به منظور برقراری ارتباط سانترال با FreePBX ابتدا باید کارت KX-TDE0110X IPCMPR در سانترال تهیه و نصب شود.

نرم افزار Panasonic Unified را نصب می کنید و بر روی Connect کلیک نمایید.

اگر برای اولین بار می باشد شما باید با کابل کنسول یا USB وارد شوید اگر قبلا وارد شده اید و IP تنظیم کرده اید IP را وارد نمایید و سپس پسورد را بزنید.

بعد از وارد شدن به قسمت Configuration/Slot رفته و مطابق شکل عمل نمایید.

بعد از وارد شدن به Card Property در TAB بالا به قسمت LAN setting رفته و تنظیمات IP را انجام دهید.

حال تنظیمات IP صورت گرفته است سپس باید یک گروهی از ترانک را انتخاب کنیم تا مقدار شماره داخلی در آن تعریف گردد . برای این کار به مسیر Group / Trunk Group /TRG setting / و در تب main تنظیمات را مطابق عکس اعمال می نماییم. من در این سناریو Trunk group 60 را انتخاب کردم. این کار باعث می شود که اگر داخلی هایی که 3 رقم می باشد با رقم اول کار ندارد و 2 رقم بعدی را درج می کند.

برای اینکه اول رقم را مشخص کنیم باید به مسیر زیر وارد شویم سپس رقم اولی که می خواهند از داخل به این ترانک هدایت شوند را مشخص می کنیم.
Private network /TIE Table
با این کار الان 100 تا 199 و 200 تا 299 و 300 تا 399 و 700 تا 799 و 500 تا 599 از ترانک مورد نظر (60) خارج می شوند.

کارمان در سانترال به اتمام رسده حال به FreePBX میرویم و تنظیمات آن را انجام می دهیم.

وارد Freepbx شده و از مسیر Connectivity /Trunks را انتخاب کرده و یک ترانک جدید انتخاب می کنیم و در قسمت Outgoing setting فیلد مربوط را به شکل مربوطه تکمیل می نماییم و همچنین در قسمت Incoming setting هم نیز فیلد مربوط را مطابق شکل پر می نماییم . ضمنا در HOST درون فیلد ها IP سانترالی که ست کردیم را می نویسم.

Freepbx

Connectivity /Trunks

تا به اینجا باید ارتباط ترانک با سانترال برقرار باشد برای تست می توانید از مسیر زیر ارتباط را تست نماییم.
Report /Astrix info / sip info

برای اینکه از سمت FreePBX هم نیز بتوانند با داخلی های سانترال نیز ارتباط برقرار نماییند به مسیر ذیل وارد شوید و تنظمات مبروطه را مطابق با شکل درج نمایید. Connectivity / Outbound Routers ایجاد یک Outbound Routers
با این کار داخلی 400 تا 499 به سمت سانترال می رود .

امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد؛ همچنین اگر قصد راه اندازی تلفن تحت شبکه را در سازمان خود دارید میتوانید از صفحه نصب و راه اندازی تلفن تحت شبکه VoIP بازدید فرمایید