فعال‌سازی شبکه و مستند سازی شبکه برای هر کسب و کاری اصل میباشد. این دستور به خصوص برای ارائه‌دهندگان سرویس ها، ضروری میباشد.

مستندسازی شبکه های استفاده کننده، در صورت خرابی شبکه، داده های ارزشمندی را به شرکتی که سرویس های پشتیبانی و خدمات نگهداری شبکه را ارائه میدهد. این فرمان یاری می‌نماید تا پشتیبن اشتباهات را سریع تشخیص دهد. همینطور می تواند به شناسایی بخشهایی که نیاز به ارتقا دارا هستند یاری دهد. همینطور به شما یاری می‌نماید تا شایسته ترین روشهای این حوزه را به فعالیت بگیرید.

در حالیکه اکثر اشخاص به مستندات شبکه متعلق می‌باشند، عمق پیچیدگی این نحوه را درک نمیکنند. این دستور مشتمل بر تنی چند از پروسه پایین میباشد:

مرحله 1: ساخت سیاست مستندسازی شبکه ، با جزئیات کل جنبه‌هایی که بایستی مستند شوند. به هر مدیریت هر چیزی که طبق سیاست انتظار می‌رود را ابلاغ می‌نماید.
مرحله 2: پباده سازی یک توپولوژی شبکه ای که هر بخش شبکه ، سرورها، دروازه ها و دیگر hardware شبکه متصل به یک قسمت را نشان میدهد. نقشه های شبکه همگانی برای شبکه های بزرگتر ساخت‌و‌ساز می‌شوند.
مرحله 3: مستند سازی اسم ها، نقش ها و IP برای سرورها بایستی درنظر گرفته گردد، و این داده ها می بایست در یک پیوست قرار داده خواهد شد. از‌آنجا که هر سرور می‌تواند به چندین نشانی تخصیص داده خواهد شد، مستند سازی این داده ها نیز ضروری میباشد.
مرحله 4: ساخت یک ورودی تغییر برای هر سرور به نحوی که با نقص یک سرور، بتواند به تغییرات اخیر ردیابی گردد. یک کتابنامه نیز قادر است تنظیم و هر تغییر شخصی برای یک سرور را مستند سازی نماید. این دستور مشتمل بر نصب و فعال سازی اپلیکیشن و پچ ها و همینطور هر سیرتکامل تغییرات در پیکربندی امنیتی میباشد.
مرحله 5: مستند سازی نسخ و مجوزهای نرم افزاری که بر روی هر سرور اجرا می گردد. الحاق یک ورژن از جواز به حسابرسی نرم افزاری یاری خواهد کرد.
مرحله 6: اجزای سخت افزاری به به عبارتی اندازه اصلی می‌باشند و کل سوئیچ ها، دروازه ها و مسیرها بایستی مستند شوند. این مستند سازی می بایست مشتمل بر داده ها مرتبط با اتصال دستگاه، تنظیمات، حمایت کننده گیری، تصحیح سیستم استدلال و واژه عبور باشد.
مرحله 7: مستند سازی دایرکتوری فعال، مستلزم تثبیت داده ها مربوط به اسم دامنه، ساختار وب سایت، محل سرورها، جای و محتوای سیاست های گروهی و trust های خارجی میباشد.
مرحله 8: نحوه های بکاپ گیری نیز همراه با مجموع داده ها مرتبط با استعمال از آن ها مستند می‌گردد. این دستور در وضعیت اضطراری، در‌حالتی که که داده ها به خطر افتاده باشد، موءثر خواهد بود.
مرحله 9: مستند سازی به تنهایی بی فایده خواهد بود، در شرایطی‌که hardware به صحت اتیکت دار نشود. برچسب گذاری سرورها و بقیه امکانات سخت افزاری برای اپلیکیشن های آینده ضروری میباشد.
مرحله 10: محاسبه مستند سازی به مراد ارزیابی میزان  اعتنا و عملکرد بسیار اصلی میباشد. علاوه بر این، بایستی این دستور برای استفاده کننده نهایی قابل درک باشد.

اکثر موسسه ها مستلزم مستند سازی شبکه انتخابی بسته به نوع کسب و فعالیت خویش می باشند. با این درحال حاضر، مستند سازی استفاده کننده نهایی، مستند سازی ادمین و مستند سازی تماس های پشتیبانی نیز احتیاج میباشد.

پیراسیس، کلیه این سرویس ها را برای عیب یابی و مدیریت آسوده آماده می نماید. ما همینطور دیگر سرویس های حوزه نگهداری شبکه را نیز ارائه میدهیم.