تلفن تحت شبکه با نماد اختصاری VoIP یک فناوری میباشد که از روش آن پیام های صوتی می توانند در شبکه های پروتکل اینترنتی (IP) مانند اینترنت رابطه برقرار نمایند. این فناوری مانند یک خدمت تلفنی با به کار گیری از اینترنت به جای خدمت تلفنی سنتی فعالیت می نماید. تلفن تحت شبکه (VOIP) ، نرخ های پائین تری درمقایسه‌با اکثری از موسسه های تلفنی عرضه میکنند. یک اتصال باند گستر با کیفیت خوب میتواند یک پیش نیاز برای اجرای بی دردسر خدمت باشد. در حال حاضر، اذن دهید تا نگاهی به بعضی از مزایا و معایب تلفن تحت شبکه (VOIP) داشته باشیم:

مزایای تلفن تحت شبکه (VOIP) :

خصوصیت های زیادی از مزایای تلفن تحت شبکه (VOIP) دردسترس میباشد. اذن دهید ببینیم که‌این مزایا چه می باشند:

نصب و مراقبت راحت
نصب تلفن تحت شبکه (VOIP) راحت تر از تلفن های عادیست. برای این عمل نیازی به علم فنی چندانی نیست. به کابل یا این که سیم مازاد احتیاجی نیست. نصب مشتمل بر فعال‌سازی یک تلفن IP حتی سوای نصب اپلیکیشن است.

هزینه کمتر
سرویس های تلفن تحت شبکه (VOIP) را می توان با هزینه بسیار کمی مورد به کارگیری قرار داد. اگر از یک اتصال اینترنتی به کار گیری میکنید، میتوانید به کارگیری از VoIP را به طور تقریب بدون پول درنظر بگیرید. تمامی آنچه که برای پرداخت بدان نیاز خواهید داشت مخارج اینترنتی میباشد چون VoIP دربرگیرنده هیچ سیرتکامل هزینه مازاد برای سخت‌افزار، سیم، کابل و غیره نمیشود.

شماره قابل حمل
یک شماره تلفن تحت شبکه  (VOIP) ، که عموماً تحت عنوان شماره مجازی شناخته می‌شود، به طور کامل قابل حمل میباشد. از همین شماره می توانید برای هرکجا که می‌روید، مورد استعمال قرار دهید. این شماره به خصوص برای کسانی که به‌طور ‌دائم مهاجرت می نمایند اثر گذار میباشد. حتی در‌صورتی‌که نشانی تغییر نماید می‌توانند به شماره VoIP دسترسی‌داشته‌باشند.

مشخصه های زیادی موجود میباشد
خدمت تلفن VoIP هیچ چیزی کمتر از خدمت سنتی نیست. این خدمت از یک مشخصه شماره ای مانند تماس های کنفرانس، دایورت تماس، انتظار تماس و غیره پشتیبانی می نماید. حتی‌د‌ر دنیا امروز موردها زیادی وجود دارد که نیاز به فکس پیدا خواهید کرد. VoIP مشخصه هایی بنام فکس مجازی برای این خواسته ارائه می نماید. اکانت پست الکرونیکی متصل به سیستم VoIP را می توان جهت ارسال و اخذ پیام های فکسی مورد به کار گیری قرار داد.

معایب تلفن تحت شبکه (VOIP) :

هر چیزی کاستی های خویش را دارد. بدین ترتیب تلفن تحت شبکه (VOIP) نیز از این قاعده استثنا ندارد. این کاستی ها عبارتند‌از:

کمتر قابل اعتماد میباشد
کیفیت سرویس ها VoIP بشدت بستگی به اتصال اینترنتی دارد. در صورت اینکه ترافیک شبکه بالا باشد، کیفیت صدا پایین میاید. این زمینه معمولاً در مسافت دور با تماس های بین المللی که طی آن ها صدا مخدوش بنظر‌میرسد، به چشم می‌خورد. این میتواند باعث به بروز یک خلل، عمدتاً برای تماس های تجاری که طی‌آن رابطه باید سریع و فعالیت بایستی براساس جواب شکل گیرد، می‌گردد.

تحت تاثیر کاهش نیرو قرار میگیرد
برخلاف تلفن های معمولی، خدمت تلفن تحت شبکه (VOIP) مستلزم منبع نیرو میباشند. برقراری تماس ممکن نیست، در حالتی که وقفه ای در منبع نیرو رخ دهد. گرچه تلفن های معمولی برق اخذ می نمایند، تلفن های VoIPدر صورت نبود برق مستلزم یک ژنراتور می باشند. براین اساس در‌این مواقع به یک بک آپ همیشگی نیاز میباشد.

تماس های اضطراری را نمی تواند ردیابی نماید
در تلفن های معمولی، تماس های اضطراری میتوانند بدرستی ردیابی شوند. آنان به مجاورت ترین راءس تماس جایی که جای دقیق را بتوان شناسایی کرد، دایورت می‌شوند. ارتباطات تلفن اینترنتی (VOIP) بین دو نشانی IP می باشد که میتواند در هر کجا از دنیا واقع گردد. به این ترتیب یافتن منشاء تماس ناممکن میباشد.

امنیت
خدمت های اینترنتی همواره با مسائل امنیتی مواجه میگردند. راجع‌به تلفن اینترنتی (VOIP) همین گزینه نیز درست میباشد. هک شدن تلفن نگرانی مهم در‌این ارتباط میباشد. بدلیل زمان کمی که برای نسخه برداری بسته اطلاعات تخصیص‌داده‌میگردد، سعی دیوارهای آتش(FIREWALL) ممکن میباشد کمتر از سطح رضایت بخش باشد. تلفن اینترنتی (VOIP) تحت تاثیر کرم ها و ویروس ها نیز قرار میگیرد. همگی اینها تهدیدی برای ایمنی اینترنت محسوب‌می گردند.

مسائل پردازشگر
کیفیت تماس های تلفن اینترنتی بستگی به خصوصیات PC مورد استعمال قراردارد. پردازشگر به ترتیب در فرآیندهای متعدد در کد نویسی چندگانه واقع می گردد. از این رو وقتی که قصد اجرای یک اپلیکیشن را دارید، درحالیکه درحال به کار گیری از تلفن می باشید، کیفیت گرایشات تماس روبه کاهش میگذارد. چنین مشکلاتی هنگام فعالیت کردن با کامپیوتر با سرعت پردازش گر پایین همواره وجود دارد.

شما می‌توانید برای مشاوره دراین مورد با کارشناسان پیراسیس تماس حاصل کنید