کمپانی سرویس ها پشتیبانی شبکه (MSP) ، یک کمپانی فرد ثالث کارشناس در عرصه ی برون سپاری میباشد که مسئولیت تیم  مشخصی از سرویس ها مدیریت فناوری داده ها را در شرکت های مشتری برعهده می گیرد و آن‌ها را مدیر می‌نماید. برون سپاری، یک طریق استراتژیک برای ارتقاء و پیشبُرد عملیات های سازمانی میباشد که در بین موسسات وسیع و بنگاه های کسب و عمل کوچک، سازمانهای غیرانتفاعی و همینطور جوامع، پدیده ای به طور کاملً معمولی و پیش پا افتاده به حساب می آید.

وقتی که با یک کمپانی سرویس های پشتیبانی کانال (MSP) همیاری می‌کنید، چه اتفاقی برایتان رقم میخورد؟

بستن قرارداد با شرکت ها سرویس ها پشتیبانی شبکه (MSP) ، اینگونه نیست که شما می بایست تمام اختیارات مدیریتی و مسئولیت عملیات های سازمانی برون سپاری گردیده را واگذار و تفویض نمائید؛ به همین استدلال، کمپانی شما همچنان می بایست پاسخگو و مسئول باشد. علاوه بر این، شما می بایست تصمیم بگیرید که قصد دارید کدام سرویس ها را از منابع بیرونی اخذ نمایید و مسئولیت کدام عملیات و فرآیندها را خودتان برعهده بگیرید.

موسسه های سرویس های پشتیبانی شبکه (MSP) ، معمولاً مسئولیت اجرای فرآیندهای زَمان بَر، پیچیده، تکراری و طاقت فرسا را برعهده می‌گیرند. برون سپاری مسئولیت ها به‌این دسته شرکتها، تبدیل به یک گرایش رو به پرورش فی مابین شرکتهای و سازمان ها شده‌است؛ چون روزمره، تعداد بیشتری از موسسات با امتیازهای تفویض مسئولیت عملیات ها و فرآیندهای روزمره ی خویش به یک کمپانی ثالث، آشنا می­شوند.

گونه‌های سرویس های پشتیبانی شبکه

یک کمپانی پشتیبانی شبکه (MSP) می تواند یک سری آیتم از عملیات ها و فرآیندهایی را که به رغم برخورداری از اهمیت و بها فراوان، متعلق به برقراری رابطه با مشتری نیستند، مدیریت کند و در اختیار بگیرد. برخی از حوزه های عملیاتی که به موسسه های پشتیبانی شبکه (MSP) برون سپاری می‌گردد، عبارتند از: فناوری داده ها؛ مدیریت پشتیبانی اطلاعات؛ امنیت کانال های کامپیوتری؛ آپ دیت رسانی سیستم ها و اپلیکیشن ها؛ ارائه راهکارها برای پیشرفت و تداوم کسب و فعالیت

کسب امتیازهای نتایج از برون سپاری

گرایش به برون سپاری کارها به شرکت ها شخص ثالث (MSP)، هرروز رویش و ارتقاء میباشد؛ چون شرکتها می‌توانند از این روش امتیازهای قابل مراعاتی به دست آورند. اولاً، یک کمپانی (MSP) قادر است ادله صرفه جویی در هزینه در سازمان شود. برون سپاری سرویس های شبکه، به مالکان بنگاه های کسب و فعالیت قابلیت و امکان می‌دهد تا هزینه ی نیروهای فعالیت کارشناس داخل سازمان و همینطور هزینه های مرتبط با بخش فناوری داده ها، ابزارها و دیگر منابع مایحتاج برای مدیر و اجرای کارها را کم کند.

ثانیاً، شرکتهای سرویس های پشتیبانی شبکه (MSP)، از تجربه، تخصص و علم کافی درخصوص سرویس های پیشنهادی خویش برخوردار میباشند. به این ترتیب، سطح توجه و درستی در مراحل اجرای کارها ارتقاء یافته و ریسک و احتمال باخت، کاهش پیدا مینماید؛ چون، موسسه های سرویس های پشتیبانی شبکه (MSP)، به قوانین دولتی و استانداردهای رایج در صنعت، پایبند و مقیّد میباشند.

ثالثاً، شرکت های سرویس های پشتیبانی شبکه (MSP)، از شایسته ترین و کارآمدترین ابزارها، فناوری ها و منابع برخوردار می باشند و ضمن تسهیل کارها و فرآیندها، منفعت وری را در سازمان ارتقاء می‌دهند. به این طرز، رؤیت پذیری کمپانی در بازار ارتقاء پیدا می نماید و نظرها و نگرش های سودمندتری در مشت مدیران قرار می‌گیرد؛ بنابراین، مدیران می‌توانند ضمن استناد به استدلال ها و داده ها بلادرنگ، تصمیم های بهتری اتخاذ کنند.

یک کمپانی سرویس های پشتیبانی شبکه (MSP) چطور قادر است باعث وقوع تغییرات مثبت باشد؟

شرکتهای سرویس های پشتیبانی شبکه (MSP)، از پایه و اساس شروع می‌کنند. این موسسه ها، تمام فرآیندهای رایج کمپانی، از‌جمله پردازش دستمزد و مزایای پرسنل، مدیریت قراردادها یا این که مدیر ارتباطات، را آیتم بازنگری و وارسی قرار می‌دهند. شرکت ها مذبور، بحران هایی در خلال فرآیندها را که احتمالاً خودتان از آن‌ها باخبر نیستید نیز کشف و آنها‌را رفع می‌کنند تا ریسک و احتمال باخت کاهش یابد.

موسسه های سرویس های پشتیبانی شبکه (MSP)، بعد از نظارت سیستم ها و شناسایی زمان ها و معضل های موجود، مبادرت به بسط  چاره های کارآمد و مخصوص به سازمان می‌نمایند و دراین راستا، بر نیازمندی های ویژه ی بنگاه کسب و فعالیت شما استناد خواهند کرد. نهایتاً، این مجموعه ها بطور دایم و دائمی، فرآیندهای نو  سازمانی را نیز پشتیبانی و حمایت می‌کنند.

چرا می بایست به برون سپاری کارها به موسسه های سرویس های پشتیبانی شبکه (MSP) اهمیت دهید؟

در بازار رقابت طلب و پرجنجال امروز، شما بایستی بتوانید کمپانی خویش را از تمام شرکت های دیگر متمایز فرمایید؛ و این انگیزه، جز با تلاش کارآمد و مقرون به صرفه، ممکن وجود ندارد. برون سپاری، یکی از مؤثرترین راهکارها برای نگهداری امتیازهای رقابتی و کسب برد در بازار امروز می باشد.

هنگامی که سرویس های شبکه خویش را برون سپاری می کنید، می‌توانید تمرکز خویش را بر کارها اصلی کمپانی، مثل تهیه و تنظیم قوانین، تدوین استراتژی ها و پرورش معطوف سازید و از زحمت و دردسر کارها اداری روزمره در امان بمانید. علاوه بر این، امتیازهایی نظیر ارتقاء اعتنا و صدق در اجرای کارها، کاهش مسئولیت ها و صرفه جویی در هزینه ها به شما امداد می‌کنند تا کسب و کارتان را به شایسته ترین نحو ممکن مدیر نمایید.

شما و کارمندانـتان می بایست تمرکز خویش را بر فرآیندها و عملیات هایی معطوف نمائید که برهان کسب بهره و رویش هرچه اضافه می باشند؛ و مسئولیت های تکراری و روزمره را به شرکتهای ثالث بسپارید. یک کمپانی سرویس های پشتیبانی شبکه (MSP)، در نقش یک تیم منشعب از کمپانی خودتان فعالیت می‌نماید؛ برایتان قیمت افزایی می نماید؛ و به حصول برد در کمپانی یاری خواهد کرد.

پیراسیس تحت عنوان او‌لین کمپانی تخصصی ارائه سرویس های پشتیبانی شبکه (MSP)

پیراسیس با تولید زیرساخت های لازم ، او‌لین کمپانی تخصصی در ارائه سرویس های ماهر پشتیبانی شبکه به عنوان MSP یا این که Managed Service Provider راهکار های پیشرفت و تداوم کسب و فعالیت شمارا با بروز ترین ابزارها و علم فناوری داده ها ارائه میکند.
در همین راستا کمپانی پیراسیس تمامی سرویس ها کامپیوتری ما یحتاج کسب و عمل شما‌را با اسقرار نیروی موردنیاز در محل شما تامین می‌کند تا چرخه عمل های کسب و فعالیت شما دستکم اتلاف وقت و بیشترین بازدهی و همت را داشته باشد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان ما در پیراسیس تماس حاصل نمایید، مشتاقانه پاسخگویی سوالهای شما خوا هیم بود.