قطعاً، تمام کسب و شغل های امروزی به فناوری متعلق می باشند. البته این مورد مهم بایستی در کنار ارزش و تعرفه آنان سنجیده شود. سرویس های شبکه و فناوری داده ها جزو مهم‌ترین ابزارهای سازمان ها برای پیشرفت میباشد. این سرویس ها عمل را برای پرسنل و مدیران سازمان ها راحت نموده است. مهمتر از آن این میباشد که‌این سرویس ها امروز تبدیل به یکی‌از واجبات در سازمان هایی شده‌است که از حدی بزرگتر میباشند. در کل هر سازمانی که از وب به کار گیری مینماید یا این که بیش تر از یک کامپیوتر در آن به کارگیری میشود به سطحی از سرویس های پشتیبانی شبکه نیاز دارد.

صرف نظر از مدل دستگاه‌های مورد استفادۀ یک سازمان یا این که رویکرد‌های کاری رایج در آن، حصول اطمینان از درستی و کارآمدی سرویس های پشتیبانی شبکه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار‌است و یک دستور حیاتی تلقی میشود. البته شناسایی و تعیین اشکال درست پشتیبانی های فناوری داده ها برحسب نیازهای سازمانی و همینطور، شناسایی قیمتهای مطلوب، اهمیت بیشتری خواهد داشت.

تعرفه سرویس های شبکه می بایست بازتابی از نیازهای منحصربفرد و حقیقت‌های روان در هر کسب و عمل باشد. برای ارزش یابی این سرویس ها، یک راهکار واحد و ثابت نیست. اشخاص فنی و کاردانی که درپی قیمت ارزان برای سرویس ها پشتیبانی شبکه فناوری داده ها میباشند، می بایست به یک راه و روش آگاهانه و فعال وفادار باشند. شما نباید تازه بعداز وقوع یک فاجعۀ سازمانی وسیع، مبادرت به کاوش برای سرویس ها با قیمت خوب فرمائید. اولین قدم، آن میباشد که نیازهای خویش را شناسایی نمائید؛ یعنی یک فهرست از اقلام و اجزای متعدد بخش فناوری داده ها سازمان خویش پباده سازی فرمایید.

پرداخت استراتژیک: فهرست اقلام و اجزای حوزۀ فناوری داده ها در سازمان، چه کمکی به مراحل ارزش یابی برای سرویس های شبکه می‌نماید؟

هنگامی که به یک مغازۀ خواربارفروشی مراجعه میکنید، معمولاً یک فهرست از اقلام موردنیاز خویش در ذهن دارید. در غیراینصورت، احتمالاً در بین قفسه‌های تولید ها سردرگم می شوید و نمی‌دانید که کدام اقلام را می بایست برای خانه خریداری فرمائید. در پایان هم یک پلاستیک مملو‌از وسایل غیرضروری و بی‌سود به منزل خواهید برد و یادتان میفتد که بخش اعظمی از اقلام ضروری و مهم را به هیچ وجه نخریده اید. شاید چندان منطقی به نظر نرسد؛ ولی به خواسته ارزش یابی برای طرح های پشتیبانی شبکۀ فناوری داده ها نیز می بایست از همین تکنیک پیروی فرمائید.

شما نباید پیش از تصمیم گیری دربارۀ اقلام مایحتاج خویش جهت خرید، مبادرت به کاوش و ارزش یابی از تأمین کننده فرمائید. در کمپانی شما، چه تعداد کامپیوتر و دستگاه الکترونیکی به کار گیری می‌شود؟ آیا همۀ این دستگاه ها نیاز به ارزیابی و در اختیار گرفتن دارند؟ حال و روز سخت افزارها و نرم افزارها در کمپانی شما چه‌گونه میباشد؟ آیا سازمان شما از زمان عقب ما‌نده و نیاز به تجدید بنا و ارتقا دارد؟ آیا کمپانی شما به پشتیبانی بیست و چهار ساعته نیاز دارد؟ یا این که ترجیح میدهید که فقطً در صورت نیاز، با تأمین کنندگان سرویس های پشتیبانی تماس حاصل نمایید؟

در شرایطی که برای این پرسش ها جواب داشته باشید، روند ارزش یابی برای سرویس های پشتیبانی از شبکۀ فناوری داده ها برایتان بسیار بی آلایش تر خواهد شد. علاوه بر این، در غایت شما خدماتی را خریداری خواهید کرد که مسلماً به دردتان می‌خورند و مورد نیازتان می باشند. درین وضعیت، هنگامی که با تأمین کننده دیدار می کنید، دقیقاً می‌دانید که چه چیزهایی را می بایست خریداری فرمایید و چه چیزهایی را از حق تقدم بیرون فرمائید.

مقایسۀ مدل های موجود: شناسایی نقاط ضعف و قوت هر مدل

بعد از آنکه مدل سرویس های پشتیبانی مورد نظرتان را گزینش کردید، بایستی مبادرت به کاوش و مکاشفه در نوع های ارزش مو جود نمائید. فعلا، پنج گونه بها وجود دارند که شرکتها از آنان به کارگیری می کنند؛ و هر کدام، نقاط ضعف و قوت یگانه به خویش را دارا هستند. البته، کارآمدی نهایی آن ها متعلق به نیازها و ملاحظات روان در کمپانی یا این که سازمان خواهد بود.

در زیر، بعضی از مهمترین و پرکاربردترین نوع های بهای سرویس ها پشتیبانی شبکۀ فناوری داده ها را مورد باز‌نگری قرار می‌دهیم.

مدل ارزش به ازای دستگاه/ بها به ازای استفاده کننده

نوع ارزش به ازای دستگاه/ ارزش به ازای استفاده کننده، بخاطر انعطاف پذیری و آسانی به شهرت رسیده است. در گونه ارزش به ازای دستگاه، شما به ازای هر دستگاه که پایین پشتیبانی و محاسبه تأمین کنندۀ سرویس ها قرار می‌گیرد (به عنوان مثال دسکتاپ، لپ تاپ، سرور، موبایل، تبلت و غیره)، یک مبلغ ثابت پرداخت می کنید. این مدل ها از آن جهت پرطرفدار می باشند که در صورت نیاز، قابلیت حذف یا این که افزودن دستگاه به برنامۀ ارزیابی و حذف یا این که افزودن هزینه به ازای آن موجود هست. ولی شما بایستی طی تحقیق و پژوهش کافی، از صدق و تناسب ارزش پیشنهادی تأمین کننده اطمینان نتایج نمایید.

در مدل نرخ‌گذاري به ازای استفاده کننده، به ازای هر استفاده کننده یا این که کارمند که در سازمان کار می‌نماید، یک مبلغ ثابت انتخاب می‌گردد؛ و تعداد و مدل دستگاه هایی که هر استفاده کننده از آن ها به کارگیری می کند، مد لحاظ وجود ندارد. علت محبوبیت و کارآمدی این مدل، آن میباشد که فرایند محاسبۀ قبض پرداخت در آن بسیار سهل وآسان میباشد. ولی در حالتی که تعداد یوزرهای دستگاه ها در سازمان ارتقاء یابد و هر استفاده کننده، از دو یا این که سه دستگاه استفاده نماید، احتمالاً تأمین کننده در نرخ‌گذاري تجدید نظر خواهد کرد و ارزش را ارتقاء خواهد بخشید.

هزینۀ ثابت ارزش بنیاد

گونه نرخ‌گذاري هزینۀ ثابت قیمت بنیاد، روزبروز در حال کسب محبوبیت اضافه در بخش سرویس های پشتیبانی از شبکه می باشد. این دسته، که غالباً با تیتر نوع نرخ‌گذاري “کیک” شناخته می‌شود، به سازمان ها قابلیت و امکان می‌دهد تا بجای آنکه هر قسمت را غیر وابسته تحت پوشش ارزیابی درآورند، یک پوشش خدماتی بدون نقص و تام اخذ کنند. در‌این مدل، شما به جای آنکه مواد مورد نیاز برای تهیۀ یک کیک را خریداری فرمایید، انگار که یک کیک بی نقص را بصورت آماده از قنادی تهیه و تنظیم نموده اید. نوع های نرخ‌گذاري بر طبق قیمت، یک گونه مطلوب برای پروتکل های بلوک پیام سرور (SMB) می باشند؛ چون پوشش خدماتی جامع و گسترده ای را در دست سازمان قرار می‌دهند.

برطبق این گونه، تأمین کنندۀ سرویس های پشتیبانی، در عوض اخذ یک مبلغ ثابت، از تمام اجزا و مؤلفه های بخش فناوری داده ها در سازمان شما حفظ خواهد کرد. اما بایستی به‌این نکته نیز اعتنا داشته باشید که در صورتی‌که این آیتم را تعیین نموده اید، ضرورتاً بایستی به تأمین کنندۀ خویش اعتماد داشته باشید و تمام اجزا و اقلام بخش فناوری داده های سازمان خویش را به ایشان بسپارید.

مدل نرخ‌گذاري حلقه بنیاد

در‌این نوع، تأمین کنندگان سرویس ها پشتیبانی شبکه، گونه های مختلفی از بسته های خدماتی را به شما معرفی می نمایند که با برچسب هایی نظیر برنز، نقره ای، طلایی و پلاتینی، مقام بندی گردیده اند. هر رینگ، دربردارنده یک بازۀ یگانه از سرویس ها و پشتیبانی هاست. به این ترتیب، مالکان بنگاه های کسب و فعالیت به آسانی می‌توانند خصوصیات هر بسته را بازنگری کرده و برحسب نیازهای خویش، مقرون به صرفه ترین و مطلوب ترین بسته را تعیین کنند.

گهگاه از تایم ها، در بسته های سرویس ها، اقلامی وجود دارا هستند که احتمالاً ما یحتاج شما نیستند. به همین علت، این بسته ها مدام نمیتوانند کامل و بی نقص باشند؛ و بعضی اوقات، با نیازها و پارامترهای دارایی ای شما تغایر دارند. در حین استعمال از این مدل، می بایست رینگ هایی را گزینش نمائید که شایسته ترین سرویس ها را به شما میدهند و با دارایی‌تان نیز بیشترین تناسب را دارا‌هستند. بنابراین، از سپرده گذاری بر سرویس ها یا این که راه‌حل های آرمانی ای که مورد نیاز یا این که علاقۀ شما نیستند، در امان خواهید بود.

مدل نرخ‌گذاري برای اقلام خُرد

گونه نرخ‌گذاري بر اقلام خُرد، دقیقاً برحسب نامش فعالیت می کند. شما بایستی برمبنای پشتیبانی ها و راه‌حل هایی که نیاز دارید و نه اضافه، بستۀ خدماتی موردنظرتان را پیشنهاد دهید. این نوع، تحت عنوان محبوبترین نوع نرخ‌گذاري شناخته می شود؛ چون حداکثر انعطاف پذیری و قابلیت و امکان سفارشی سازی را داراست.

در حین به کارگیری از این گونه، می بایست با یک متخصص ثالث نیز حرف بزنید تا از درستی و تناسب تعیین خویش با نیازهای کمپانی یا این که سازمان مطمئن گردید. در غایت، بایستی یک توافقنامه تهیه فرمائید و اقلام خدماتی ما یحتاج و بها های آن‌ها را در آن توافقنامه بنویسید. بعلاوه، دربارۀ مقیاس پذیری ارزش ها نیز با تأمین کنندۀ خویش سخن نمائید. پیرو بسط و توسعۀ کسب و عمل، نیازهای شما نیز تغییر و تحول پیدا می‌کند. شما بایستی آینده نگر باشید و از تأمین کننده ـتان نیز بخواهید که برای نیازهای آینده ـتان نیز برنامه داشته باشند.

مدل ارزش جامع و فراگیر

برطبق دسته ارزش جامع و فراگیر، یک هزینۀ ثابت برای تمام سرویس ها معرفی می‌گردد. این مدل، بر تأمین یک بستۀ خدماتی بدون نقص و جامع برای مشتری متمرکز میباشد؛ و هزینۀ آن به ازای تمام سرویس ها ثابت است. این دسته برای گونه های متفاوت کسب و امور کاربرد دارد.

این گونه، برای اشخاصی مطلوب میباشد که از گیرافتادن و شلوغی دربین اقلام گوناگون بخش فناوری داده ها، گلایه دارند و قصد دارند که تمام آن اقلام را بطور یکجا تحت پوشش خدماتی درآورند. البته می بایست بدین نکته دقت داشته باشید که بها این دسته سرویس رسانی معمولاً فراتر از سایر گونه های میباشد.

انتخاب حق تقدم ها: مدل و خصوصیات سرویس ها متناسب با طرح گزینش میزان دارایی

طرح ارزش یابی برای سرویس های پشتیبانی فناوری داده ها، می بایست در نقش یک راهنما یا این که راهبرد فعالیت نماید که به شما قابلیت دهد از سپرده گذاری خویش، بیشترین فایده را ببرید. اما، شما بایستی بیشترین خصوصیات و آپشن ها را با شایسته ترین ارزش ها خریداری کنید. در اکثر زمان ها، میزان دارایی ها محدود می باشند و خرید بسته های خدماتی بی نقص و فوق ماهر، احتمالاً به حیث مالی غیر ممکن خواهد بود. بهره‌برداری بیشینه از سپرده گذاری بسیار مهم میباشد؛ و تأمین کنندۀ شما بایستی بعضا امتیازهای پایۀ راندمان سرمایه را در اختیارتان قرار دهد.

طرح بها یابی برای سرویس ها پشتیبانی شبکه، می بایست از سه خصوصیت ذیل برخوردار باشد:

امنیت

بدیهی و مسلّم میباشد که فضای امنیت سایبری، بیش تر از پیش پیچیده و پرچالش شده‌است. باتوجه به آنکه تعداد دستگاه های الکترونیکی در شبکه های سازمانی بیش تر از پیش ارتقا یافته و مجرمان سایبری رند همه جا در کمین می باشند، کسب و فعالیت شما در معرض تهدید‌ها و مخاطرات بسیار جدی واقع خواهد بود.

مقیاس پذیری

ماهیت کسب و عمل در دنیای امروز، بسیار غیرقابل پیش گویی میباشد. این احتمال هست که در یک ماه، کسب و کارتان محدود و کوچک باشد و در ماه دیگر، تخت گاز پرورش و توسعه و گسترش یابد. یا این که برعکس، ممکن میباشد که کسب و عمل وسیع و گسترده ای را شروع کرده باشید و چندوقت بعد، به جهت وقوع تغییرات متفاوت، مقیاس کسب و کارتان کاهش یابد. صرف نظر از مدل کسب و عمل، تغییرات و تأثیر آن ها بر روال کاریتان دوری ناپذیر میباشند.

براین اساس، سازمان ها بایستی در طول توسعۀ یک مدل ارزش یابی برای سرویس های پشتیبانی شبکه، بر مقیاس پذیری متمرکز باشند. شرکایی که گزینش و بر آنان سپرده گذاری می‌کنید، می بایست ایده های مطمئن و کارآمدی دربارۀ نحوۀ رویش برنامه ها و تکامل راهکارهایشان برای رفع نیازهای کمپانی یا این که سازمان شما در آینده داشته باشند.

فناوری بایستی معاش شمارا معمولی تر نماید. مسئولان بخش پشتیبانی فناوری داده ها در سازمان شما بایستی مسئولیت در دست گرفتن و مدیریت عملیات های آن بخش را برعهده بگیرند. راهکارهای هوشمندانه و حمایتگرانه بخش پشتیبانی فناوری داده ها، دشوارترین فرآیندهای دفتری و اداری شما‌را نیز تسهیل خواهند کرد.

هنگامی که یک برنامۀ ارزش یابی برای سرویس ها فناوری داده ها تدوین می‌کنید، بایستی بر شرکایی سپرده گذاری فرمائید که فرآیندها و راه و روش های کاری را برایتان تسهیل کنند. یک طرح ارزش یابی جامع و کارآمد، دربردارنده جزئیاتی دربارۀ کارکرد سرویس ها ارائه گردیده در ارتقای کیفیت و کارآمدی عملیات های سازمانی خواهد بود.

بعد از خواندن این متن، داده های کافی برای توسعۀ یک طرح ارزش یابی کارآمد در مشت دارید و می‌توانید در نقش یک متخصص متبحر فعالیت نمایید. در حالتی‌که راهنمای حاضر را به درستی مطالعه فرمایید، به آسانی می توانید تصمیم بگیرید که میزان دارایی‌تان را برای خرید چه چیزهایی می بایست صرف نمائید و کدام سرویس های پشتیبانی را می بایست خریداری کنید. بدین ترتیب، شایسته ترین پیشنهادی که ما برای شما داریم این میباشد که نکات نوشته شده در‌این نوشتار را به مثابه یک راهبرد به کار ببندید؛ ولی در عین حال، با اتکا به هوش و فراست خویش دربارۀ سپرده گذاری ها تصمیم بگیرید.

همانگونه که پیشتر تیتر کردیم، شما می بایست در وهلۀ اول، نیازهای حقیقی و واقعی سازمان خویش را شناسایی نمائید و سرویس های ما یحتاج برای پشتیبانی فناوری داده ها را گزینش نمائید. یک فهرست از سرویس های ما یحتاج تنظیم نمایید، مدل های گوناگون را باز بینی نمائید؛ و چاره هایی را برگزینید که برای تیم و سازمان شما مطلوب و کارآمد باشند.

شما می‌توانید برای کسب پند، با متخصصان و اشخاص ماهر در حوزۀ فناوری داده ها نیز مشاوره فرمائید. اما شما نباید مسئولیت نرخ‌گذاري را به ایشان محول نمایید؛ بلکه فقط سؤال هایتان را از آن‌ها بپرسید و جواب مطلوب اخذ فرمایید. ترکیب بینش های فردی شما و مشورت های ماهر آن اشخاص، به شما امداد خواهد کرد که یک طرح کارآمد برای نرخ‌گذاري بر سرویس های پشتیبانی شبکه تدوین کنید و بیشترین راندمان را از سرمایه‌تان کسب نمائید.