یکی از پیشنهادهای دائمی ما در پیراسیس به کسب و امور به کارگیری از خدمت‌های ابری میباشد. هم‌زمان با گسترده شدن طولانی تر «خدمت‌های ابری همگانی» در سازمان‌ها، ارزیابی‌شبکه و معماری وب با \”چگونگی در اختیار گرفتن و به هم پیوستن دستگاه‌های شبکه‌ای\” به معضل کشیده شده‌است. هر چند این امر جواب‌های زیادی داراست، البته اصولا به مبنا‌ پباده سازی خدمات ابری بستگی دارد. در برخی مورد ها خدمات ابری به سیرتکاملی پباده سازی می شوند که تحت عنوان یک ابزار نظارتی یا این که برای اعلام خطر موجود در سیستم به کار گیری میشوند. در برخی از موردها نیز ابزارهای نظارتی سنتی مزیت به شمار میایند. اما ابزارهای محاسبه بر کارایی شبکه‌ای دیگری نیز موجود هست که گنجایش بالایی در توان دید و اعلام خطر در دورافتاده‌ترین نقاط را دارا‌هستند. درین نوشته‌علمی، به باز‌نگری موردها به کارگیری‌ طرح‌هایی که برای هر سه مزیت مطرح گردیده‌ میباشد می پردازیم تا با محدودیت‌ها و گنجایش‌های آن آشنا شویم.

ابزارهای ارزیابی‌ شبکه مجهز به GPS

یکی از سریع‌ترین و ارزان‌ترین رویکرد‌هایی که تا به امروز ارزیابی‌شبکه را در خدمت‌های ابری ممکن نموده است، سیستم تشخیص نفوذ در ابر هست. بعنوان نمونه، AWS (سرویس ها ابری زیرساخت آمازون) بواسطه‌ خدمت‌ نظارتی CloudWatch به یوزرها قابلیت تشخیص نفوذ دیتای آپلود گردیده و دانلود گردیده از جمله‌ی EC2 را میدهد. همینطور، AWS قابلیت دسترسی داده ها جاری یوزرها را در ابر سری مجازی(VPC) مهیا نموده است. براین اساس با تنظیم این شبکه، مدیران این خدمت‌ها، سیستم‌های نظارتی اخطار دهنده‌ بنیادی را بر مبنای لگاریتم‌های متعدد و محرک‌های جاری تولید کردند.

ابزارهای مجهز به GPS صرفا می توانند در یک ابر فعال باشند و این فرمان بعنوان اولین نقص‌ آن به شمار میاید. بدین ترتیب، در صورتی که خواستار به کار گیری‌ آن در فضا ابر ترکیبی می باشید، می بایست به مدیریت سیستم‌های نظارتی یا این که هشدار دهنده‌ی خویش پایان دهید. ولی عمل به اینجا ختم نمی شود و یوزرها توان دید بهم پیوسته‌شان را هم از دست می دهند و در نتیجه در شناسایی و کشف خطاها شبکه‌ای فی مابین شبکه‌های ابری با بازدارنده روبرو می شوند. به همین عامل میباشد که مجموعه‌های IT ریسک پذیر در رابطه سیستم‌های ارزیابی‌بر شبکه سختگیر می باشند، و صرفا چنانچه کاربردها و داده ها ارائه گردیده در خدمت‌های ابری از نظر شرایط تجاری حق تقدم مقداری داشته باشند یا این که برای ارزیابی در گوشه و کنار‌ دواپس (DevOps) از آن به کارگیری می نمایند.

ابزارهای آنالیز‌بر شبکه سنتی

بیشتر سازمان‌های ریسک پذیر ترجیح میدهند ابزارهای سنتی ارزیابی‌شبکه مانند پینگ (آزمایش اتصال کانال‌ها)، ارسال درخواست داخل شبکه ای SNMP، و پروتکل NetFlow را در خدمت شبکه ابری همگانی بسط دهند. همینطور ابزارهای سنتی به مدیران شبکه‌ای قابلیت و امکان منفعت‌ بردن هرچه طولانی تر از ابزارهای شبیه در مثال‌های ابری را هم زمان با به کارگیری از آن برای تحلیل بر اجزای شبکه در تیم‌های سری LAN و WAN مهیا می کند؛ و این دستور جزو مزیت ابزارهای سنتی محسوب میشود.

ولی ابزارهای سنتی مدام ابزارهای ارزیابی‌شبکه‌ قدیمی را در فضا‌های ابری توسعه نمی‌دهد و این امر نیز انواع اصلی آن به شمار می‌رود. بطور نمونه، اگر ابزارهای مدیریت بر شبکه سنتی متعددی نیست که خدمت‌های PaaS و SaaS را بسط دهد، این ابزارها به راحتی برای ابرهای laaS اثرگذار واقع می گردند. بنابراین، درین سیستم‌ ابزاری به جای آنکه با ابزارهای قدرتمندی مانند ارسال درخواست داخل شبکه‌ایSNMP و تیم جریانات سروکار داشته باشیم، با ابزارهای نظارتی بسیار ابتدایی مشغول می‌شویم.

بدین ترتیب می‌توان اذعان کرد که خدمت ابر ترکیبی که از ابر محرمانه متصل به ابر همگانی laaS تشکیل‌شده میباشد، طرح ایده‌آلیست که برای به کار گیری ابزارهای ارزیابی‌شبکه سنتی مطلوب می باشد. براین اساس مدیران درین وضعیت به آسانی می توانند ابزارهای گروهی محاسبه بر شبکه LAN که از پیشین به عمل می‌بردند را در مثال‌های laaS و به منظور ارتقای توان دید بهم پیوسته توسعه دهند. در پایان کاربرد و مدیریت بسیار آسوده و هزینه‌ بسیار معدود را میتوانیم تحت عنوان امتیاز این ابزار بدانیم.

آنالیز بر عملکرد شبکه فضای ابری متمرکز

اکثری از سازمان‌های IT ملزم به وجود توان دید شبکه بسیار بیشتری از LAN مخاطره آمیز سنتی هستند. از آنجایی که برای دست یابی به CSPs ها می بایست سطح اعتماد مشخصی وجود داشته باشد، مجموعه‌های IT به اقتدار دید بیشتری جهت محافظت تب‌های نزدیک‌ بهم در شبکه‌ی درونی و مابینی ابرها نیاز دارند. همینطور آنچه که جدیدا فروشگاه های ارزیابی‌شبکه را فرا گرفته میباشد، پلتفرم‌های محاسبه بر عملکرد شبکه فضای ابری متمرکز هستند که از کمپانی‌هایی مانند Cisco، ExtraHop، و ThousandEyes ارائه می گردند. اکثری از این پلتفرم‌ها دربرگیرنده جستجو شبکه‌ای و سیستم عامل ابری هستند و نیز تغییرات شدید خط مشی و مسیریابی را نیز هشدار می دهد. این ابزارها را میتوان برای تهیه و تنظیم جزئیات ظریف جهت نگهداری مناسب شبکه و ارائه آن به استفاده کننده پایانی به کار گرفت.

با اینکه این سیرتکامل ابزارها معایبی مانند هزینه‌ی مازاد و پیچیدگی مدیریتی نیز دارا هستند، ولی در سازمان‌هایی که از پیوست ها و دیتاهای بسیار مهم به کار گیری میکنند، و همینطور در فضای ابری ترکیبی و پیچیده‌ای کار می نماید، مزایای استعمال از آن به هزینه‌های مازاد و پیچیده بودنش می‌صرفد.

فراموش نکنید که هزینه به صرفه و یک قرارداد پشتیبانی شبکه مهم ترین پارامترهایی میباشد که بایستی به آن‌ها توجه نمائید.