیم. ما اذعان می کنیم که هرکدام از عناصری که در‌این نوشته‌ی علمی معرفی میکنیم، در جورچین مستندسازی شبکه با ارزش میباشند، البته همانگونه که اکثر کارشناسان به آن اشاره می‌نمایند، با تعریفی که ما از مستندسازی شبکه سفارش میکنیم سازگار نیستند. بدین ترتیب میخواهیم با نگاهی دیگر این مفاهیم را محاسبه کنیم:

امکان مشاهده

مشاهده‌پذیری برای گروه‌های متعدد معانی متفاوتی دارااست. البته در مجموع، مشاهده‌پذیری اتفاقاتی که در شبکه در دوره ای از بازه رخ میدهد را، به مجموعه‌ها اطلاع میدهد (از جمله تلاش رابط‌های کاربری، جریان بسته‌ها و غیره). امکان مشاهده شبکه به معنای مستندسازی شبکه نیست. چون فارغ از داشتن شالوده‌ای برای مقایسه کوشش داده‌ها، واحد سنجش مشاهده‌پذیری محدود می شود. در قبال پرسش حقیقی و واقعی بایستی به این شکل باشد \”آیا این کوشش طبیعی میباشد؟\” برای جواب به‌این پرسش نیاز به قابلیت و امکان مشاهده و وجود نقطه‌ای برای مقایسه داریم.

موجودی

در روند نصب و فعال‌ساز‌ی شبکه داشتن یک لیست بی نقص از بودجه‌های شبکه برای پروژه های خاص ضروری میباشد، البته این فقط نشان دهنده قسمت کوچکی از دامنه علم سازمان میباشد (علم اختصاصی سازمان دربرگیرنده این موردها می شود: چه‌طور شبکه سازمان متصل میباشد، اپ‌های کاربردی حساس، عملکرد پایه، پباده سازی شبکه، توپولوژی، و غیره…).

مجموعه های شبکه برای اینکه قادر به اجرای شغل های روزانه به صورت موثرتری باشند، نیاز به داده های بیشتر درخصوص دستگاه‌ها، اتصالات و داده های شبکه به صورت زنده دارا‌هستند و صرفا لیست بلندی از میزان دارایی‌ها برای آن‌ها کفایت نمیکند. مثلا، فهرست موجودی، فاقد توضیحات مایحتاج در باب نیت طرح اساسی شبکه که یک مهندس را در طی عیب‌یابی پند می نماید، است. به همین برهان، لیست بودجه‌ها یا این که موجودی، ظاهری ناقص از مستندسازی شبکه را نشان می دهد.

تنظیمات

یک مستندسازی خوب از پباده سازی شبکه می بایست دربرگیرنده توضیح در باب رابطه دستگاه ها با هم، پروتکل ها، و غیره باشد تا برای گروه شبکه موءثر باشد. از جمله، پباده سازی BGP چه‌طور به نظر می آید؟ بازتاب کننده‌های مسیر کجا می باشند؟ تنظیمات BGP مربوطه چه‌طور میباشد؟ به چه شکل میتوانم این مثال خاص BGP را عیب‌یابی کنم؟ فارغ از این همبستگی به هم دارای ربط، تنظیمات، داده‌هایی ناپخته سوای ذکر نیت پشت آن میباشد. این یکی از دیگر نصیب‌های اصلی این جورچین میباشد، ولی به تنهایی تحت عنوان مستندسازی قابل اجرای شبکه به حساب نمی‌آید.

امکان مشاهده، لیست بودجه یا این که موجودی و تنظیمات، نقاطی حیاتی میباشند که در حوزه کلی مستندسازی شبکه مکان دارا‌هستند، البته آنان نیاز به یک سیستم مستندسازی دارا هستند که آنها‌را هنگام نیاز فراخوانی نماید، مانند برهه زمانی انجام وظایف روزانه در شبکه.

نتیجه گیری

شبکه ها همچنان به تکامل و تغییر تحول ادامه خواهند داد، و به همین ترتیب، نیاز به چابکی بیشتر از سوی مجموعه های شبکه دارا هستند. برای دستیابی بدین چابکی، گروهی نو از مهارت‌ها و ابزار و همینطور تغییر و تحول تامل در خصوص مستندسازی شبکه نیاز میباشد. یک سیستم هوشمند قادر است به صورت اثرگذار موردهای غیر مایحتاج از مستندسازی را حذف کرده و با روشی نو و کارآمد به اخذ علم فنی شبکه یاری دهد. به وسیله ابزاری عهدوپیمان میدهند تا امکان مشاهده را فارغ از نقاط مشخص و معلوم، لیست موجودی‌ها و تنظیمات دستگاه‌ها، سوای توضیحات و متن‌های مایحتاج را برای شما مهیا نمایند، مسلط نشوید. این موادتشکیل دهنده حساس فقط وقتی می توانند به شما یاری نمایند که در کنار یکدیگر به عمل گرفته شوند.