هنگامی حرف از برون سپاری سرویس های پشتیبانی شبکه میکنیم سوالهای متعددی در باب حد و حدود این سرویس ها و دسترسی های شرکتی که اجراکننده این سرویس ها می‌باشند پیش میاید. هرچقدر موسسات بزرگتر می شوند نیازشان به استعمال از پیمانکارانی که بخشی از وظایف را به عهده بگیرند بیش تر خواهد بود.

برون سپاری‌، گاهاً برای بنگاه های کسب و فعالیت، بیشتراز یک اصطلاح چندحرفی ارزش ندارد. این راه، معنی و مفهوم بخش اعظمی دارا ‌هست؛ ولی معمولاً با مقولاتی نظیر تفویض مسئولیت ها به نهاد های برون سازمانی، استخدام نیروهای برون سازمانی، استناد به مرکز ها ارتباطی برون سازمانی و همینطور کاهش مخارج کالاها و سرویس ها در رابطه است. شناخت با طرز کارکرد دسته برون سپاری سرویس های پشتیبانی شبکه ، از اهمیت بیشتری شامل است؛ چون به‌این نحوه، با تفاوت بین رویکردهای برون سپاری نوین و رویکردهای سنتی نیز آشنا خوا‌هیم شد.

اکنون، تعداد متعددی فروشنده در بازار درگیر به عمل می باشند که سرویس های پشتیبانی و محافظت از شبکه ارائه مینمایند؛ همان، بخش اعظمی از شرکت های فناوری داده ها و تلکام که ما در تیم مشورتی نتوورک (Network Consulting Group) با ایشان همیاری داریم، به عبارتی تیم میباشند. تفاوت میان “ سرویس های پشتیبانی شبکه ” و “ برون سپاری ”، آن میباشد که سرویس های پشتیبانی شبکه یک ابزار مدیریتی میباشد و برون سپاری ، یک ابزار عملیاتی می‌باشد.

این بدان معناست که شرکتهای دارای اعتبار تأمین‌کننده‌ی سرویس های پشتیبانی شبکه، یک حرفه ای است که در هر گوشه و کنار اداری و سازمانی قادر به فعالیت میباشد و از ابزارهای مطلوب برای مدیریت برخی از جوانب کاری سازمان شما برخوردار است؛ بعلاوه، این تأمین کننده ها می‌توانند کارهای سازمان را به طوری بهتر از شما مدیریت نمایند. صرف نظر از مدل صنعتی که در آن عمل می‌کنید، این تأمین کننده می تواند با سازمان و نهاد شما مخلوط شود. از سوی دیگر، برون سپاری سنتی یک کنش کاری تخصصی میباشد که ارزان تر و کارآمدتر هست؛ البته در مقایسه با سرویس های پشتیبانی شبکه، کمک های مشورتی و تخصصی کمتری در دست سازمان مشتری قرار می دهد.

اکنون، در شرایطی که ایده ی مدیریت برون سپاری ذهنیت شما یا این که مشتریانتان را به خویش سرگرم ساخته اید، بهتر میباشد که با طرز کارکرد و تأثیر شرکتهای تأمین کننده ی سرویس ها پشتیبانی شبکه بر صراحت و شفافیت کاری آشنا گردید.

بخش اعظمی از تأمین کنندگان سرویس ها پشتیبانی شبکه ، تمام همت خویش را در سمت ارتقاء رؤیت پذیری کمپانی، مسئولیت پذیری و صراحت در گزارش نویسی به فعالیت می‌گیرند. نه؛ این تأمین کننده ها در بیرون از سازمان شما عمل نمی‌کنند؛ بلکه یک واحد منشعب از مجموعه کاری و سازمان خودتان می‌باشند.

رؤیت پذیری

اکثر شرکت های سرویس های پشتیبانی شبکه که در محیط ابر کار می کنند، ضمن ارائه ی کمک ها و تجهیزات اختصاصی و سفارشی به مشتریان در طول خرید فناوری و سرویس ها، رؤیت پذیری سازمان یا این که کمپانی ایشان را ارتقاء می‌دهند. حتی اکثری از آن‌ها، قابلیت دسترسی و در اختیار گرفتن استفاده کننده از راه دور را نیز در دست سازمان مشتری قرار می دهند؛ گهگاه از زمان ها نیز این تأمین کننده ها، تولیدات و سرویس های خود کاری به شما ارائه می کنند که نیاز به هاست کردن یا این که مراقبت از سوی سازمان شما ندارند.

بخش اعظمی از مشتریان معتقدند که ارتقای رؤیت پذیری، یکی از سرویس های ارزشمندی میباشد که به وسیله تأمین کنندگان سرویس های پشتیبانی شبکه ارائه میشوند؛ این سرویس، از آن جهت دارای اهمیت میباشد که شما دقیقاً می دانید پول خویش را در عوض چه چیز صرف می کنید و تأمین کننده نیز به طریق کارآمد و در راستای تعهدات خویش، سرویس رسانی می نماید. در حالتی که این سرویس ها در چنگ شما قرار نگیرند، گویی شما با چشمان بسته در حال پرواز میباشید.

مسئولیت‌پذیری

شما همواره می توانید روی امداد تأمین کننده های سرویس های پشتیبانی از شبکه اکانت نمائید و مطمئن باشید که دائماً شمارا راجع‌به تغییرات وارد بر پلت فرم ها، سرویس ها یا این که ساختارهای کاری که بطور مستقیم یا این که غیرمستقیم بر کسب و کارتان تأثیر می گذارند، باخبر خواهند کرد.

گزارشات صریح

از تأمین کننده ی خویش بخواهید که در زمینه‌ی گونه های سرویس ها گزارش نویسی و حسابرسی به شما تحویل دهد. گزارش ها، یک نگرش مورخ محور و سطح بالا در امر عمل تأمین کننده و طریق تأثیرگذاری ایشان بر کسب و فعالیت شما در اختیارتان قرار می‌دهند. در اکثر وقت ها، شما شخصاً می‌توانید مبادرت به تهیه و تنظیم گزارش از سعی تأمین کننده نمایید؛ البته معمولاً تأمین کننده خودش گزارش تنظیم می کند.

در‌حالی که در باب قیمت سرویس های پشتیبانی شبکه هم سوالی دارید ما در‌این برگه توضیحات جامعی در زمینه ی تعرفه های همه سرویس های پشتیبانی شبکه ارائه کرده‌ایم.

در‌صورتی‌که در اندیشه یک راهکار مؤثر برای مدیریت فناوری داده ها برای سازمان خویش یا این که شرکت ها مشتری تان می‌باشید، تماس با ما می تواند یک نقطه ی مقدمه عالی باشد. ما می توانیم شمارا در باب تعیین شایسته ترین تأمین کننده، مشورت کردن، مدیریت پروسه نصب امکانات و عیب یابی اشتباهات کمک نماییم. با ما تماس حاصل نمایید و به ما اطلاع دهید که چطور می توانیم کمکتان کنیم.