یکی‌از مشکلاتی که جدیداً پیش روی شرکتهای و سازمان ها قرار گرفته میباشد، این میباشد که تأمین کنندگان سرویس های پشتیبانی شبکه (MSP) هیچ اِبایی از عقب افتادگی و ضعف فناوری در کمپانی مشتریان خویش ندارند. این حالت، احتمالاً متأثر از اقتصاد میباشد. چون منابع دردسترس تمام شرکتهای و سازمان ها به معیار قابل مراعاتی محدود شده‌است. با این حال، درصورتی که تا امروز در خصوص ارائه سرویس ها آپ دیت و مطلوب با تأمین‌کننده سرویس های پشتیبانی شبکه (MSP) گفتمان نمی‌کرده‌اید، همین حال تصمیم بگیرید و این فعالیت را انجام دهید. چون در آینده، هیچ فرصتی بهتر از حالا پیدا نخواهید کرد. اگر تأمین‌کننده‌ی شما از توانمندی کافی برای ارشاد و راهنمایی و هدایت شما برخوردار نمیباشد، بهتر میباشد به تامل تعیین یک کمپانی نو باشید. زیرا نصب و راه اندازی شبکه، چیزی وجود ندارد که بخواهید درباره ی آن آسان‌انگاری فرمایید یا این که عمل امروز را به فردا موکول نمایید.

از بخش فناوری داده های کمپانی خویش غافل نشوید!

آیا کمپانی شما از باقی رقبا عقب تر میباشد؟ شاید علت این اتفاق، عدم سپرده گذاری کافی در بخش فناوری داده ها باشد. فناوری، از ارکان و مؤلفه‌های حیاتی برای کمپانی شما به شمار میاید. در حالتی که عمیقاً در این زمینه تصور کنید، بطور جدا متوجه می شوید که فناوری، برهان کارکرد درست کمپانی میباشد. سیستم‌های کُند و هنگ کردن‌های مکرر، سود‌وری و کارآمدی کارکنان شمارا کاهش می دهند و در سود، دستیابی به هدف ها به تأخیر خواهد افتاد. اکثری از مدیران اجرایی بخش فناوری داده ها بر آن عقیده‌اند که سرمایه‌گذاری هوشمندانه بر فناوری داده ها، امتیازها و پیامدهای مثبت فراوان دارد. در صورتی‌که تأمین‌کننده و پشتیبان شبکه شما نمی‌تواند شمارا در‌این فرمان کمک کند، بایستی در‌پی یک تأمین‌کننده‌ی تازه بگردید.

موسسه های یسرویس های پشتیبانی شبکه (MSP)، به مسائل مالی بخش فناوری داده ها رسیدگی می نمایند!

به عقیده مدیران بخش اعظمی از بنگاه‌های کسب و عمل کوچک و میانگین، سرمایه‌گذاری در بخش فناوری داده ها، بسیار طاقت فرسا و ملال‌آور میباشد. یکی از شیوه های مؤثر برای اجرای این فعالیت، همیاری با یک شرکت پشتیبانی شبکه میباشد. موسسات پشتیبانی شبکه، معمولاً مبلغ ثابت ماهیانه طلب می نمایند و می توانند شمارا درباره‌ی تخصیص میزان دارایی به توسعه و گسترش و تکامل فناوری، کمک دهند. در حالتی‌که میخواهید در امر ارزش ها و تعرفه های سرویس های شبکه بیشتر تر بدانید صفحه مربوط به تعرفه خدمات پشتیبانی شبکه را مطالعه فرمایید که از صفر تا صد راهنماییتان می نماید.

پیرو کمپانی‌هایی باشید که ابزار “مدیریت داده ها مجازی” را برایتان آماده آورند.

بعضی از شرکت های سرویس های پشتیبانی شبکه (MSP)، مبادرت به تأمین “مدیریت داده ها مجازی” برای مشتریان خویش می نمایند. مسئولیت مدیریت داده ها مجازی، اجرای چک های فناورانه و ارائه ی راهبرد های ضروری است. اکثر مدیران داده ها مجازی، از تجربیات ارزشمندی در مورد کسب و فعالیت و فناوری برخوردار می باشند؛ و مسئولیت ارشادوراهنمایی مشتریان در سمت توسعه و گسترش منفعت وری و همینطور دستیابی به چاره های فناورانه به خواسته ارتقاء امتیازهای رقابتی ایشان را برعهده داراهستند. این مدیران، کمپانی مشتری را در سمت و سوی تخصیص سرمایه بر خطوط نوین نرم افزاری کاری، سیستم های یک پارچه ی پیام رسان و دیگر سامانه های کارآمد کمک خواهند بخشید. در حین سپرده گذاری، از تأمین کننده ی خویش بخواهید که روند آنالیز بر راندمان سرمایه را اجرا کند.

از مدیر داده های مجازی خویش بخواهید که یک برنامه ی سپرده گذاری بر فناوری تهیه کند.

یک پروسه سپرده گذاری سنجیده و منطقی، از طرح ریزی های طولانی بازه زمانی برای تهیه دارایی آغاز میشود. مدیریت داده ها مجازی خویش را در نقش یک حسابدار یا این که مشاور مالی فرض فرمایید و درخصوص برنامه ی تهیه و تنظیم میزان دارایی با ایشان رای زنی فرمایید. تنها برای بروز ماندن، بر فناوری داده ها سپرده گذاری نکنید. شما می بایست راندمان سرمایه را در لحاظ بگیرید و نهایتاً، یک استراتژی سپرده گذاری بلند مقطع را برگزینید که سریعترین راندمان سرمایه را برایتان به هم پا داشته باشد.

رابطه، یک فاکتور حیاتی میباشد.

وقتی که با تأمین کننده ی سرویس های پشتیبانی شبکه (MSP) سخن می کنید، صادقانه در مورد معضل های روان و هدف ها بسیط و متنوع کمپانی به ایشان داده ها دهید. شما می بایست بدین تصور کنید که قصد دارید کمپانی خویش را در 5 سال آینده، در کدام موضع و منزلت ملاحظه کنید. تمام مالکان بنگاه های کسب و عمل می‌دانند که پرورش و ترقی، نیازمند سپرده گذاری میباشد. یک برنامه ی سپرده گذاری منظم و مدوّن، باعث به حصول منافع و امتیازهای طولانی مقطع خواهد شد.