فرم انتقادات و پیشنهادات

همواره نظر و پیشنهاد و انتقادات ارزنده شما، باعث پیشرفت و خدمات رسانی بهتر پیراسیس بوده است.
از این رو مشتاقانه منتظر ارسال ایده ها، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم.

گزینه های نام و ایمیل اختیاری است، پس اگر قصد دارید به صورت ناشناس پیغام گذارید، نیازی به پر کردن این فیلد ها ندارید. اما اگر پیشنهاد و انتقاد شما مربوط به عملکرد ما در شرکت شماست، لطفا در موضوع و یا متن ایمیل خود، نام شرکت را ذکر کنید تا پیگیری و اقدام ما موثر باشد.