چه‌طور بایستی از سرویس پشتیبانی شبکه (MSP) بیشترین سود را ببریم؟

با بلوغ بازار سرویس های مدیریتی ، مدیرعاملان بایستی در قبال میل به همیاری با معدود هزینه ترین ارائه دهندگان در مقابل شرکایی که کسب و عمل شمارا درک میکنند و میتوانند به شما در وصال به هدف های استراتژیک امداد نمایند، مقاومت نمایند.

همکاری با یک ارائه کننده سرویس پشتیبانی شبکه (MSP) برای زیرمجموعه ای از نیازهای فناوری داده های شما می‌تواند بسیار اثر گذار باشد. منافع و مزایای همیاری با یک MSP بسیار بیش تر از منفعت بردی از هاست پست الکرونیکی یا این که رابطه با مشتری میباشد و این همیاری می‌تواند دوره کارمندان بخش IT داخلی شما‌را برای انجام پروژه های استراتژیک آزاد نماید.

ولی برقراری یک رابطه و شرکت کردن قدرتمند و استراتژیک با MSP تان ، ضروری میباشد.در اینجا نگاهی به شرایط فعلی سرویس های مدیریتی IT می اندازیم، باز نگری می کنیم تا بفهمیم شرکت ها در چه بخشهایی با MSP ها وارد همیاری میشوند و چه گونه بیشترین بهره را از شراکت با MSP به دست آورید.

رویش سرویس های پشتیبانی ثابت میماند

براساس گزارش اتحادیه تجاری صنعت فناوری داده ها، امروزه سرویس های مدیریت گردیده، دومین نوع کسب و فعالیت دوست داشتنی دراین حوزه میباشد.از هر 10 MSP سه کمپانی بیشترین درآمد را در زمان 12 ماه پیشین در حوزه فناوری داده ها داشتند که‌این رقم طولانی تر از درآمد موسسه ها پشتیبانی یا این که مشورت کردن حوزه فناوری داده ها بوده میباشد.

این مطالعات، که به وسیله کارولین آپریل، مدیریت ارشد ارزیابی صنعت در CompTIA درج شده میباشد، نشان میدهد که نرخ پرورش سرویس های مدیریتی ، کما بیش با سرعت ثابت ادامه دارد.

آپریل میگوید:

\” اینجانب فکر میکنم فضای سرویس های مدیریتی به آرامی با همان سرعتی که طی پنج سال قبل دیده ایم، جنبش و رویش میکند\”.

وی بیشتر توضیح میدهد:

\” اکثری از بازیگران SaaS در واقع خود MSP ها می باشند: آنان یا این که در کلود متولد گردیده اند یا این که از MSP های مو جود میباشند که یک جز SaaS را به آنچه در پورتفولیویشان میفروشند، طولانی تر کرده اند\”

در قبال میل به چانه زدن برای خرید سرویس های فناوری داده ها مقاومت نمائید

براساس پژوهش ها CompTIA ، سازمان ها به همکاریشان با MSP ها ادامه میدهند تا MSPها به نیازهای اساسی آن‌ها در حوزه فناوری داده ها و در کنار دپارتمان IT داخلی رسیدگی نمایند. شرکت های با سرویس مدیریتی شناخت بیشتری پیدا کرده اند و برای عملکردهای یگانه IT، به ویژه میزبانی نشانی اینترنتی، برنامه های مدیریت رابطه با مشتری (CRM)،ذخیره سازی،پشتیبانی ،بازیابی داده ها و ارزیابی شبکه به آن ها مراجعه می‌نمایند.

. آپریل می‌گوید که‌این مساله ممکن میباشد مدیرعاملان را درگیر وسوسه نماید تا برای خرید سرویس های مدیریتی چانه بزنند ، درحالی که آن ها می بایست در قبال این منظور مقاومت نمایند.

وی میگوید:

\” در پی MSP هایی بگردید که کسب و فعالیت شمارا ادراک میکنند و کمتر درخصوص تکنولوژی حرف مینمایند\”. \” اینجانب اندیشه می‌کنم که درکل این قضیه بسیار مهم میباشد. شما خواهان شریکی می باشید که بتواند در باب حاصل کسب وکار و اینکه چه‌طور سرویس آنان به هدف ها شما از حیث کسب وکار یاری می‌کند، سخن نماید خیر اینکه صرفا از منظره تکنولوژی با شما کلام بزند.\”

در اینجا، آپریل میگوید که برگشت به سوابق ثابت گردیده این شرکتها، کلید پیروزی میباشد.-به ویژه شنیدن توصیفات مشتریانی که تا قبل از این از این سرویس ها به کار گیری کردند.- وی هشدار می‌دهد که در صورتی‌که یک MSP به شما یک توافق نامه در سطح خدمات (SLA) بدهد، می بایست حواستان را توده فرمایید.درصورتی که آنان در ادامه عقد یک قرارداد سفارشی براساس کسب وکار و نیازهای شما می‌باشند، آرم بهتری به حیث می‌رسد.

برگزیدگان MSP ها برای برآورده کردن تقاضا، سرویس های خویش را ارتقاء می دهند.

استعمال استراتژیک از یک MSP ، لازم نیست که محدود به سرویس ها کالایی IT باشد. به گفته آپریل تعداد متعددی از مدیرعاملان ، پیرو MSP هایی می‌باشند که میتوانند سرویس ها توسعه یافته ارائه دهند از جمله مدیریت زیرساخت کلود، مدیر برنامه و برون سپاری مراحل کسب وکار.

آپریل همینطور اشاره مینماید که تقاضا برای سرویس ها بررسی اطلاعات، هوش کسب و فعالیت(BI) و برنامه های توسعه یافته نظارتی، ارتقاء پیدا نموده است .و درحالی که بعضا از خدمت های منزلت بالای سرویس ها مدیریتی را برای برطرف کردن نیازها می دهند، اکثر اوقات MSP ها هنوز بالاتر از ارثیه خویش در رئیس زیرساخت کانال و زیرساخت اصلی نرم افزار فراتر نرفته اند. وی بیشتر می‌نماید:

\” اینجانب تفکر میکنم که گوشی موبایل در حیطه ای میباشد که در آن شبکه در درحال حاضر اخذ کشش هایی میباشد، البته آن‌ها حقیقتا از این زمان بی نقص به کار گیری نمی‌کنند.\”

سهیم، و نه جایگزین

همینطور مهم میباشد که دقت داشته باشیم درحالیکه شرکت ها به صورت فزآیندی به ارائه کنندگان سرویس خارجی برای بخشی از نیازهای IT خویش توکل می‌نمایند، MSP ها در کل کامل کننده آن می‌باشند تا جایگزین گروه IT داخلی .

آپریل می‌گوید:

\”تعداد کمی از این مجموعه ها تنها به جهت پیوستن به MSP از شر کارمندان IT خویش خلاص می گردند.\”

در مقابل، به خصوص موسسات بزرگتر، MSP ها را با اعضای گروه IT مخلوط می نمایند تا اعضای گروه IT مجال بیشتری برای تمرکز بر پروژه های استراتژیک داشته باشند.

وی می‌گوید:

 این عمل کارکنان IT را از سایه های داخل سازمان خارج می‌آورد و به آن‌ها این قابلیت را می‌دهد که بر روی یک برنامه سفارشی برای پروژه یا این که نوآوری کلود تمرکز نمایند-چیزی بسیار استراتژیک تر. اینجانب تفکر میکنم این یک خرید و فروش پیروزی-پیروزی برای پرسنل ITتان میباشد.

آن جملا‌ت همینطور دلایلی که سازمان ها به سرویس MSP روی می‌آورند، پر رنگ می‌کند و نشان می‌دهد که تغییرات آغاز شده‌است. آپریل می‌گوید در پیشین صرفه جویی در هزینه قرارداد با MSP ها حق تقدم و ارجح بود. ولی اینک، نادر بودن هزینه تحت عنوان یک دلیل شالوده ای دیده میشود و مشتریان درپی منافع مازاد مانند ایجاد درآمد و یاری به شرکتهای می باشند. حتی امنیت از این که تحت عنوان مانعی برای استعمال از MSP ها در لحاظ گرفته گردیده بودند، آنچنان بازدارنده از همیاری نمی‌شوند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد MSP میتوانید به این صفحه مراجعه نمایید