این ایام برونسپاری سرویس های شبکه به جهت منافعی که داراست تبدیل به یکی‌از ترندهای کسب و عمل شده‌است. کسب و شغل های به‌دنبال کمپانی هایی می باشند که بتوانند سرویس های پشتیبانی شبکه را به شایسته ترین صورت و با کمترین دردسر ارائه دهند.
نصب و فعال‌سازی شبکه یکی از کارهایی میباشد که معمولاً به وسیله موسسات پشتیبانی شبکه انجام می‌گردد تا زیرساخت مطلوب‌تری برای شبکه تولید شود.
در عصر تحول دیجیتال، سازمان‌های فعال در عرصه فناوری داده ها درصدد برقراری رابطه ها استراتژیک مستحکم‌تر با شرکتهای سرویس های شبکه برآمده‌اند.
درپی اشاعه استراتژی گرایی در ارگانهای فناوری داده ها، ارتباط آن‌ها با تأمین کنندگان سرویس های برون سپاری فناوری داده ها نیز بیشتراز پیش استراتژیک گردیده‌اند. تحول دیجیتال، اتوماسیون و انقلاب داده، منحصراً بر طریق کارکرد فناوری داده ها تأثیر نمی‌گذارند. بلکه، دسته و کیفیت خدماتی را که به‌دنبال عقد قرارداد پشتیبانی شبکه به سازمان ها ارائه میشوند، نیز متأثر میسازند.
در‌این نوشتار، آن گونه از فناوری ها، استراتژی‌ها و نیازمندی‌های متغیر مشتریان را که اکنون، احوال برون سپاری فناوری داده ها را تحت تأثیر میدهند، گزینه باز‌نگری قرار می دهیم و پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای را که هم‌فعلا تب و تاب آنان رو به سردی گراییده، معرفی خوا‌هیم کرد. در حالتی که در اندیشه برقراری ارتباط همیاری با یک تأمین‌کننده سرویس های برون سپاری فناوری داده ها می‌باشید، یا این که قصد دارید خودتان تحت عنوان یک تأمین کننده سرویس های شبکه به بازار وارد گردید، نوشته زیر میتواند راهنمای شما باشد.

ترند روز: بسط سریع اپلیکیشن

نهاد های فعال در عرصه فناوری داده ها، به‌دنبال برقراری رابطه با شرکایی می باشند که بتوانند آنان را در سمت و سوی دستیابی به گسترش چابک و اجرای رویکردهای بزرگی کمک دهند. استیو هال، یکی‌از مشاوران برون سپاری در مجموعه سرویس های داده ها (ISG)، می گوید: “سازمان ها به صورت فزاینده‌ای در احال نیل به سوی گسترش تشکیلات چابک می باشند. این فرمان، خویش نیازمند وقوع چرخه‌های گسترش سریع و صورت‌گیری یک لینک و پیوند حاذق در میان کسب و عمل، مهندسی و فرآیندهای عملیاتی میباشد. سرویس رسانی در سطح جهانی، فقط هنگامی محقق می گردد که یک پروسه چابک‌سازی در سطح دنیا توزیع یابد و بین جنون سرعت و فشارهای هزینه شرایط کنونی، یک تعادل تولید نماید”.

آنچه در پیشین رخداد میداد: تفکیک سرویس های پشتیبانی شبکه

باتوجه به آنکه یک فهرست متنوع از گونه های زیرساخت‌ها و نحوه‌های نوین گسترش در مقابل موسسه ها قرار گرفته میباشد، اکثری از ناحیه های خدماتی منفرد و تک‌بُعدی در عرصه فناوری داده ها بلااستفاده باقی‌مانده‌اند. او‌لی وی دونوگ، تحلیلگر و پژوهشگر ارشد تیم اچ اف اس ریسرچ (HfS Research) میگوید: “در قبل، موسسات سرویس های نرم افزاری را از یک کمپانی و سرویس های ابر ایمن را از کمپانی دیگر تهیه و تنظیم می‌کردند. البته امروزه، به لطف گسترش طریق‌های نوین بسط و همینطور ارتقا گرایش شرکتهای به انتقال زیرساخت‌ها به فضا ابر، در بین سرویس های متفاوت فناوری داده ها کمرنگ شده‌است. موسسات سرویس های شبکه و مشتریانشان، مایل میباشند ترکیبی از گونه های سرویس های متفاوت فناوری داده ها بسازند و به جای عقد قرارداد با یک سری کمپانی، صرفا از یک کمپانی سرویس ها بگیرند”.
دیوید جی. براون، قیم مؤسسه مشورت کردن برون سپاری فناوری داده ها و سرویس های مشترک KPMG اعتقاد دارد که تغییر و تحولات در عرصه دیجیتال، نیاز به جداسازی و تفکیک سرویس های فناوری داده ها را کاهش داده و ضرورت یک دست سازی و مخلوط آن‌ها را تشدید نموده است.
بعضی از تأمین کنندگان سرویس های فناوری داده ها، از روش ارائه ی سرویس های کارگزاری یا این که عقد قراردادهای شرکت کردن و همیاری، تبدیل به نهادهایی همگی کاره گردیده اند. وی دونوگ می گوید: “طیف گسترده ی شکل‌های سرویس ها، تأمین کنندگان را پیشرفته ساخته میباشد که حوزه پیشنهادات خدماتی خویش را گسترش و توسعه و گسترش دهند؛ در نتیجه، مشتریان می توانند فناوری ها و سرویس های مطلوب خویش را گزینش نمایند. حتی تأمین کنندگان بزرگی که پیشتر پیشگام عرضه فناوری های منحصربه‌فرد در بازار بوده اند نیز اینک در‌پی همیاری و تلفیق سرویس ها با فروشندگان دیگر میباشند تا بتوانند شایسته ترین و جدیدترین سرویس های فناوری داده ها را در چنگ مشتریان خویش قرار دهند”.

ترند روز : ترکیب فرآیندها در فضای ابر

شرکتها و ارگان های گوناگون، در حال انتقال بارهای کاری خویش به دور و بر ابر همگانی می‌باشند؛ و در عین حال، برخی از نرم افزارها را به عارضه های امنیتی، رگولاتوری یا این که رقابتی، در فضا های ابر سری و انحصاری اجرا می‌نمایند. رائول سینگ، مدیریت کمپانی مشورت برون سپاری و تحول کسب و عمل پِیس هارمون (Pace Harmon) می‌گوید: “به همین علت میباشد که این موسسه ها و سازمان ها، درپی کشف کردن تأمین کننده هایی می باشند که کار کشته به مدیریت و یک دست سازی فضا های ابر هیبرید باشند. ارتقا گرایش به گونه های “اپلیکیشن خدماتی” برای برخی نرم‌افزارهای یگانه (مثل Salesforce و Workday)، بر پیچیدگی عملیات ها در شرکت های و سازمان ها افزوده میباشد.

آنچه در قبل رخداد میداد: مدیریت زیرساخت های ریموت سنتی

در طی ده سال قبل، ارائه سرویس های مدیریت زیرساخت از بیرون سازمان (از سرویس ها شبکه و پشتیبانی فناوری داده ها گرفته تا نگهداشت سرور و مدیر دسکتاپ)، تبدیل به یک روال معمولی و متداول شده‌است. البته مدیریت زیرساخت ریموت یا این که RIM، هنوز تحت عنوان یک صنعت روبه پرورش در عرصه تأمین سرویس های فناوری داده ها مقبول واقع نشده میباشد. این صنعت، به حیث بها و هزینه با دور و بر ابر همگانی قابل مقایسه نیست. هال می‌گوید: “نسبتاً تمام شرکتها و سازمان ها، یک استراتژی بر طبق ابرگرایی در چنگ دارند. تأمین کنندگان سرویس های فناوری داده ها نیز به ارائه ی سرویس های مدیریت اطراف ابر روی آورده اند؛ البته باتوجه به تحول سریع رویکردهای بسط، این گرایش نیز دوام چندانی نخواهد داشت”.

ترند روز : مبارزه استعدادها

ارتقاء گرایش مشتریان به شرکت کردن های مشورت کردن بنیاد و تشدید تقاضا برای منفعت گیری از تخصص و مشورت متخصصان در عرصه برون سپاری فناوری داده ها ، تأمین کنندگان سرویس های این حوزه را بر آن داشته میباشد تا اعتنا خویش را به جذب و نگهداشت استعدادهای کارشناس معطوف سازند. وی دونوگ می گوید: “بحران های پیرامون استخدام و محافظت نیروهای مستعد که حضور آن ها برای ارائه سرویس های کیفیت عالی ضروری میباشد، رو به رنج گراییده اند. تمرکز تأمین کنندگان و مشتریان، مشخصاً بر ارائه و اخذ طیف گسترده ای از اشکال مهارت های ضروری معطوف میباشد و تأمین کنندگانی که درصدد رقابت در بازار امروزی برآمده اند، می بایست تمام همت خویش را برای جذب استعدادها به فعالیت بگیرند”.

آنچه در گذشته رخ میدهد: به کارگیری از نیروهای فعالیت معدود هزینه

برون سپاری فناوری داده ها به ارزان ترین تأمین کننده، یک امتیاز رقابتی محسوب نمی شود؛ چون مشتریان، منفعت مندی از ابزارها و امکانات اتوماسیون جهت دستیابی به حداکثر منفعت وری را در حق تقدم قرار داده اند. هال می‌گوید: “سازمان ها، به سود وری و کارآمدی قابل مراعاتی در عرصه فناوری دست یافته اند و حال، بهره‌برداری از نیروی کار هزینه چندان ارجحیت ندارد. گسترش یک راه‌حل که بر پایه ی افتتاح از نیروی فعالیت نادر هزینه باشد، در بازار امروز چندان بها و قیمت نخواهد داشت. مدیران و سرپرستان ارشد فناوری داده ها در شرکتهای، تمرکز خویش را بر اجرای پروژه های عظیم تحول دیجیتال معطوف کرده اند و اکثر تأمین کنندگان سرویس ها نیز پیام های خدماتی و توانمندی های اصلی خویش را به طوری صورت می‌دهند که بالاتر از یک نیروی فعالیت معدود هزینه و معدود خرج کار نمایند”.
مارکوس جیمنز (Marcos Jimenez)، رئیس کمپانی سافت تک (Softtek) ایالات متحده و کانادا می گوید: امروزه، برهان جغرافیا در تصمیم های بر طبق برون سپاری فناوری داده ها، نقش و تأثیری ندارد. مشتریان، به تأمین کننده هایی گرایش دارند که مسئولیت پذیر، انعطاف پذیر، خلق کننده و قادر باشند و بتوانند فناوری های نوین را در سازمان پیاده سازی کرده و خطاها کسب و فعالیت را حل و فصل کنند. درین وضعیت، هیچ اهمیتی ندارد که‌این کنش ها در کدام نقطه جغرافیایی به انجام میرسند”.

ترند روز : پیامدهای اتوماسیون

صرفه جویی از روش استخدام نیروی فعالیت معدود هزینه، به ندرت منسوخ میگردد و به جای آن، صرفه جویی بر اساس “نیروی دیجیتال” جایگزین شده‌است. شرکتها و سازمان ها، خواهان اخذ سرویس های اتوماسیون از تأمین کنندگان سرویس های برون سپاری فناوری داده ها خویش میباشند. سینگ می‌گوید: “اتوماسیون، نه فقط موجب ارتقاء منفعت وری و کارآمدی در سازمان می گردد، بلکه امکان پیشگیری از بروز ایرادات و رویدادهای مؤثر بر کیفیت عملیات را نیز در مشت سازمان قرار می دهد؛ در‌این‌صورت، بها و امتیازی بالاتر از صرفه جویی در هزینه عاید سازمان خواهد شد\”.
اتوماسیون، بر آن نوع از عملیات ها و فرآیندهای دفتری که پیشتر برون سپاری میشده اند، تأثیر می گذارد. هال می گوید: “در صورتیکه قصد رقابت دارید، می بایست به اتوماسیون روی آورید. اتوماسیون، با نوع های برون سپاری فناوری داده ها سنتی در ناهم خوانی میباشد و تأمین کنندگان سرویس ها را ملزم به تقویت تعهد و بذل اعتنا به طرز نرخ‌گذاري در آینده می نماید”.
راجیو تیاگی (Rajeev Tyagi)، مدیریت ارشد عملیاتی در کمپانی سافت تک ایالات متحده و کانادا می گوید که مشتریان و تأمین کنندگان خلق کننده و نوآور، همواره به یک روش مبنی بر اتوماسیون پایبند می‌باشند. موسسه ها بایستی به جای شناسایی پتانسیل خود کار سازی عمل های انسانی در یک فرایند کاری یا این که عملیات فناوری داده ها، در وهله نخستین استعمال از نیروهای دیجیتال را در حق تقدم قرار دهند”.

آنچه در گذشته رخ میدهد: ترویج اغراق آمیز اتوماسیون

پیامدها و امتیازهای نتیجه ها از اتوماسیون، تماماً بدیهی می باشند. جامی اسنودان (Jamie Snowdon)، مدیریت بخش مدیریت داده در کمپانی اچ اف اس ریسرچ می گوید: انتظار میرود که تأمین کنندگان، تأثیر اتوماسیون بر فایده وری و کارآمدی سازمان مشتری را به طور مفصل و با جزئیات برای مشتریان تشریح کنند. متأسفانه، این شرایط، سبب ساز شده‌است که تأمین کنندگان دیگر نتوانند برای خودشان صرفه جویی و پس انداز داشته باشند. اسنودان این نظر را دارد که: “بدون شک، درپی ورود گونه های و مخلوط نو فناوری های اتوماسیون به بازار، فروشنده ها بایستی منافع خویش را با مشتریان خویش تشریک کنند”.

ترند روز: مرکزهای سرویس رسان برون سازمانی

باتوجه به آنکه فناوری تبدیل به یک امتیاز رقابتی متمایزکننده در صنعت های شده‌است، تمام شرکت های (از خودروسازها گرفته تا تأمین کننده های نفت و گاز برای خرده فروشان) تبدیل به یک نهاد فناوری بنیاد گردیده اند. هال می گوید: “همین اوضاع، موجب شده‌است که شمار متعددی از کمپانی هایی که پیشتر مشتریان سرویس ها برون سپاری فناوری داده ها بوده اند، درحال حاضر مرکز ها سرویس ها رسان خویش را فعال سازی نمایند و به ارگانهای مشتری دیگر سرویس ها رسانی کنند. شرکت های، به خواسته کسب امتیاز رقابتی و اخذ سهم بیشتری از بازار، به منابع “منحصربه‌فرد و نشان دار” احتیاج دارا هستند”. در فیض، این موسسه های سرویس ها رسان، تحت عنوان یک برهان تسریع گر فعالیت مینمایند و بر سرعت اتخاذ راه اتوماسیون می‌افزایند؛ بعلاوه، در نگهداشت بودجه های غیرمادی برای توسعه و گسترش چاره های نوین و بدیع نیز نقش دارا هستند.

آنچه در گذشته رخ میدهد: مرکزها تماس و واحدهای آگهی نادر هزینه

در بعد از ظهر و زمان ای که منافع بر کیفیت تجربه ی مشتریان و کارکنان رجحان یافته اند، موسسه ها تمرکز خویش را بر منابع و فناوری هایی معطوف کرده اند که بر تسهیل عملیات های داخل سازمانی خویش تأثیر دارا هستند؛ بعلاوه، مرکز ها تماس و رابطه با مشتری نیز گزینه اعتنا هستند.
جیمیت آرورا (Jimit Arora)، یک کدام از شرکای مؤسسه ی اورست گروپ می‌گوید: “روال تأسیس مرکز ها تماس و رغبت موسسه ها به برقراری رابطه های استراتژیک با فروشندگان، همچنان به قوای خویش باقی ـست؛ ولی حجم تماس ها و مراجعات، بسیار بالاست. به رغم آنکه مسئولان مجازی و ربات های مذاکره کاربرد گسترده ای پیدا کرده اند، ولی همچنان میبینیم که بعضا از موسسه ها مایل به استعمال از این فناوری ها برای برقراری رابطه با مشتری نیستند”.
هال می گوید: “موقعیت فضا فعالیت در آینده، کارکرد واحد آگهی (راهنمای اطلاعاتی) در سازمان را دوباره تقویت مینماید. مدیران ادله و سرپرستان بخش فناوری داده ها در سازمان ها، به خیر و خوبی به‌این مسئله واقف میباشند که برون سپاری کارها مرتبط با برقراری رابطه با مشتری به تأمین کنندگان فرد ثالث، احتمالاً امتیاز چندانی برای سازمان به هم پا نخواهد داشت. به همین عامل، شما می بایست پیرو راه‌حل هایی خلاقانه خیس، بی آلایش خیس و یک پارچه خیس باشید؛ چون سازمان ها اکنون، به مخلوط چاره های استاندارد و بی نقص مبنی بر دور و اطراف عمل در نوع های سرویس رسانی خویش روی آورده اند”.

ترند روز: پوپولیسم و محافظه کاری

میباشدَن لِپیک (Stan Lepeak)، رئیس کمپانی مشورت برون سپاری فناوری داده ها و سرویس ها مشترک KPMG این نظر را دارد که نگرانی ها در امر تغییر‌و تحول الگوی هجرت و خروج آتی آمریکا ایالات متحده از بعضی پیمانهای دربین المللی، بخش اعظمی از سرویس ها فناوری داده ها و کسب و کارانه را محدود به موضع ها داخلی مینماید.

آنچه در پیشین رخداد میداد: واهمه از برنامه H-1B

با این درحال حاضر، نگرانی ها و واهمه ها از تغییرات احتمالی برنامه ی H-1B در آمریکا ایالات متحده، رو به ضعف گذاشته اند. دن ماسور (Dan Masur)، یکی از شرکای برنامه معاملات فناوری در کمپانی مایر براون در واشنگتون دی سی می‌گوید: “این سختی زودهنگام که در دفتر ترامپ پدید آمد، امتیازهای قابل مراعات ای برای عرصه هوش تصنعی و مصنوعی و فرآیندهای روباتیک به یاروهمدم داشته میباشد؛ چون راهکارهایی برای کاهش هزینه و تقلیل توشه کاری به دست داده میباشد. البته دیگر سیاست ها و هدف ها اداری، تأثیر منفی بر مسائل برون سپاری فناوری داده ها داشته اند”. بخش اعظمی از مطرح ترین یوزرها ویزاهای H-1B، پیش از برگزاری آخری همه پرسی، هایرینگ آمریکایی خویش را ارتقاء داده بودند.

ترند روز : معیارهای کسب و کارانه

یکی از اصلی ترین تغییرات و دگرگونی هایی که در پی صنعت سرویس ها فناوری داده ها واقع شده‌است، تغییر‌و تحول در طرز مقدارسنجی سرویس ها است. قراردادها نیز در گیر تغییر و تحول گردیده اند و دسته های داد و ستد یا این که محل ورود سنتی، جای خویش را به دسته های “ترازو و سود” داده اند. اسنودان اعتقاد دارد: “در آینده ای نه چندان به دور، شاهد تغییر‌و تحول گرایش از توافق ها و قراردادهای سنتی (مثل گونه FTE) خوا‌هیم بود و تأمین کننده ها به جای تمرکز بر معیارهای بر پایه ی راندمان، با استناد به معیارهای کسب و کارانه به قلب موسسه ها مشتری وارد خواهند شد. در سود، انتظار داریم که شمار بیشتری از معاملات، بر راندمان های ویژه ای که برمبنای متریک های کسب و کارانه آنالیز میشوند، متمرکز شوند”.
انتظارات و توقعات مشتریان، روزبروز در حالا تغییر‌و تحول میباشد. آنالیز گران کمپانی اچ اف اس معتقدند که بخش اعظمی از شرکت کردن ها و ارتباط ها همیاری دربین مشتریان و تأمین کننده ها، با یک بحران کاری مقدمه می گردند؛ و فروشندگان یا این که تأمین کننده ها می بایست یک راه‌حل برای آن معضل ها بیابند. فیض ی این وضع و اوضاع، ارتقا گرایش شرکت های به مشورت پیش از همیاری میباشد؛ که در غایت، به توسعه و گسترش ی راه‌حل های بدیع و ظریف برای مشتریان ختم خواهد شد.

آنچه در گذشته رخ میداد: رویش صنعت سرویس ها فناوری داده ها

گزارش حاصل ربع دوم سال 2017 هنوز گزارش نشده میباشد؛ البته 20 کمپانی پهناور سرویس ها رسان در عرصه برون سپاری فناوری داده ها، از یک رویش هر ساله ی 2.1 درصدی در سه ماه در آغاز سال خبر داده اند. آرورا این نظر را دارد: “این آمار، کمترین معیار رویش در سه سال اخیر بوده میباشد و نشان می دهد که صنعت، متحمل یک فشار عظیم از سوی فناوری های دیجیتال، اتوماسیون، گونه های کسب و عمل نوین و نگرانی های ناشی از هجرت می باشد”.

آرورا اعلام نموده است که پنج کمپانی برتر فناوری داده ها در هندوستان نیز شاهد هفت فصل رکود در پرورش بوده اند و پیش گویی میگردد که نرخ رویش آن‌ها در طی 12 ماه آینده، کمتر از 7 درصد باشد. کلید حل این خلل، تغییر تحول گرایش از جور های بر پایه ی آربیتراژ به گونه های مبنی بر تحول دیجیتال هست. دستیابی بدین انگیزه، نیازمند آن میباشد که تمام تأمین کنندگان، سرمایه های خویش را به امکان ها و توانمندی های تازه اختصاص دهند.