هر روز شاهد تغییرات و پیشرفت های تازه ای در قضیه نصب و فعال‌ساز‌ی شبکه های کامپیوتری هستیم. این سرویس ها هر روز بر بسترهای جدیدتری ارائه می گردند که می توانند سریع‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر به کسب و امور امداد نمایند. نصب و فعال سازی شبکه در حالتی‌که به طور صحیح و اصولی صورت بپذیرد تاثیر شگفت‌آوری بر عملکرد و سرعت فعالیت سازمان ها داشته باشد. در نهادهای مدرن این سرویس ها به مدل های گوناگون و در سطح های مختلفی انجام میشود. خدمت های ابری یکی از سرویس های جدیدی میباشد که در این باره اخیرا پا به عرصه نهاده میباشد و معمولاً یکی از مراد های اصلی مشتریان در طول راه‌اندازی شبکه میباشد.

به طور همزمان با گسترده شدن اضافه «خدمت‌های ابری همگانی» در سازمان‌ها، معماری وب با \”چگونگی در اختیار گرفتن و بهم پیوستن دستگاه‌های شبکه ای\” به معضل کشیده شده‌است. هرچند این فرمان جواب‌های بخش اعظمی دارد، ولی اساسا به اساس‌ پباده سازی خدمت‌های ابری بستگی دارد. در برخی مورد ها خدمت‌های ابری به سیرتکاملی پباده سازی میگردند که تحت عنوان یک ابزار نظارتی یا این که برای اعلام خطر موجود در سیستم به کار گیری می شوند. در برخی از مورد ها نیز ابزارهای نظارتی سنتی مزیت به شمار می آیند. اما ابزارهای ارزیابی عملکرد شبکه ‌ای دیگری نیز موجود هست که گنجایش بالایی در توان مشاهده کرد و اعلام خطر در دورافتاده ترین نقاط را دارا‌هستند. درین نوشته‌علمی، به باز‌بینی مورد ها استعمال‌ طرح‌هایی که برای هر سه مزیت ارزیابی شبکه از روش خدمت‌های ابری مطرح گردیده‌ میباشد میپردازیم تا با محدودیت‌ها و گنجایش‌های آن آشنا شویم.

ابزارهای ارزیابی شبکه مجهز به GPS

یکی از سریع‌ترین و ارزان‌ترین روش‌هایی که تا به امروز ارزیابی شبکه را در خدمت‌های ابری ممکن نموده است، سیستم تشخیص نفوذ در ابر میباشد. بعنوان نمونه، AWS (سرویس ها ابری زیرساخت آمازون) به واسطه‌ خدمت‌ نظارتی CloudWatch به یوزرها قابلیت و امکان تشخیص نفوذ دیتای آپلود گردیده و دانلود گردیده از مثال‌ی EC2 را میدهد. همینطور، AWS قابلیت دسترسی داده های جاری یوزرها را در ابر محرمانه مجازی (VPC) آماده نموده است. براین اساس با تنظیم این شبکه، مدیران این خدمت‌ها، سیستم‌های نظارتی اخطار دهنده‌ بنیادی را بر مبنای لگاریتم‌های متعدد و محرک‌های جاری استفاده کردند.

ابزارهای مجهز به GPS صرفا میتوانند در یک ابر فعال باشند و این فرمان بعنوان او‌لین خلل آن به شمار می آید. براین اساس، در صورتی‌که خواستار به کار گیری‌ آن در فضای  ابر ترکیبی هستید، می بایست به مدیر سیستم‌های نظارتی یا این که هشدار دهنده‌ی خویش پایان دهید. ولی فعالیت به اینجا ختم نمیشود و یوزرها اقتدار دید بهم پیوسته‌شان را هم از دست می دهند و در سود در شناسایی و کشف ایرادات شبکه ای در میان شبکه های ابری با بازدارنده روبرو میشوند. به همین عامل میباشد که مجموعه‌های IT ریسک پذیر در رابطه سیستم‌های چک بر شبکه سختگیر میباشند، و صرفا درصورتی که کاربردها و داده هاd ارائه گردیده در خدمت‌های ابری از نگاه حالت تجاری حق تقدم داشته باشند یا این که برای بررسی در فضای‌ دواپس (DevOps) از آن به کار گیری می‌نمایند.

ابزارهای بررسی بر شبکه سنتی

بیشتر تر سازمان‌های ریسک پذیر ترجیح میدهند ابزارهای سنتی آنالیز بر شبکه مانند پینگ (آزمایش اتصال کانال‌ها)، ارسال درخواست باطن شبکه ای SNMP، و پروتکل NetFlow را در خدمت شبکه ابری همگانی توسعه دهند. همینطور ابزارهای سنتی به مدیران شبکه ای قابلیت و امکان سود‌ بردن هرچه بیش تر از ابزارهای شبیه در مثال‌های ابری را هم‌زمان با به کار گیری از آن برای بررسی بر اجزای شبکه در تیم‌های محرمانه LAN و WAN آماده مینماید؛ و این فرمان جزو مزیت ابزارهای سنتی به حساب می‌آید. این ابزارهای سنتی همانهایی می‌باشند که بایستی در حین فعال سازی شبکه با ابزارهای جدیدتر و به روزتر جایگزین گردند.

ابزارهای سنتی مدام ابزارهای بررسی بر شبکه سنتی را در فضاهای ابری توسعه نمی‌دهد و این دستور نیز گونه های اصلی آن به شمار می‌رود. بطور نمونه، در‌حالتی که ابزارهای مدیریت برشبکه‌ سنتی متعددی نیست که خدمت‌های PaaS و SaaS را توسعه و گسترش دهد، این ابزارها به راحتی برای ابرهای laaS موءثر واقع میشوند. در نتیجه، درین سیستم‌ ابزاری به جای آنکه با ابزارهای قدرتمندی مانند ارسال درخواست داخل شبکه‌ای SNMP و تیم جریانات سروکار داشته باشیم، با ابزارهای نظارتی بسیار ابتدایی مشغول می‌شویم.

به این ترتیب می‌توان خاطرنشان کرد که خدمت ابر ترکیبی که از ابر خصوصی متصل به ابر همگانی laaS تشکیل‌شده است، طرح ایده‌آلیست که برای به کارگیری ابزارهای بررسی بر شبکه سنتی مطلوب می باشد. براین اساس مدیران قدیمی شرایط به آسانی میتوانند ابزارهای گروهی چک بر شبکه LAN که از گذشته به فعالیت می‌بردند را در مثال‌های laaS و به خواسته ارتقای اقتدار روءیت کرد بهم پیوسته گسترش دهند. در انتها کاربرد و مدیریت بسیار سهل و آسان و هزینه‌ بسیار معدود را میتوانیم تحت عنوان امتیاز این ابزار بدانیم.

ارزیابی عملکرد شبکه فضای ابری متمرکز

بخش اعظمی از سازمان‌های IT ملزم به وجود اقتدار دید شبکه بسیار بیشتری از LAN مخاطره آمیز سنتی میباشند. از آنجایی که برای دست یابی به CSPs ها بایستی سطح اعتماد مشخصی وجود داشته باشد، تیم‌های IT به توان دید بیشتری جهت حفظ تب‌های نزدیک‌تر بهم در شبکه‌ی درونی و مابینی ابرها نیاز دارند. همینطور آنچه که جدیدا فروشگاه‌های آنالیز بر شبکه را فرا گرفته است، پلتفرم‌های چک بر عملکرد شبکه فضای ابری متمرکز میباشند که از کمپانی‌هایی مانند Cisco، ExtraHop، و ThousandEyes ارائه میشوند. اکثری از این پلتفرم‌ها مشتمل بر جستجو شبکه ‌ای و سیستم عامل ابری هستند و نیز تغییرات شدید خط مشی و مسیریابی را نیز هشدار میدهد. این ابزارها را میتوان برای تهیه و تنظیم جزئیات ظریف‌تر جهت نگهداری مناسب شبکه و ارائه آن به استفاده کننده آخرین بهره مند شد.

با اینکه این سیرتکامل ابزارها معایبی مانند هزینه‌ی مازاد و پیچیدگی مدیریتی نیز دارا هستند، ولی با این حال در سازمان‌هایی که از ضمیمه ها و دیتاهای بسیار مهم به کارگیری مینمایند، و همینطور در فضای ابری ترکیبی و پیچیده‌ای عمل می کند، مزایای به کار گیری از آن به هزینه‌های مازاد و پیچیده بودنش می‌صرفد. در حالتی که مخارج سرویس های شبکه هم برای شما سوال میباشد می توانید نوشته‌ی علمی ما در امر تعرفه سرویس های شبکه را مطالعه فرمائید که در آن ارزش های موردها متعدد در امر نصب و راه‌اندازی شبکه به تفصیل گفته شده میباشد.

تمامی سعی ما در کمپانی پشتیبانی شبکه پیراسیس این میباشد که شما قبل از راه‌اندازی و نصب شبکه کامپیوتری داده های جامعی نسبت به موقعیت و بایستی و نبایدهای آن داشته باشید تا بتوانید تصمیمات بهتری برای کسب و عمل خویش بگیرید.